Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Makaplagan ba Gyod Nato ang Diyos?

Makaplagan ba Gyod Nato ang Diyos?

“Ang Diyos dili masabtan.”—Philo nga taga-Alexandria, pilosopo nga nabuhi kapig 1,900 ka tuig kanhi.

“[Ang Diyos] dili halayo gikan sa matag usa kanato.”—Saulo nga taga-Tarso, nagpakigpulong sa mga pilosopo sa Atenas nga nabuhi kapig 1,900 ka tuig kanhi.

ASA niining duha ka pahayag ang susama sa imong panglantaw? Daghan ang nahupay ug nadani sa mga pulong ni Saulo nga taga-Tarso, nga nailhan usab ingong si apostol Pablo. (Buhat 17:26, 27) Mabasa sab sa Bibliya ang uban pang pahayag nga sama niana. Pananglitan, dunay pag-ampo si Jesus nga nagpasalig nga ang iyang mga sumusunod puwedeng makaila sa Diyos ug makadawat ug panalangin.—Juan 17:3.

Apan lahig panglantaw ang mga pilosopo nga sama ni Philo. Matod nila, dili nato mailhan ang Diyos kay siya dili gyod masabtan. Unsa may tinuod?

Giila sa Bibliya nga dunay mga butang bahin sa Diyos nga lisod sabton. Pananglitan, ang gidugayon sa paglungtad sa Maglalalang, ang kalantip sa iyang hunahuna, ug ang giladmon sa iyang kaalam dili maihap, masukod, o matugkad. Ang tawo imposibleng makasabot niini. Apan dili kini babag sa atong pagkaila sa Diyos. Gani, kon palandongon nato kining mga butanga, mas masuod pa ta kaniya. (Santiago 4:8) Tagdon nato ang pipila ka pananglitan sa mga butang nga dili masabtan. Dayon tan-awon nato kon unsay puwedeng sabton bahin sa Diyos.

 Unsang mga Bahina ang Dili Masabtan?

ANG WALAY KATAPOSANG PAGLUNGTAD SA DIYOS: Gitudlo sa Bibliya nga naglungtad ang Diyos “gikan sa panahong walay tino hangtod sa panahong walay tino.” (Salmo 90:2) Sa ato pa, ang Diyos walay sinugdanan ug dili gayod matapos. Alang sa tawo, “ang gidaghanon sa iyang mga tuig dili matukib.”—Job 36:26.

Unsay kaayohan niini? Kinabuhing dayon ang gisaad sa Diyos kon ilhon nimo siya. (Juan 17:3) Katuohan kaha ning saara kon ang Diyos mismo dili mabuhi sa hangtod? Ang makatuman lamang niana mao ang “Hari nga walay kataposan.”—1 Timoteo 1:17.

ANG HUNAHUNA SA DIYOS: Matod sa Bibliya, “dili arang masusi ang . . . pagsabot” sa Diyos kay ang iyang hunahuna labaw kaayo kay sa atong hunahuna. (Isaias 40:28; 55:9) Husto lang nga mangutana ang Bibliya: “Kinsa ba ang nasayod sa hunahuna sa Dios aron ang Dios iyang katudloan?”—1 Corinto 2:16, Ang Biblia—Bag-ong Hubad Nga Binisaya.

Unsay kaayohan niini? Madungan ug paminaw sa Diyos ang mga pag-ampo sa minilyong tawo. (Salmo 65:2) Mahibaloan man gani niya kon dunay mangahulog nga goryon. Daghan na bag gihunahuna ang Diyos nga dili na siya makamatikod nimo ug makapaminaw sa imong mga pag-ampo? Dili, kay way limitasyon ang iyang hunahuna. Dugang pa, ikaw labaw pag bili alang kaniya kay sa daghang goryon.—Mateo 10:29, 31.

ANG MGA PAAGI SA DIYOS: Gitudlo sa Bibliya nga “ang tawo dili makatugkad sa buhat nga nahimo sa matuod nga Diyos sukad sa sinugdan hangtod sa kataposan.” (Ecclesiastes 3:11) Busa dili gyod nato mahibaloan ang tanan bahin sa Diyos. Maylabot sa kaalam sa mga paagi sa Diyos, kini ‘dili masubay.’ (Roma 11:33) Apan, ipadayag niya kana niadtong gustong magpahimuot kaniya.—Amos 3:7.

Ang gidugayon sa paglungtad sa Maglalalang, ang kalantip sa iyang hunahuna, ug ang giladmon sa iyang kaalam dili maihap, masukod, o matugkad

Unsay kaayohan niini? Walay kataposan ang pagkat-on ug bag-ong butang bahin sa Diyos ug sa iyang pamaagi kon imong basahon ug tun-an ang Bibliya. Nagpasabot kini nga hangtod sa walay kataposan, makapakigsuod ta sa atong langitnong Amahan.

