PAGKAHAN-AY
Teksto
Hulagway

(Isaias 43:10-12)

 1. 1. Mga tawo naghimo,

  Diyos nga kahoy ug bato.

  Apan si Jehova

  Wa nila ilha.

  Mga diyos di katagna

  Unsay naa sa ugma.

  Di gyod nila mapamatud-an

  Nga diyos sila nga gamhanan.

  (KORO)

  Saksi ta ni Jehova.

  Magmaisogon kita!

  Ang Diyos nato

  Diyos nga matuod;

  Tagna matuman gayod.

 2. 2. Garbo natong isangyaw

  Ang ngalan ni Jehova.

  Ang tanan walihan

  Sa Gingharian.

  Ug ilang mahibaw-an

  Tanang kamatuoran.

  Kon pagtuo nila molig-on,

  Si Jehova ilang day’gon.

  (KORO)

  Saksi ta ni Jehova.

  Magmaisogon kita!

  Ang Diyos nato

  Diyos nga matuod;

  Tagna matuman gayod.

 3.  3. Sa ato nga pagsangyaw,

  Ngalan sa Diyos mabayaw

  Ug mapasidan-an

  Mga daotan.

  Ang tawo pasayloon

  Kon s’ya mahinulsolon.

  Kalipay, kalinaw maangkon,

  Ug ang kinabuhing dayon.

  (KORO)

  Saksi ta ni Jehova.

  Magmaisogon kita!

  Ang Diyos nato

  Diyos nga matuod;

  Tagna matuman gayod.

(Tan-awa usab ang Isa. 37:19; 55:11; Ezeq. 3:19.)