PAGKAHAN-AY
Teksto
Hulagway

(Miqueas 6:8)

 1. 1. Mohawid ta kang Jehova

  Sa paglakaw ta matag adlaw.

  Ang dili takos n’yang gugma

  Wala gyod n’ya kini ihikaw.

  Ang lukat iyang gihatag

  Aron mabuhi kita.

  Ato nang gipahinungod

  Kinabuhi ta kaniya.

 2. 2. Hapit na ang kataposan,

  Iya nang hukman ang katawhan.

  Daghan ang masinupakon

  Nga basig atong kahadlokan.

  Si Jehova manalipod

  Sa iyang mga suod.

  Maunongong mag-alagad

  Kaniya hangtod sa hangtod.

 3. 3. Ang Diyos nagtaganag tabang

  Pinaagi sa iyang Pulong.

  Tabang sab ang kongregasyon,

  Ug ang pag-ampo iyang dunggon.

  Maglakaw ta uban niya

  Ug magmaunongon ta.

  Matarong atong buhaton

  Ug magmapainubsanon.

(Tan-awa usab ang Gen. 5:24; 6:9; 1 Hari 2:3, 4.)