Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Nobyembre 2015

 PANGUNANG TOPIKO | UNSAY PANGLANTAW SA DIYOS BAHIN SA GUBAT?

Ang Panglantaw sa Diyos Bahin sa Gubat Karon

Ang Panglantaw sa Diyos Bahin sa Gubat Karon

Ang mga tawo karon gidaogdaog. Daghan ang balikbalik nga nangayog tabang sa Diyos ug nagduhaduha kon tabangan ba gyod sila. Nakadungog kaha ang Diyos kanila? Ug komosta na man kadtong nakiggubat aron matapos ang pagpangdaogdaog? Gipaluyohan ba sa Diyos ang ilang paningkamot ug giisip nga makataronganon ang ilang pagpakiggubat?

Ang Armagedon maoy gubat nga magtapos sa tanang gubat

Una sa tanan, mahupay ka niini nga kamatuoran: Nakita sa Diyos ang pag-antos sa kalibotan karon, ug naa siyay himoon bahin niini. (Salmo 72:13, 14) Gisaad niya sa iyang Pulong, ang Bibliya, nga mahupay ra kadtong nag-antos ug kasakitan. Kanus-a man? “Inigpadayag na sa Ginoong Jesus gikan sa langit uban sa iyang gamhanang mga manulonda . . . dihang siya manimalos kanilang wala makaila sa Diyos ug kanilang wala magsunod sa maayong balita bahin sa atong Ginoong Jesus.” (2 Tesalonica 1:7, 8) Mahitabo ni sa umaabot ug gitawag kini sa Bibliya nga Armagedon, o ang “gubat sa dakong adlaw sa Diyos nga Labing Gamhanan.”—Pinadayag 16:14, 16.

Nianang gubata, dili mga tawo ang gamiton sa Diyos aron makiggubat sa mga daotan kondili ang iyang Anak, si Jesu-Kristo, ug ang ubang gamhanan nga mga linalang nga espirituhanon. Taposon sa kasundalohan sa langit ang tanang pagpangdaogdaog.—Isaias 11:4; Pinadayag 19:11-16.

Wala gayod mabag-o hangtod karon ang panglantaw sa Diyos bahin sa gubat. Giisip gihapon niya kini nga makataronganong paagi aron taposon ang pagpangdaogdaog ug pagkadaotan. Pero sumala sa kasaysayan, Diyos lang ang may katungod nga magbuot kon kanus-a ug kon kinsay makiggubat. Ug sa ato nang nasayran, nakadesisyon na ang Diyos nga ang gubat nga magtapos sa pagkadaotan ug magsilot  niadtong nangdaogdaog mahitabo sa umaabot ug ang iyang Anak, si Jesu-Kristo, ang makiggubat niini. Nagpasabot kini nga ang mga gubat karon wala uyoni sa Diyos, bisan pag daw maayo ang ilang tumong.

Ingong ilustrasyon, hunahunaa nga dunay duha ka magsoon nga nag-away samtang may gilakaw ang ilang amahan. Gihunong nila kadiyot ang ilang away ug gitawgan ang ilang amahan. Miingon ang usa nga ang iyang igsoon maoy nagsugod sa away, pero nangatarongan pod ang usa nga gidaogdaog siya. Silang duha nagpalaban sa ilang amahan, ug ang matag usa nagdahom nga maoy dapigan. Apan human sila paminawi, miingon ang amahan nga hunongon ang ilang away ug hulaton nga makauli siya aron husayon sila. Ang magsoon naghulat. Pero pagkataudtaod nag-away na pod sila. Pag-uli sa amahan, nasuko siya nilang duha ug pareho silang gisilotan kay wala motuman kaniya.

Karon, ang mga nasod nga naggubatay sagad mangayog tabang sa Diyos. Pero wala siyay gidapigan. Hinunoa, siya klarong nag-ingon diha sa iyang Pulong, ang Bibliya: “Ayaw balosi si bisan kinsa ug daotan tungod sa daotan,” ug, “Ayaw kamo pagpanimalos.” (Roma 12:17, 19) Nag-ingon sab siya nga ang katawhan kinahanglang maghulat nga mapailobon sa iyang paglihok, nga himoon niya sa Armagedon. (Salmo 37:7) Kay ang mga nasod wala maghulat sa Diyos ug naggubatay na hinuon, giisip niya kanang mga gubata ingong mapangahason ug mapintas, ug nasuko siya niana. Busa sa Armagedon, ipadayag sa Diyos ang iyang kasuko ug husayon niya ang mga nasod pinaagi sa pagpahunong sa mga gubat sa tibuok yuta. (Salmo 46:9; Isaias 34:2) Oo, ang Armagedon maoy gubat nga magtapos sa tanang gubat.

Ang pagkahanaw sa gubat maoy usa sa daghang panalangin sa Gingharian sa Diyos. Kini nga gobyerno gihisgotan ni Jesus sa iyang iladong pag-ampo: “Paanhia ang imong gingharian. Matuman unta ang imong kabubut-on, maingon sa langit, mao man usab sa yuta.” (Mateo 6:10) Gawas sa gubat, hanawon sab sa Gingharian sa Diyos ang ugat sa panaggubatay, ang pagkadaotan. * (Salmo 37:9, 10, 14, 15) Dili ikatingalang naghinamhinam ang mga sumusunod ni Jesus sa mga panalangin sa Gingharian sa Diyos.—2 Pedro 3:13.

Apan, hangtod kanus-a ta maghulat nga hanawon sa Gingharian sa Diyos ang tanang pag-antos, pagpangdaogdaog, ug pagkadaotan? Ang pagkatuman sa mga tagna sa Bibliya nagpakita nga nagpuyo na kita sa “kataposang mga adlaw” niining sistemaha sa mga butang. (2 Timoteo 3:1-5) * Hapit nang taposon sa Gingharian sa Diyos kining kataposang mga adlaw pinaagi sa gubat sa Armagedon.

Sumala sa nahisgotan na, ang mangamatay niining kataposang gubat mao kadtong ‘dili mosunod sa maayong balita bahin sa atong Ginoong Jesus.’ (2 Tesalonica 1:8) Pero hinumdomi nga dili malipay ang Diyos sa kamatayon ni bisan kinsa, bisan pa sa mga daotan. (Ezequiel 33:11) Busa kay “siya wala magtinguha nga adunay malaglag” sa kataposang gubat, gipaneguro sa Diyos nga ang maayong balita bahin sa atong Ginoong Jesus ‘mawali sa tibuok gipuy-ang yuta ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasoran’ sa dili pa moabot ang kataposan. (2 Pedro 3:8, 9; Mateo 24:14; 1 Timoteo 2:3, 4) Oo, pinaagi sa pagsangyaw sa mga Saksi ni Jehova sa tibuok kalibotan, nahatagag kahigayonan ang mga tawo karon nga makaila sa Diyos, modawat sa maayong balita bahin kang Jesus, ug mabuhi sa panahon nga wala nay gubat.

^ par. 9 Hanawon sab sa Gingharian sa Diyos ang kaaway sa tawo, ang kamatayon. Sumala sa artikulong “Tubag sa mga Pangutana Bahin sa Bibliya” niini nga gula, daghan ang banhawon sa Diyos, apil na ang mga biktima sa gubat.

^ par. 10 Alang sa dugang impormasyon bahin sa kataposang mga adlaw, tan-awa ang kapitulo 9 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.