PAGKAHAN-AY
Teksto
Hulagway

(Buhat 18:11)

 1. 1. Nagwali sa Pulong sa Diyos,

  Tanan malipayon.

  Madawat nga kaayohan,

  Dili gyod hitupngan.

  Ang pagpanudlo sa Kristo

  Gisundog gyod nato.

  Ug ang uban gitudloan nga

  Sa Diyos mahigugma.

 2. 2. Kay ang Pulong ni Jehova

  Ang ginatudlo ta,

  Makita sa mga tawo

  Nga kita sinsero.

  Busa magmakugihon ta,

  Tun-an ang Bibliya.

  Ug samtang nagapanudlo ta,

  Matudloan sab ta.

 3. 3. Si Jehova nagtagana

  Sa pagpanudlo ta.

  Busa kon moampo kita,

  Dunggon gyod ta niya.

  Ang Kasulatan bililhon,

  Ato ning mahalon.

  Ug tabangan ta ni Jehova

  Nga molampos kita.