Unsa ang Puwede Nimong Mahibaloan?

Wala magpasabot nga kay dili nato masabtan sa bug-os ang pipila ka butang bahin sa Diyos, dili na gyod nato siya mailhan. Gihisgotan sa Bibliya ang daghang impormasyon aron mas mailhan nato ang Diyos. Tagda ang pipila niini:

ANG NGALAN SA DIYOS: Mabasa sa Bibliya nga ang Diyos nagpaila sa iyang ngalan. Matod niya: “Ako mao si Jehova. Kana ang akong ngalan.” Mga 7,000 ka beses nga makita ang ngalan sa Diyos diha sa Bibliya, labaw pa kay sa bisan unsang ngalan.—Isaias 42:8.

Unsay kaayohan niini? Sa pag-ampo nga gitudlo ni Jesus, siya miingon: “Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan.” (Mateo 6:9) Puwede ba sab nimong gamiton ang ngalan sa Diyos sa imong pag-ampo? Luwason ni Jehova ang tanang motahod sa iyang ngalan sa hustong paagi.—Roma 10:13.

ANG PULOY-ANAN SA DIYOS: Gitudlo sa Bibliya nga dunay duha ka dapit nga puloy-anan—ang mga langit nga gihisgotan sa Bibliya nga maoy pinuy-anan sa espirituhanong mga linalang, ug ang uniberso lakip ang yuta nga atong gipuy-an. (Juan 8:23; 1 Corinto 15:44) Ang “dapit nga puloy-anan” sa Maglalalang anaa sa maong “mga langit.”—1 Hari 8:43.

Unsay kaayohan niini? Mas mahanduraw nimo ang Diyos. Ang Maglalalang dili lubog nga puwersa nga anaa sa tanang dapit ug sa tanang butang. Tinuod nga Persona si Jehova nga nagpuyo sa usa ka  tinuod nga dapit. Bisan pa niana, “walay linalang nga dili dayag sa iyang panan-aw.”—Hebreohanon 4:13.

ANG PERSONALIDAD SA DIYOS: Gitudlo sa Bibliya nga makapadani ang mga hiyas ni Jehova. “Ang Diyos gugma.” (1 Juan 4:8) Dili gayod siya mamakak. (Tito 1:2) Siya maluluy-on, mahinay sa kasuko, ug dili mapihigon. (Exodo 34:6; Buhat 10:34) Tingali makurat ang uban nga ang Maglalalang buot ‘makigsuod’ niadtong motahod kaniya.—Salmo 25:14.

Unsay kaayohan niini? Puwede kang mahimong higala ni Jehova. (Santiago 2:23) Dayon, samtang makaila ka sa personalidad ni Jehova, mas masabtan nimo ang mga asoy sa Bibliya.

‘PANGITAA SIYA’

Tin-aw ang paghulagway sa Bibliya bahin kang Jehova nga Diyos. Dili tinuod nga dili siya masabtan. Gani, gusto sa Maglalalang nga mailhan nimo siya. Gisaad sa iyang Pulong, ang Bibliya: “Kon ikaw mangita kaniya, iyang itugot nga siya imong makaplagan.” (1 Cronicas 28:9) Nganong dili basahon ug pamalandongon ang mga asoy sa Bibliya aron mailhan nimo ang Diyos? Kon imo nang buhaton, nagsaad ang Bibliya nga ang Diyos makigsuod kanimo.—Santiago 4:8.

Walay kataposan ang pagkat-on ug bag-ong butang bahin sa Diyos ug sa iyang pamaagi kon imong basahon ug tun-an ang Bibliya

Maghunahuna tingali ka, ‘Dili nako masabtan ang tanan bahin sa Maglalalang, busa unsaon kaha nga mahimo kong higala niya?’ Hunahunaa kini: Kinahanglan bang mograduwar pod sa medisina ang labing suod nga higala sa usa ka doktor? Dili. Lagmit lahi ra kaayo ang propesyon sa higala sa doktor. Apan posible gihapon ang suod nga panaghigala. Ang hinungdanon nga mailhan sa higala ang personalidad sa doktor, kon unsay gusto niini ug dili niini gusto. Sa susama, mailhan nimo diha sa Bibliya kon unsa nga persona si Jehova, nga maoy gikinahanglan nimong sayron aron makighigala niya.

Mabasa sa Bibliya, dili ang lubog nga pagpatin-aw bahin sa Maglalalang, kondili ang impormasyon nga atong gikinahanglan aron mailhan ang Diyos. Buot ba nimong masayod ug dugang bahin kang Jehova nga Diyos? Nagtanyag ang mga Saksi ni Jehova ug libreng pagtuon sa Bibliya. Palihog kontaka ang mga Saksi sa inyong dapit o ablihi ang among website, ang www.jw.org.