PAGKAHAN-AY
Teksto
Hulagway

(Joel 2:7)

 1. 1. Sundalo ni Jehova,

  Kristo nanguna.

  Bisag Yawa mobatok,

  Dili ta mahadlok.

  Kitang tanan nagsangyaw,

  Nagmakugihon,

  Nga determinado

  Ug maisogon.

  (KORO)

  Sundalo ni Jehova

  Nagkahiusa.

  Masadyang nagwali:

  “Diyos nagmando na.”

 2. 2. Sa Diyos ta nag-alagad

  Nga makugihon.

  Atong ginapangita

  Karnerong nawala.

  Ato silang tudloan,

  Balikbalikan.

  Dapiton, kuyogan,

  Sa tigomanan.

  (KORO)

  Sundalo ni Jehova

  Nagkahiusa.

  Masadyang nagwali:

  “Diyos nagmando na.”

 3.  3. Sundalo ni Jehova,

  Kristo nangulo.

  Andam nga makigsangka,

  Lig-on nga mobarog.

  Magmabinantayon ta,

  Di magpalinga.

  Andam nga labanan,

  Kamatuoran.

  (KORO)

  Sundalo ni Jehova

  Nagkahiusa.

  Masadyang nagwali:

  “Diyos nagmando na.”