Imposible bang hunahunaon nga mabuhi pag-usab ang mga patay? Para kang apostol Pablo, dili. Siya misulat: “Kon niining kinabuhia lamang kita naglaom diha kang Kristo, sa tanang tawo kita ang labing angayng pagakaluy-an. Hinunoa, karon si Kristo gibangon na gikan sa mga patay, ang unang bunga kanilang nangatulog sa kamatayon.” (1 Corinto 15:19, 20) Tinuod gayod ang pagkabanhaw para kang Pablo. Ang garantiya niana mao ang pagkabanhaw mismo ni Jesus. * (Buhat 17:31) Kanay rason kon nganong gitawag ni Pablo si Jesus nga “ang unang bunga”—siya ang unang gibanhaw ngadto sa walay kataposang kinabuhi. Kon si Jesus ang una, siyempre duna gyoy mosunod niya.

Giingnan ni Job ang Diyos: “Ikaw mangandoy sa buhat sa imong mga kamot.”—Job 14:14, 15

Ania pay laing rason kon nganong makasalig ka nga dunay pagkabanhaw. Si Jehova ang Diyos sa kamatuoran. Ang “Diyos . . . dili makabakak.” (Tito 1:2) Si Jehova wala gayod makapamakak, ug dili gayod mohimo niana. Magsaad kaha siyag pagkabanhaw, ug magpakita pa gani nga mahimo niya kana, ug unya dili diay magtuman niana? Imposible kaayo!

Nganong nagsaad si Jehova ug pagkabanhaw? Tungod sa iyang gugma. “Kon ang usa ka tawo . . . mamatay, mabuhi ba siya pag-usab?” nangutana si Job. “Ikaw motawag, ug ako motubag kanimo. Kay ikaw mangandoy sa buhat sa imong mga kamot.” (Job 14:14, 15) Kombinsido si Job nga ang iyang mahigugmaong Amahan sa langit mangandoy sa pagbanhaw kaniya. Nausab ba ang Diyos? “Ako si Jehova; ako dili mausab.” (Malaquias 3:6) Nangandoy gihapon ang Diyos nga makita ang mga patay nga mabuhi, nga himsog ug malipayon. Sama kini sa pangandoy sa tanang mahigugmaong ginikanan dihang mamatyan ug anak. Siyempre, ang kalainan lang kay ang Diyos dunay gahom sa pagtuman sa iyang mga gipangandoy.—Salmo 135:6.

Ang kamatayon problema kaayo, pero ang Diyos may hingpit nga solusyon

 Gamiton ni Jehova ang iyang Anak aron mahulipag dili matukib nga kalipay ang pagbangotan sa mga namatyag minahal sa kinabuhi. Ug unsay pagbati ni Jesus bahin sa pagkabanhaw? Sa wala pa niya banhawa si Lazaro, nakita ni Jesus ang kasakit sa mga igsoon ug higala niini, ug siya mismo “mihilak.” (Juan 11:35) Sa laing higayon, nahibalag ni Jesus ang usa ka biyuda sa Nain, kinsa namatyag bugtong anak nga lalaki. Si Jesus “giabot ug kaluoy kaniya, ug siya miingon kaniya: ‘Ayaw na paghilak.’” Gibanhaw dayon ni Jesus ang anak niini. (Lucas 7:13) Busa si Jesus masubo kaayo tungod sa pagbangotan ug kamatayon. Pagkadako sa iyang kalipay dihang ang pagbangotan sa mga tawo pulihan na niyag hilabihang pagmaya!

Namatyan ka na ba? Tingali mobati ka nga ang kamatayon maoy problema nga walay solusyon. Apan dunay solusyon—ang pagpamanhaw nga himoon sa Diyos pinaagi sa iyang Anak. Hinumdomi nga gusto sa Diyos nga makita nimo kana nga solusyon. Gusto niya nga tua ka didto para mogakos pag-usab sa imong mga minahal. Handurawa nga duyog mong magplano para sa walay kataposang kaugmaon, ug dili na gyod mo magkabulag pa!

Si Lionel, nga nahisgotan na, nahinumdom: “Sa ngadtongadto, nasayran nako ang bahin sa pagkabanhaw. Sa primero, lisod kini tuohan, ug wala koy salig sa nag-estorya nako bahin niini. Pero akong gisusi ang Bibliya ug nakita nako nga tinuod ni! Naghinamhinam na kong makita pag-usab ang akong lolo.”

Gusto ka bang mahibalog dugang? Malipay ang mga Saksi ni Jehova sa pagpakita kanimo diha mismo sa imong Bibliya kon nganong kombinsido sila sa umaabot nga pagkabanhaw. *

^ par. 3 Alang sa pamatuod nga si Jesus gibanhaw, tan-awa ang librong Ang Bibliya—Pulong sa Diyos o sa Tawo? panid 78-86 nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.

^ par. 9 Palihog tan-awa ang kapitulo 7 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.