• NATAWO: 1954

  • NASOD: CANADA

  • KANIADTO: MANGINGILAD, SUGAROL

KAAGI:

Nagdako ko sa pobre nga lugar sa siyudad sa Montreal. Sa unom pa lang ko ka bulan, si Papa namatay, ug si Mama na lang ang nag-abaga sa tanang responsabilidad sa panimalay. Kinamanghoran ko sa walo ka magsoon.

Sa nagdako ko, nalangkit ko pirme sa droga, sugal, kapintasan, ug nakig-uban kog mga kriminal. Sa 10 anyos ko, sugosugoon kog mga pampam ug tigpatanto. Kanunay kong mamakak ug ganahan kong magmaniobrag mga tawo pinaagig limbong. Gikalipay nako nâ samag droga.

Pag-edad nakog 14, maayo kaayo kong mangitag paagi nga makailad ug mga tawo. Pananglitan, mopalit kog binulto nga gold-plated nga mga relo, pulseras, ug singsing, markahan nako nig 14-k nga bulawan gamit ang pangmarka sa alahas, ug dayon ibaligya sa kalsada ug sa parkinganan sa mga mall. Nindot ang bation nga dali ra kong makakuwarta. Naa ganiy higayon nga sa usa lang ka adlaw, mikita kog $10,000!

Pagka-15 anyos nako, gipapahawa ko sa eskuylahan nga pangreporma ug wala na koy kapuy-an. Matulog ko sa kalsada, parke, o sa balay sa akong mga kaila.

Tungod sa akong pagpangilad, pirme kong imbestigahon sa mga polis. Kay dili man kinawat ang akong mga baligya, wala ra ko mapriso. Pero, kadaghan kong makamultag dako tungod sa pagpangilad, pagpanikas, ug pagpamaligya nga walay permit. Kay walay gikahadlokan, akoy maningil para sa mga tigpatanto. Delikado ni, ug may mga higayong magdala kog pusil. Usahay mouban ko sa mga sindikato.

GIBAG-O SA BIBLIYA ANG AKONG KINABUHI:

Nakadungog kog mensahe sa Bibliya sa 17 anyos pa lang ko. Nag-ipon na mi sa akong trato dihang nagpa-Bible study siya sa mga Saksi ni Jehova. Pero, supak ko sa mga gidili sa Bibliya maong gibiyaan nako siya ug nakig-ipon kog laing babaye.

 Nausab ang kahimtang dihang ang akong ikaduhang trato nag-Bible study sab uban sa mga Saksi! Siya nabag-o, ug nakadayeg ko kay siya mas buotan na ug mapailobon. Gidawat nako ang pagdapit nga motambong sa Kingdom Hall sa mga Saksi ni Jehova. Didto, giabiabi ko sa mga tawo nga desente ug buotan. Lahi ra kaayo ni sa kalibotan nga akong nadak-an! Wala ko sukad mobati nga importante sa akong pamilya; gibati nako nga wala ko higugmaa sa tibuok nakong pagkabata. Ang gugma nga akong nasinati diha sa mga Saksi mao gyod ang akong gipangandoy. Gidawat dayon nako ang tanyag nila nga Bible study.

Ang akong nakat-onan sa Bibliya lagmit nakaluwas sa akong kinabuhi. Diha koy giplanong pagpangawat uban sa duha ka kunsabo aron makabayad ko sa akong utang sa sugal, nga kapig $50,000. Pero maayo gani kay miatras ko! Ang akong mga kauban maoy mituman sa plano. Ingong resulta, ang usa napriso ug ang usa napatay.

Sa pagpadayon nakog tuon sa Bibliya, nakita nakong daghan diay kog angayng bag-ohon. Pananglitan, nakat-onan nako ang giingon sa Bibliya diha sa 1 Corinto 6:10 nga walay ‘mga kawatan, mga tawong dalo, mga palahubog, mga tigsultig pasipala, mga mangingilkil nga makapanunod sa gingharian sa Diyos.’ Pagbasa nako niana, nakahilak ko kay daotan diay kaayo kog binuhatan. Nakaamgo ko nga kinahanglan nakong bag-ohon ang akong kinabuhi. (Roma 12:2) Bayolente ko ug agresibo, ug ang akong kinabuhi punog kabakakan.

Pero, nakat-onan nako sa akong pagtuon sa Bibliya nga si Jehova maluluy-on ug mapinasayloon. (Isaias 1:18) Kinasingkasing kong nag-ampo kang Jehova, nga naghangyo niya nga tabangan kong mabiyaan ang akong kanhing pagkinabuhi. Sa iyang tabang, anam-anam nakong nausab ang akong personalidad. Usa ka dakong lakang mao ang pagpakasal namo sa akong trato.

Buhi ko karon kay nagsunod ko sa mga prinsipyo sa Bibliya

Ako 24 anyos niadto, minyo, ug may tulo ka anak. Kinahanglan kong mangitag tarong nga trabaho. Pero wala kaayo koy edukasyon, ug way morekomendar nako. Tim-os na sab kong nag-ampo kang Jehova. Dayon nangita kog trabaho. Giingnan nako ang akong mga giaplayan nga gusto na kong magbag-o ug magtinarong sa trabaho. Usahay, ipatin-aw nako nga nagtuon kog Bibliya ug gusto nako nga mahimong maayong lumolupyo. Wala ko dawata sa akong gipang-aplayan. Dayon sa usa pa ka interbiyo, misulti ko sa akong gubot nga kaagi ug ang nag-interbiyo nako miingon: “Ambot ngano pero naa gyoy nagtukmod nako nga dawaton ka.” Para nako, tubag ni sa akong mga pag-ampo. Sa ngadtongadto, kami sa akong asawa nabawtismohan ingong mga Saksi ni Jehova.

MGA KAAYOHAN NGA AKONG NABATONAN:

Buhi ko karon kay nagsunod ko sa mga prinsipyo sa Bibliya ug nagkinabuhi ingong Kristohanon. Malipayon kog pamilya. Hinlo na sab kog konsensiya kay kombinsido ko nga gipasaylo na ko ni Jehova.

Sulod na sa 14 ka tuig nga naa ko sa bug-os panahong pag-alagad, nga nagtabang sa uban nga makakat-on sa gitudlo sa Bibliya, ug di pa dugay, kana say gihimo sa akong asawa. Sa kapig 30 ka tuig, nalipay kong nakatabang sa 22 nako ka kauban sa trabaho nga mosimba kang Jehova. Moadto gihapon kog mga mall pero dili na aron mangilad sa mga tawo. Karon, kon moadto ko didto, sangyawan nako ang uban. Gusto nakong ihatag nila ang paglaom nga makapuyo sa umaabot nga bag-ong kalibotan nga wala nay mga mangingilad.—Salmo 37:10, 11.