Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Hulyo 2015

 PANGUNANG TOPIKO | KON UNSAON PAGSAGUBANG SA KABALAKA

Kabalaka Bahin sa Kapeligrohan

Kabalaka Bahin sa Kapeligrohan

“Kon mowangwang, kulbaan ko ug modagan sa tagoanan,” miingon si Alona. “Pero mabalaka gihapon ko didto. Samot na kon naa ra ko sa gawas, nga walay katagoan. Kas-a, samtang naglakaw ko sa dalan, mihilak ko ug dili makaginhawa. Pila ka oras gyod ayha ko mikalma. Dayon miwangwang na sab.”

Alona

Usa lang ang gubat sa mga kapeligrohan karon. Pananglitan, kon masayran nimo nga ikaw o ang imong hinigugma may makamatayng sakit, bation nimo nga morag nabombahan. Ug ang uban nabalaka kay nahadlok sa umaabot. Sila naghunahuna, ‘Ang amo kahang mga anak, o ilang mga anak, magkinabuhi sa kalibotan nga punog gubat, krimen, polusyon, kausaban sa klima, ug epidemya?’ Unsaon nato pagsagubang ang maong mga kabalaka?

Kay nahibalong may daotang mahitabo, “ang maalamon nga nakakita sa katalagman nagtago sa iyang kaugalingon.” (Proverbio 27:12) Ingon nga maningkamot ta nga protektahan ang atong panglawas, maprotektahan pod nato ang atong panghunahuna ug emosyon. Ang pintas nga kalingawan ug ang makalilisang nga mga balita makapasamot sa kabalaka nato ug sa atong mga anak. Ang paglikay niana wala magpasabot nga atong gibalewala ang realidad. Wala disenyoha sa Diyos ang atong utok para magsigeg hunahunag daotan. Hinuon, kinahanglang pun-on nato nig “bisan unsang butang matuod, . . . matarong, . . .  maputli, . . . hiligugmaon.” Kon ato nang himoon, “ang Diyos sa kalinaw” maghatag natog kalinaw sa hunahuna ug kasingkasing.—Filipos 4:8, 9.

ANG KAHINUNGDANON SA PAG-AMPO

Ang tinuod nga pagtuo makatabang nato sa pagsagubang sa kabalaka. Giawhag ta sa Bibliya nga “magmabinantayon labot sa mga pag-ampo.” (1 Pedro 4:7) Makapangayo ta sa Diyos ug tabang, kaalam, ug kaisog para atong maatubang ang problema, nga masaligong “siya magpatalinghog kanato labot sa bisan unsay atong pangayoon.”—1 Juan 5:15.

Uban sa iyang bana, si Avi

Gipatin-aw sa Bibliya nga si Satanas, dili ang Diyos, ang “magmamando niining kalibotana” ug nga “ang tibuok kalibotan nailalom sa gahom sa usa nga daotan.” (Juan 12:31; 1 Juan 5:19) Busa, dili simboliko ang gipasabot ni Jesus dihang iya tang gitudloan sa pag-ampo: “Luwasa kami gikan sa usa nga daotan.” (Mateo 6:13) “Matag higayon nga mowangwang, moampo ko kang Jehova para makontrolar ang akong kabalaka,” miingon si Alona. “Tawgan sab ko sa akong pinalanggang bana ug mag-ampo mi. Makatabang gyod ang pag-ampo.” Sama kana sa giingon sa Bibliya: “Si Jehova haduol kanilang tanan nga nagatawag kaniya, kanilang tanan nga nagatawag kaniya sa kamatinud-anon.”—Salmo 145:18.

ANG ATONG PAGLAOM SA UMAABOT

Sa iyang Wali sa Bukid, gitudloan ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa pag-ampo: “Paanhia ang imong gingharian.” (Mateo 6:10) Wagtangon sa Gingharian sa Diyos ang tanang makadaot nga kabalaka hangtod sa hangtod. Pinaagi kang Jesus, ang “Prinsipe sa Pakigdait,” pahunongon sa Diyos “ang mga gubat hangtod sa kinatumyan sa yuta.” (Isaias 9:6; Salmo 46:9) “Siya [ang Diyos] magahukom gayod taliwala sa daghang mga katawhan . . . Dili sila mobakyaw sa espada, nasod batok sa nasod, ni makakat-on pa sila sa gubat. . . . Walay usa nga magpakurog kanila.” (Miqueas 4:3, 4) Ang malipayong mga pamilya “magtukod ug mga balay ug magpuyo niini; ug sila gayod magtanom ug kaparasan ug magkaon sa ilang mga bunga.” (Isaias 65:21) “Ug walay pumoluyo nga moingon: ‘Ako masakiton.’”—Isaias 33:24.

Karon, bisan pa sa tanang pasidaan, dili kanunayng mapugngan ang “wala damhang panghitabo” o malikayan nga maanaa sa sayop nga lugar ug panahon. (Ecclesiastes 9:11) Ang maayong mga tawo padayong gipatay sa gubat, kapintasan, ug sakit sama sa nahimo niini sa katuigan. Unsay ilang paglaom?

Mabuhi pag-usab ang minilyong nangamatay, ug Diyos lang ang nasayod sa gidaghanon niini. Sa pagkakaron, sila nangatulog, luwas diha sa hingpit nga panumdoman sa Diyos, hangtod sa panahon nga “ang tanan nga anaa sa handomanang mga lubnganan . . . manggula.” (Juan 5:28, 29) Bahin sa pagkabanhaw, ang Bibliya nagpasalig: ‘Kini nga paglaom nabatonan nato ingong angkla sa kalag, nga seguro ug malig-on.’ (Hebreohanon 6:19) Ug ang Diyos “naghatag ug garantiya . . . sa tanang tawo sa pagkaagi nga siya nagbanhaw [kang Jesus] gikan sa mga patay.”—Buhat 17:31.

Sa kasamtangan, kadtong naningkamot sa pagpahimuot sa Diyos mabalaka gihapon. Pero nakasagubang si Paul, Janet, ug Alona kay sila nagsunod sa praktikal nga mga tabang, nakigsuod sa Diyos diha sa pag-ampo, ug nagbaton ug pagtuo sa paglaom diha sa Bibliya para sa umaabot. Sama sa gihimo sa Diyos kanila, “hinaot nga ang Diyos nga nagahatag ug paglaom magpuno kaninyo sa tanang kalipay ug kalinaw pinaagi sa inyong pagpanuo.”—Roma 15:13.