PAGKAHAN-AY
Teksto
Hulagway

(Isaias 2:2-4)

 1. 1. Tan-aw sa ibabaw,

  Sa bukid ni Jehova.

  Lig-ong napahimutang

  Nga labaw sa tanan.

  Daghan ang nangabot

  Gikan sa mga nasod.

  Matag usa giawhag:

  ‘Ang Diyos alagara.’

  Panahon na karon,

  Ang gamayng nasod padakoon.

  Samtang nag-uswag ta,

  Madayag panalangin ni Jah.

  Daghan ang midangop

  Sa Diyos ug nagpasakop.

  Sila nanaad nga

  Mounong, di mobiya.

 2.  2. Sugo sa Ginoo,

  Pulong iwali nato

  Bahin sa Gingharian,

  Nadunggan sa tanan.

  Kristo nagmando na

  Sa langit ug nag-awhag:

  ‘Dungga, tanang maaghop,

  Dapig ta kaniya.’

  Pagkamakalipay

  Kay dakong panon nagkadaghan!

  May bahin ang tanan

  Sa pagsangyaw sa Gingharian.

  Tingog palanoga,

  Ang tanan dapiton ta:

  ‘Tana! Manungas ta

  Sa bukid ni Jehova.’