Usa mi ka internasyonal nga organisasyon nga dili sakop sa laing relihiyon. Bisag ang among world headquarters tua sa United States, ang kadaghanan sa mga Saksi ni Jehova nagpuyo sa ubang nasod. Gani, mga 8 milyones namo ang nagtudlo sa mga tawo bahin sa Bibliya diha sa kapig 230 ka kayutaan, kay among gisunod ang sugo ni Jesus: “Kining maayong balita sa gingharian igawali sa tibuok gipuy-ang yuta ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasoran.”—Mateo 24:14.

Bisag asa mi magpuyo, gisunod namo pag-ayo ang balaod. Apan naningkamot sab mi nga magpabiling neyutral sa politika kay gituman namo ang sugo ni Jesus para sa mga Kristohanon nga ‘dili makigbahin sa kalibotan.’ Busa, dili mi mag-apil-apil sa mga isyu ug kalihokan sa politika o mosuportar sa gubat. (Juan 15:19; 17:16) Gani, sa Gubat sa Kalibotan II, ang mga Saksi ni Jehova gipriso, gipaantos, ug gipamatay pa gani kay sila neyutral. Usa ka German nga obispo kanhi misulat: “Sila makapangangkon gyod nga sa panahon ni Hitler, sila ra ang hugot nga midumili nga magsundalo.”

“[Ang mga Saksi ni Jehova] maayo kaayog moral. Dili sila hakog ug puwede untang magamit sa tag-as nga posisyon sa gobyerno—pero dili gyod nato sila mabutang sa puwesto. . . . Gitahod nila ang gobyerno pero nagtuo sila nga Gingharian sa Diyos lang ang makasulbad sa tanang problema sa tawo.”—Nová Svoboda nga mantalaan, Czech Republic

Hinuon, wala namo ibulag ang among kaugalingon. Si Jesus miampo sa Diyos bahin sa iyang mga sumusunod: “Naghangyo ako kanimo, dili nga kuhaon sila gikan sa kalibotan.” (Juan 17:15) Busa, lagmit nakita mi nimo diha sa komunidad samtang kami nanarbaho, namalit, ug nangeskuyla.