PAGKAHAN-AY
Teksto
Hulagway

(Filipos 1:10)

 1. 1. Kinahanglang mahibalo kita

  Kon unsa ang matuod,

  Ug kon unsa ang mas hinungdanon,

  Ug ang angayng buhaton!

  (KORO)

  Ang maayo higugmaa;

  Diyos lipaya.

  Daghang panalangin ang maangkon

  Kon tinoon

  Ug buhaton ang hinungdanon!

 2. 2. Hinungdanong ipaambit nato

  Ang maayong balita.

  Ang mga maaghop sangyawan ta,

  Papilion ta sila.

  (KORO)

  Ang maayo higugmaa;

  Diyos lipaya.

  Daghang panalangin ang maangkon

  Kon tinoon

  Ug buhaton ang hinungdanon!

 3. 3. Kon buhaton ta ang hinungdanon,

  Pagtuo ta molig-on.

  Ang kasingkasing ug hunahuna

  Usab magmalinawon.

  (KORO)

  Ang maayo higugmaa;

  Diyos lipaya.

  Daghang panalangin ang maangkon

  Kon tinoon

  Ug buhaton ang hinungdanon!