PAGKAHAN-AY
Teksto
Hulagway

(Buhat 20:35)

 1. 1. Daghan tag kahuyangan

  Nga nabatonan.

  Apan Diyos nagpakita

  Sa iyang gugma.

  Ang Diyos maluluy-on

  Ug mahigugmaon.

  Kadtong may kalisdanan

  Atong tabangan.

 2. 2. Pagtuo sa igsoon

  Usahay luya.

  Pinaagi sa gugma,

  Dasigon sila.

  Ang Diyos makalig-on

  Sa mga maluya.

  Magmabination ta,

  Hupayon sila.

 3. 3. Dili gyod nato hukman

  Mga maluya.

  Kon kita maluloton,

  Molig-on sila.

  Maningkamot gyod ta

  Sa pagdasig nila.

  Ug sila mahupayan

  Kon paluyohan.