Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Introduksiyon nga mga Video sa Basahon sa Bibliya

Mga impormasyon bahin sa matag basahon sa Bibliya.

Introduksiyon sa Esdras

Gituman ni Jehova ang iyang saad nga pagawson ang iyang katawhan sa pagkabihag sa Babilonya ug ipasig-uli ang matuod nga pagsimba sa Jerusalem.

Introduksiyon sa Nehemias

Ang basahon sa Nehemias daghag hinungdanong leksiyon para sa tinuod nga mga magsisimba karon.

Introduksiyon sa Ester

Ang mga panghitabo sa panahon ni Ester magpalig-on sa atong pagtuo nga si Jehova nga Diyos makaluwas sa iyang katawhan karon.

Introduksiyon sa Job

Ang tanang nahigugma kang Jehova pagalutoson. Pero ang asoy bahin kang Job nagpasalig nato nga makapabilin tang maunongon ug makadapig ta sa pagkasoberano ni Jehova.

Introduksiyon sa Salmo

Ang Salmo nagsuportar sa pagkasoberano ni Jehova, nagtabang ug naghupay niadtong nahigugma kaniya, ug nagpakita kon sa unsang paagi mausab ang kalibotan pinaagi sa iyang Gingharian.

Introduksiyon sa Proverbio

Sayra ang mga giya nga gikan sa Diyos sa halos tanang bahin sa atong kinabuhi—sa negosyo man o sa pamilya.

Introduksiyon sa Ecclesiastes

Gihisgotan ni Haring Solomon kon unsa gyoy importante sa kinabuhi, ug nagpasiugda sa kalainan niini sa mga butang nga supak sa diyosnong kaalam.

Introduksiyon sa Awit ni Solomon

Nganong ang way paglubad nga gugma sa Sulamita alang sa magbalantay gihubit ingong “siga ni Jah”?

Introduksiyon sa Isaias

Ang Isaias maoy basahon sa kasaligang tagna nga makapalig-on sa imong pagsalig kang Jehova ingong Tigtuman sa mga saad ug ang Diyos sa atong kaluwasan.

Introduksiyon sa Jeremias

Gituman ni Jeremias ang iyang asaynment ingong propeta bisan pa sa mga kalisdanan. Unsay makat-onan sa mga Kristohanon karon bahin sa ehemplo ni Jeremias?

Introduksiyon sa Mateo

Sayra ang hinungdanong mga impormasyon bahin niini nga basahon, ang kinaunhan sa upat ka Ebanghelyo.

Introduksiyon sa Marcos

Ang basahon ni Marcos mao ang pinakamubo sa upat ka Ebanghelyo. Kini lakbit nga nagsumaryo sa umaabot nga pagmando ni Jesus ingong Hari sa Gingharian sa Diyos.