Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Mag-awit Kang Jehova—Bag-ong mga Awit

Kantaha ang bag-ong mga awit sa pagdayeg ug pagsimba kang Jehova nga Diyos. I-download ang musika ug liriko, ug praktisa kining nindot nga mga awit.

AWIT 136

Ang Gingharian Natukod Na—Paanhia!

Kining nindot nga awit nagdayeg kang Jehova nga Diyos tungod sa pagmando ni Kristo Jesus sa Gingharian.

AWIT 137

Hatagi Kami ug Kaisog

Duyog sa pagkanta niining awit sa paghangyo kang Jehova nga Diyos ug kaisog sa pagsangyaw sa iyang ngalan.

AWIT 138

Jehova ang Imong Ngalan

Dayega ang mahimayaong ngalan ni Jehova ug ipahibalo sa mga tawo nga siya ang Labing Hataas nga Diyos.

AWIT 139

Tabangi Sila nga Magmalig-on

Usa ka pag-ampo kang Jehova nga Diyos alang sa iyang tabang ug pag-atiman aron makalahutay nga matinumanon sa lumba sa kinabuhi.

AWIT 140

Kinabuhi sa Payunir

Ipahayag ang imong maunongong gugma kang Jehova ug ang imong kalipay sa makapalipayng buluhaton ug sa kinabuhi nga imong gimahal.

AWIT 141

Pangitaa ang mga Higala sa Kalinaw

Makapadasig ug makapalipay nga awit bahin sa atong gugma sa mga tawo ug sa atong makugihong pagpangita sa karnero sa Diyos.

AWIT 142

Sangyawi ang Tanang Matang sa Tawo

Kantaha ang bahin sa pagkamaayo ni Jehova ug atong buluhaton sa pagdapit sa tanang matang sa tawo nga mahimong higala sa Diyos.

AWIT 143

Kahayag nga Naglamdag sa Kalibotan

Kahayag misanag, mensahe ta naglamdag.

AWIT 144

Kaluwasan sa Maminaw

Kinahanglang isangyaw nato ang mensahe sa Diyos samtang may panahon pa.

AWIT 145

Pangandam sa Pagsangyaw

Dali ra kaayo tang makadesisyon nga magpondo sa balay, apan may makadasig nato sa pagpangandam sa pagsangyaw.

AWIT 146

“Gibuhat Ninyo Kini Kanako”

Ang gugma ug pagpaluyo nga gipakita ngadto sa dinihogang mga igsoon ni Jesus giisip niya ingong gugma ug pagpaluyo ngadto kaniya.

AWIT 147

Espesyal nga Katigayonan

Gimahal ni Jehova ang iyang dinihogang mga anak, ug nalipay sila sa pagbuhat sa iyang kabubut-on.

AWIT 148

Bugtong Nimong Anak Gihatag

Pasalamati si Jehova tungod sa bililhon kaayo nga gasa nga iyang gihatag. Kini maghatag ug paglaom sa tanan.

AWIT 149

Mapasalamaton sa Lukat

Mapasalamaton ta kang Jehova tungod sa kinabubut-ong halad ni Jesus, nga mao ang kinalabwang gugma nga gipakita sukad.

AWIT 150

Andam sa Pagboluntaryo

Ipakita ang imong kalipay sa pag-alagad kang Jehova bisag asa ka niya gamiton.

AWIT 151

Ang Pagpadayag sa mga Anak sa Diyos

Eksayted kaayo tang nagpaabot sa adlaw nga gitakda ni Jehova diin ang mga igsoon ni Kristo moduyog na kang Jesus sa langit aron magmando.

AWIT 152

Among Kusog, Paglaom, ug Pagsalig

Ang Diyos mao ang atong kusog, paglaom, ug pagsalig dihang mobati tag kahadlok tungod sa mga kabalaka sa kinabuhi.

AWIT 153

Unsay Imong Bation?

Unsay imong bation dihang gihimo nimo ang imong maarangan sa pagpangita sa mga interesado?

AWIT 154

Kita Padayong Molahutay

Awit nga motabang nato sa paglahutay sa mga pagsulay ug sa pag-alagad nga maunongon kang Jehova.