“Abi nakog tulo ka dapit ang mahimong padulngan sa tawo inigkamatay: langit, impiyerno, o purgatoryo. Dili kaayo ko buotan para malangit o sobra sab ka daotan para maimpiyerno. Ambot unsa gyod ning purgatoryo. Wa ko makabasa aning mga ideyaha sa Bibliya. Nadunggan ra nako ni sa mga tawo.”—Lionel.

“Gitudloan ko nga ang tanan malangit inigkamatay, pero di ko kombinsido anâ. Para nako, kamatayon ang kataposan sa tanan. Wa nay paglaom ang mga patay.”—Fernando.

Nakapangutana ka ba: ‘Unsa man gyoy mahitabo sa tawo inigkamatay? Nag-antos ba ang namatay natong mga minahal? Makita pa ba nato sila? Makasalig ba ta niana?’ Palihog tagda kon unsa gyoy gitudlo sa Kasulatan. Susihon una nato ang giingon sa Bibliya kon unsa ang kamatayon. Dayon hisgotan nato ang paglaom nga mabasa sa Pulong sa Diyos, ang Bibliya.

 Unsay kahimtang sa mga patay?

TUBAG SA BIBLIYA: “Ang mga buhi nasayod nga sila mamatay; apan bahin sa mga patay, sila walay nahibaloan nga bisan unsa, ni sila aduna pay suhol, tungod kay ang ilang handomanan nakalimtan na. Ang tanan nga makaplagan sa imong kamot nga buhaton, buhata uban sa imong kusog mismo, kay walay buluhaton ni lalang ni kahibalo ni kaalam sa Sheol, ang dapit diin ikaw moadto.” *Ecclesiastes 9:5, 10.

Ang Lubnganan, sa simpleng pagkasulti, maoy padulngan sa mga patay; kini simbolikong dapit o kahimtang diin ang usa wala nay mahibaloan o buluhaton. Unsa ang Lubnganan para sa matinumanong tawo nga si Job? Sa usa lang ka adlaw, nahanaw ang tanan niyang kabtangan ug nangamatay ang tanan niyang anak, ug dayon napuno ang iyang lawas ug grabeng hubag. Nagpakiluoy siya sa Diyos: “Kon imo unta kong tagoan sa lubnganan [“sa impiyerno,” Catholic Douay Version]—mahimo nga kini ang akong kapasilongan.” (Job 1:13-19; 2:7; 14:13, Biblia sa Kristohanong Katilingban) Tin-aw nga para kang Job, ang Lubnganan dili impiyerno nga nagdilaab, dapit diin mas mosamot ang iyang pag-antos. Hinuon, giisip niya kini ingong dapit sa paghupay.

Para masayran pag dugang ang kahimtang sa mga patay, susihon nato ang asoy sa Kasulatan bahin sa walo ka tawo nga nabuhi pag-usab.—Tan-awa ang kahong “ Walo ka Pagkabanhaw nga Gihisgotan sa Bibliya.”

Walay bisag usa nila ang naghisgot nga nakaadto sa dapit sa kasadya o kasakit. Kon kadtong nangabanhaw miadto pa sa maong dapit pagkamatay nila, dili kaha sila mamalita gyod niana? Ug dili ba gisulat na unta kana sa Bibliya para mabasa sa tanan? Walay ingon niana nga asoy diha sa Kasulatan. Tin-aw nga kadtong walo ka tawo wala gayoy ikasulti bahin niana. Ngano? Kay wala silay kalibotan, nga samag hinanok nga natulog. Gani, gigamit usahay sa Bibliya ang pagkatulog ingong ilustrasyon sa pagpatin-aw sa kamatayon. Pananglitan, ang matinumanong si David ug si Esteban parehong “nahikatulog sa kamatayon.”—Buhat 7:60; 13:36.

Busa, unsay paglaom sa mga patay? Makamata pa kaha sila niini nga pagkatulog?

^ par. 7 Sa Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan, ang Hebreohanong pulong nga “Sheol” ug ang Gregong pulong nga “Hades” nagtumong sa “Lubnganan.” Ang ubang hubad, sama sa Catholic Douay Version, naggamit sa pulong “impiyerno,” pero wala sa Kasulatan ang ideya nga may nagdilaab nga dapit sa pagsakit para sa mga patay.