Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Hunyo 2015

Kinsa ang Antikristo?

Kinsa ang Antikristo?

Usa ka bag-ong pelikula nga horror ang may titulo nga Antichrist.

Ginganlan sa usa ka popular nga banda ang usa nila ka album ug Antichrist Superstar.

Ginganlan ni Friedrich Nietzsche, pilosopo sa ika-19ng siglo, ang usa sa iyang mga libro ug The Antichrist.

Sagad tawgon sa mga hari ug emperador sa Middle Ages (mga 500-1500 C.E.) ang ilang mga kaaway ingong antikristo.

Gitawag ni Martin Luther, lider sa German Reformation, ang mga papa sa Romano Katoliko ingong antikristo.

DUGAY nang gigamit ang pulong “antikristo” ingong pagtawag sa bisan unsa gikan sa mga magmamando ngadto sa mga pelikula, busa natural lang nga mangutana: Kinsa ang antikristo? Nalangkit kaha ta niini? Makataronganon gyod nga sa Bibliya nato unahon pagsusi ang ilhanan sa antikristo, diin kini nga termino gihisgotag lima ka beses.

GIPAILA ANG ANTIKRISTO

Si apostol Juan lang ang magsusulat sa Bibliya nga migamit sa pulong “antikristo.” Giunsa niya kini paghubit? Tagda kini nga pamulong sa iyang unang sulat: “Mga anak, mao na kini ang kataposang takna, ug, ingon sa inyong nadungog nga ang antikristo moabot, bisan gani karon adunay daghang mitungha nga mga antikristo; nga tungod niini kita nahibalo nga mao na kini ang kataposang takna. Sila namahawa gikan kanato, apan sila dili sama kanato . . . Kinsa ba ang bakakon kondili siya nga nagalimod nga si Jesus mao ang Kristo? Kini mao ang antikristo, ang usa nga nagalimod sa Amahan ug sa Anak.”—1 Juan 2:18, 19, 22.

Nasabtan ni apostol Juan nga ang antikristo mao ang tanan nga tinuyong nagsabwag ug kabakakan bahin kang Jesu-Kristo ug sa mga pagtulon-an ni Jesus

Unsay atong makat-onan niini? Matod ni Juan, dunay ‘daghang antikristo,’ nga nagpakitang ang antikristo dili kay usa lang ka indibiduwal kondili usa ka grupo. Ang antikristo mao ang mga tawo o organisasyon nga nagsabwag ug kabakakan, nagsalikway kang Jesus ingong Kristo, o ang Mesiyas, ug nagtuis sa kamatuoran bahin sa Diyos ug sa Iyang Anak, si Jesu-Kristo. Sila nangangkon nga sila ang Kristo o iyang mga representante, pero kay “sila namahawa gikan kanato,” sila mitipas sa tinuod nga pagtulon-an sa Bibliya. Dugang pa, kini nga grupo naglungtad na dihang gihimo ni Juan ang iyang sulat, sa “kataposang takna,” lagmit sa panahong hapit nang mamatay ang tanang apostoles.

Unsa pay gisulat ni Juan maylabot sa antikristo? Bahin sa bakak nga mga propeta, siya nagpasidaan: “Ang matag inspiradong pahayag nga nagasugid bahin kang Jesu-Kristo nga mianhi sa unod nagagikan sa Diyos, apan ang matag inspiradong pahayag nga wala magasugid bahin kang Jesus dili gikan sa Diyos. Dugang pa, kini ang inspiradong pahayag sa antikristo nga inyong nadungog nga moabot, ug karon kini ania na sa kalibotan.” (1 Juan 4:2, 3) Dayon, sa iyang ikaduhang sulat, gipasiugda kinig balik ni Juan: “Daghang maglilimbong ang nagapanungha sa kalibotan, mga tawo nga wala magpahayag nga si Jesu-Kristo mianhi sa unod. Kini mao ang maglilimbong ug ang antikristo.” (2 Juan 7) Klarong nasabtan ni Juan nga ang antikristo mao ang tanan nga tinuyong nagsabwag ug kabakakan bahin kang Jesu-Kristo ug sa mga pagtulon-an ni Jesus.

“MINI NGA MGA MANALAGNA” UG “ANG TAWO SA KALAPASAN”

Si Jesus nagpasidaan nga ang bakak nga mga propeta moabot ingong ‘mga lobo nga manunukob nga nagsapot sa pagkakarnero’

Sa wala pa magsulat si Juan bahin sa maong mga tiglimbong, gitambagan ni Jesus ang iyang mga sumusunod:  “Pagbantay sa mini nga mga manalagna nga manganha kaninyo nga nagsapot sa pagkakarnero, apan sa sulod sila maoy mga lobo nga manunukob.” (Mateo 7:15) Si apostol Pablo nagpasidaan sab sa mga Kristohanon sa Tesalonica: “Ayaw tugoting may modaldal kaninyo sa bisan unsa mang paagi, tungod kay kini [ang adlaw ni Jehova] dili moabot gawas kon ang apostasya moabot una ug ang tawo sa kalapasan mapadayag, ang anak sa kalaglagan.”—2 Tesalonica 2:3.

