PAGKAHAN-AY
Teksto
Hulagway

(Salmo 37:29)

 1. 1. Ang Diyos nagsaad kanato

  Ug kinabuhing dayon.

  Ang yuta magmalungtaron,

  Segurong paglaom.

  (KORO)

  Kinabuhing dayon,

  Ato ning maangkon.

  Diyos matinud-anon,

  Saad tumanon.

 2. 2. Sa paraiso nga yuta,

  Tawo pagahingpiton.

  Sa pagmando ni Jehova,

  Yuta malinawon.

  (KORO)

  Kinabuhing dayon,

  Ato ning maangkon.

  Diyos matinud-anon,

  Saad tumanon.

 3. 3. Panahon sa pagpamanhaw,

  Kasub-anan mahanaw.

  Pahiran ang tanang luha.

  Ang gugma dagaya.

  (KORO)

  Kinabuhing dayon,

  Ato ning maangkon.

  Diyos matinud-anon,

  Saad tumanon.