PAGKAHAN-AY
Teksto
Hulagway

I-download:

 1. 1. Jehova, among Maglalalang,

  Balaan ka sa ngatanan.

  Sa imong tumang kahalangdon,

  Dili igo kalangitan.

  Niining dapit sa pagsimba,

  Kami nagakahiusa

  Sa pagdayeg sa imong ngalan;

  Kami imong kahimut-an.

  (BRIDGE)

  Kanimo naggikan

  Tanan namong kabtangan.

  Ang ikahatag namo

  Gikan ra sab nimo.

  (KORO)

  Mapasalamaton mi nimo

  Sa dapit nga tagana mo.

  Ikaw pagaawitan namo

  Alang sa kaday’ganan mo.

 2. 2. Nasayod ikaw, Oh Jehova,

  Nga kini mismong dapita

  Among igahalad kanimo

  Alang sa imong pagsimba.

  Unta daghan pa’ng matabangan,

  Mosubay sa imong dalan.

  Hinaot niining dapita,

  Katuyoan mo silbihan.

  (BRIDGE)

  Ang atong panahon,

  Mga katigayonan,

  Ang tanan ihatag ta

  Sa Diyos nga Jehova.

  (KORO)

  Mapasalamaton mi nimo

  Sa dapit nga tagana mo.

  Ikaw pagaawitan namo

  Alang sa kaday’ganan mo.