Busa sa wala pa ang 100 C.E., naa nay bakak nga mga propeta ug mga apostata, nga naningkamot sa pagpahuyang sa Kristohanong kongregasyon. Lakip sa termino ni Juan nga “antikristo” ang tanang nalangkit sa pagsabwag sa kabakakan ug panglimbong bahin kang Jesu-Kristo ug sa iyang mga pagtulon-an. Nadayag ang panglantaw ni Jehova kanila dihang gitawag sila ni Pablo nga “anak sa kalaglagan.”

PAGBANTAY BATOK SA KALIHOKAN SA MGA ANTIKRISTO KARON

Komosta sa atong adlaw? Ang katawhan ug mga organisasyon nga naglangkob sa antikristo nakigbatok gihapon kang Kristo ug sa iyang mga pagtulon-an. Sila tinuyong nagsabwag ug kabakakan ug nanglimbong aron ang mga tawo maglibog kon kinsa ang Amahan, si Jehova nga Diyos, ug ang Iyang Anak, si Jesu-Kristo. Duna tay lig-ong rason kon nganong magbantay batok sa maong mga panglimbong sa relihiyon. Niay duha ka pananglitan.

Sa kasiglohan, gipasiugda sa mga relihiyon ang doktrina sa Trinidad, nga nagtudlo nga ang Amahan ug ang Anak usa ra. Busa gihimo sa mga antikristo nga misteryo ang kamatuoran bahin kang Jehova nga Diyos ug kang Jesu-Kristo. Ang sinserong mga tawo dili na hinuon makasundog kang Jesu-Kristo ug masuod sa Diyos, nga mao untay gidasig kanila sa Bibliya.—1 Corinto 11:1; Santiago 4:8.

Gipasamot pa gyod sa mga relihiyon ang kalibog pinaagi sa paggamit ug mga hubad sa Bibliya nga nagtangtang sa personal nga ngalan sa Diyos, si Jehova. Ila ning gihimo bisag ang ngalang Jehova mabasa mga 7,000 ka beses sa orihinal nga pagkasulat sa Bibliya. Ang resulta? Misamot ka misteryoso ang kamatuoran bahin sa matuod nga Diyos.

Sa laing bahin, ang pagkahibalo sa ngalan sa Diyos, si Jehova, nakatabang sa daghang sinserong mga magsisimba nga masuod sa Diyos. Kana ang kasinatian ni Richard, nga naghinumdom sa iyang pagpakig-estorya sa duha ka Saksi ni Jehova. “Gipakita nila nako diha sa Bibliya nga Jehova ang ngalan sa matuod nga Diyos,” miingon si Richard. “Nainteres ko nga ang Diyos diay dunay ngalan, usa ka butang nga wala gyod nako mahibaloi sukad.” Sugod niadto, iyang gipahiuyon ang iyang kinabuhi sa mga sukdanan sa Bibliya aron mapahimut-an si Jehova. “Kay nakat-onan nako ang ngalan sa Diyos, nasuod ko kaniya.”

Sa kasiglohan, daghan ang nailalom sa espirituwal nga kangitngit tungod sa antikristo. Pero pinaagi sa pagtuon sa Pulong sa Diyos, ang Bibliya, nasayran nato kon kinsa gyod ang antikristo ug napahigawas ta gikan sa kabakakan ug panglimbong sa antikristo.—Juan 17:17.

Pagkat-og Dugang

LIBRO UG BROSYUR

Kinsa ba Gayod ang Nagmando sa Kalibotan?

Tingali matingala ka sa tubag sa Bibliya. Sayra kon nganong importante kini ug kon unsay epekto niini sa imong kaugmaon.

TUBAG SA MGA PANGUTANA BAHIN SA BIBLIYA

Anaa ba sa Bibliya ang Doktrina nga Trinidad?

Daghang relihiyon nagtudlo nga ang Diyos maoy Trinidad. Kana bay gitudlo sa Bibliya?

MAAYONG BALITA GIKAN SA DIYOS!

Duna bay Ngalan ang Diyos?

Ang Diyos daghag titulo, sama sa Labing Gamhanan, Maglalalang, ug Ginoo. Apan ang ngalan sa Diyos makita kapig 7,000 ka beses diha sa Bibliya.