Posible ba ang kalibotan nga wala nay kabos?

Unsaon paghanaw sa Diyos ang kakabos?—Mateo 6:9, 10.

Matag tuig, minilyon ang mangamatay sa sakit ug kakulang sa pagkaon tungod sa hilabihang kakabos. Bisan tuod ang ubang bahin sa kalibotan malamboon, daghan gihapon kaayo ang nag-ilaid sa kakabos. Gipakita sa Bibliya nga kini dugay nang problema sa tawo.—Basaha ang Juan 12:8.

Aron mahanaw ang kakabos, gikinahanglan ang usa ka tibuok kalibotang gobyerno. Kinahanglan nga dunay gahom kana nga gobyerno sa pag-apod-apod nga way pinalabi sa mga kahinguhaan sa kalibotan ug sa pagtapos sa mga gubat, nga maoy pangunang hinungdan sa kakabos. Gisaad sa Diyos ang maong gobyerno.—Basaha ang Daniel 2:44.

Kinsay makawagtang sa kakabos?

Gitudlo sa Diyos ang iyang Anak, si Jesus, nga magmando sa katawhan. (Salmo 2:4-8) Luwason ni Jesus ang mga kabos ug taposon niya ang pagpangdaogdaog ug kapintasan.—Basaha ang Salmo 72:8, 12-14.

Ingong maoy gitagna nga “Prinsipe sa Pakigdait,” ipatungha ni Jesus ang kalinaw ug seguridad sa kalibotan. Dayon, ang tanan dinhi sa yuta duna nay kaugalingong balay, magmalipayon sa ilang buluhaton, ug daghan nag makaon.—Basaha ang Isaias 9:6, 7; 65:21-23.