Sumaryo sa basahon sa Juan, usa ka asoy nga nagpasiugda sa gugma sa Diyos.