Ang Bibliya dili usa ka ordinaryong libro. Kini dunay mga tambag gikan sa atong Maglalalang. (2 Timoteo 3:16) Ang mensahe niini dunay dakong epekto sa atong kinabuhi. Gani, ang Bibliya nag-ingon: “Ang pulong sa Diyos buhi ug gamhanan.” (Hebreohanon 4:12) Kini dunay gahom sa pagpauswag sa atong kinabuhi sa duha ka paagi​—kini nagsilbing giya sa atong adlaw-adlawng kinabuhi karon ug nagtabang kanato nga mahibalo bahin sa Diyos ug sa iyang mga saad.​—1 Timoteo 4:8; Santiago 4:8.

Pagpauswag sa imong kinabuhi karon. Ang Bibliya makatabang labot sa personal nga mga butang. Kini dunay epektibong tambag bahin sa mosunod.

Usa ka batan-ong magtiayon sa Asia nakaapresyar gayod sa mga tambag sa Bibliya. Sama sa daghang bag-ong minyo, naglisod sila sa pagpakig-angay sa ilang mga kinaiya ug walay maayong komunikasyon. Apan nagsugod sila sa pagpadapat sa ilang mga nabasa sa Bibliya. Unsay resulta? Ang bana nga si Vicent miingon: “Ang akong nabasa sa Bibliya nakatabang nako sa pag-atubang sa mga problema sa among kaminyoon sa mahigugmaong paagi. Tungod sa pagsunod sa mga tambag sa Bibliya, kami malipayon na.” Ang iyang asawang si Annalou miuyon: “Ang pagbasag maayong mga panig-ingnan diha sa Bibliya nakatabang namo. Malipayon na ko ug kontento sa among kaminyoon ug dunay tumong ang among kinabuhi.”

Pagkuhag kahibalo bahin sa Diyos. Gawas pa sa iyang giingon bahin sa kaminyoon, si Vicent midugang: “Tungod sa pagbasag Bibliya, mas nasuod ko kang Jehova.” Ang giingon ni Vicent nagpasiugdag usa ka importanteng punto​—ang Bibliya makatabang nimo sa pagbatog kahibalo bahin sa Diyos. Busa dili lang kay makabenepisyo ka sa iyang tambag kondili imong makita usab nga mas mailhan nimo siya ingong higala. Ug imong makita nga naghatag siyag detalye bahin sa mas maayong umaabot, usa ka panahon diin imong matagamtam ang “tinuod nga kinabuhi” hangtod sa hangtod. (1 Timoteo 6:19) Walay laing libro ang makahatag nimo niana.

Kon magsugod ka pagbasa sa Bibliya ug magpadayon niana, imong mabatonan usab kini nga mga kaayohan​—mouswag ang imong kinabuhi karon ug makabaton kag kahibalo bahin sa Diyos. Apan sa magbasa ka sa Bibliya, tingali makahunahuna kag daghang pangutana. Ug kon may pangutana ka, hinumdomi ang maayong panig-ingnan sa usa ka opisyal nga taga-Ethiopia nga nabuhi 2,000 ka tuig kanhi. Daghan siyag pangutana bahin sa Bibliya. Dihang gipangutana siya kon nakasabot ba siya sa iyang gibasa, siya mitubag: “Unsaon ko man pagkasabot, gawas kon adunay magtudlo kanako?” * Malipayon niyang gidawat ang tabang sa usa ka kuwalipikadong magtutudlo sa Bibliya, si Felipe, usa sa unang mga tinun-an ni Jesus. (Buhat 8:30, 31, 34) Busa, kon gusto kang mahibalog dugang bahin sa Bibliya, amo kang gidasig sa pagpadalag online request sa www.jw.org/ceb o pagsulat sa duol nga adres nga makita niining magasina. Kontaka usab ang mga Saksi ni Jehova o pangitag duol nga Kingdom Hall. Ikaw among gidasig sa pagbasag Bibliya ug pagpagiya niini aron makabaton kag mas maayong kinabuhi.

Kon nagduhaduha ka kon makasalig ka ba sa Bibliya, palihog tan-awa ang mubong video nga Nganong Makaseguro Kita nga ang Bibliya Pulong Gayod sa Diyos? Aron makita kini, i-scan ang code, o ablihi ang jw.org/ceb ug tan-awa diha sa PUBLIKASYON > VIDEO > ANG BIBLIYA > GITUDLO SA BIBLIYA

^ par. 8 Alang sa dugang pananglitan sa epektibong mga tambag sa Bibliya, ablihi ang website nga jw.org/ceb. Tan-awa ang GITUDLO SA BIBLIYA > TUBAG SA MGA PANGUTANA BAHIN SA BIBLIYA.

^ par. 11 Tan-awa usab ang artikulo niini nga gula nga nag-ulohang “Gamay Lang ba Kini nga Sayop nga Pagsabot?