Unsaon nga mahimong maayong ginikanan?

Imo bang gitudloan ang imong anak sa paghigugma sa Diyos?

Ang panimalay diin ang mga ginikanan nagmahal ug nagtahod sa usag usa maayog impluwensiya sa bata sa iyang pagdako. (Colosas 3:14, 19) Higugmaon ug pabilhan sa maayong mga ginikanan ang ilang mga anak, ingon sa gihimo ni Jehova nga Diyos sa iyang Anak.—Basaha ang Mateo 3:17.

Ang atong Amahan sa langit naminaw sa iyang mga magsisimba ug nagtagad sa ilang mga pagbati. Maayong sundogon kini sa mga ginikanan ug maminaw sab sa isulti sa ilang mga anak. (Santiago 1:19) Kinahanglan nilang tagdon ang mga pagbati sa ilang mga anak, lakip na ang mga kahiubos.—Basaha ang Numeros 11:11, 15.

Unsaon nimo pagmatuto ug responsableng mga anak?

Ingong ginikanan, duna kay awtoridad sa pagtakdag mga balaod. (Efeso 6:1) Sundoga ang panig-ingnan sa Diyos. Siya nagpakitag gugma sa iyang mga anak pinaagi sa paghatag ug klarong mga balaod ug mga silot kon ila kanang supakon. (Genesis 3:3) Pero wala niya sila pugsa nga mosunod niya. Hinuon, iyang gitudloan sila nga dunay mga kaayohan kon buhaton nila ang husto.—Basaha ang Isaias 48:18, 19.

Paningkamoting matabangan ang imong mga anak nga mahigugma sa Diyos. Pinaagi niana, sila molihok nga may kaalam bisan pag dili ka nila kauban. Ingon nga ang Diyos nagtudlo pinaagig panig-ingnan, tudloi ang imong mga anak sa paghigugma sa Diyos pinaagi sa imong panig-ingnan.—Basaha ang Deuteronomio 6:5-7; Efeso 4:32; 5:1.