Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Mayo 2015

 PANGUNANG TOPIKO

Duol na ba ang Kataposan?

Duol na ba ang Kataposan?

Tugotan ba sa Diyos nga padayong mandoan sa tawo ang iyang isigkaingon ug hulgaon ang kaugmaon sa katawhan? Dili, sa ato nang nakita, siya molihok ug magtapos sa kagul-anan ug pagpangdaogdaog nga dugay nang naglungtad. Gusto sa Maglalalang sa tawo ug sa yuta nga ikaw mahibalo nga duol na ang panahon nga siya mohimo niana. Giunsa niya kana pagpadayag?

Tagda kini nga ilustrasyon: Kon mobiyahe ka nga mag-awto, lagmit tan-awon una nimo ang Internet, mapa, ug mga direksiyon. Dayon kon makakita na kag mga karatula ug timailhan nga mao gyoy naa sa mapa, mas mosalig ka nga duol na ka sa imong destinasyon. Sa samang paagi, gihatag kanato sa Diyos ang iyang Pulong, nga klarong naghubit kon unsay paingnan sa kalibotan. Samtang anam-anam natong makita ang mga timailhan, kita mas makombinsir nga anaa na ta sa panahon nga motultol sa kataposan.

Gipatin-aw sa Bibliya nga ang kalibotan modangat sa kritikal ug dili hitupngang yugto sa panahon nga mosangko sa kataposan. Nianang yugtoa, dunay mga panghitabo ug kahimtang sa kalibotan nga lahi kay sa bisan unsang panghitabo sa kasaysayan. Tagda ang pipila niini nga gihisgotan sa Pulong sa Diyos.

1. KAGUBOT SA TIBUOK KALIBOTAN Ang tagna sa Mateo kapitulo 24 naglistag mga panghitabo sa yuta nga magsilbing usa ka timailhan. Kana maoy ilhanan sa konklusyon sa sistema sa mga butang ug human niana, “moabot ang kataposan.” (Bersikulo 3, 14) Lakip niini nga panghitabo ang dagkong gubat, kanihit sa pagkaon, linog sa lainlaing dapit, pag-uswag sa kalapasan, pagkawala sa gugma, ug malimbongong paningkamot sa mga lider sa relihiyon sa pagpahisalaag sa mga tawo. (Bersikulo 6-26) Siyempre, ang pipila niana nahitabo na sa daghang katuigan. Apan, sa magkaduol ang kataposan, kanang tanan mahitabo sa pareho nga yugto. Kana mahitabo sab dungan sa tulo pa ka timailhan.

2. TINAMDAN SA MGA TAWO Ang Bibliya nag-ingon nga ang “kataposang mga adlaw”—ang yugto nga motultol sa kataposan—mailhan kay mograbe ka daotan ang tinamdan sa tawo. Atong mabasa: “Ang mga tawo unya magmahigugmaon sa ilang kaugalingon, magmahigugmaon sa salapi, mapagawalon, mapahitas-on, mapasipalahon, dili-masinugtanon sa mga ginikanan, dili-mapasalamaton, dili-maunongon, walay kinaiyanhong pagbati, dili-ikasabot, mga tigbutangbutang, walay pagpugong-sa-kaugalingon, mabangis, walay gugma sa pagkamaayo, mga mabudhion, gahig ulo, nangburot sa garbo, mga mahigugmaon sa kalipayan inay nga mga mahigugmaon sa Diyos.” (2 Timoteo 3:1-4) Tinuod, dili bag-o ang kawalay-pagtahod sa isigkatawo, apan sa “kataposang mga adlaw” lang nga kini nga tinamdan mosamot ka grabe maong ikaingon nga kini ang “panahong lisod sagubangon.” Nakamatikod ka ba niining nagkangil-ad nga tinamdan sa mga tawo?

3. PAGKADAOT SA YUTA Ang Bibliya nag-ingon nga ang Diyos ‘maglaglag sa mga nagalaglag sa yuta.’ (Pinadayag 11:18) Giunsa paglaglag o pagdaot sa tawo ang yuta? Ang yugto sa panahon diin nabuhi si Noe gihubit sa samang paagi: “Ang yuta nadaot sa panan-aw sa matuod nga Diyos ug ang yuta napuno sa kapintasan. . . . Nakita sa Diyos ang yuta ug, tan-awa! kini nadaot.” Busa kini ang giingon sa Diyos bahin nianang daotan nga katilingban: “Laglagon ko sila.” (Genesis 6:11-13) Di ba klaro ang mga ebidensiya nga ang yuta napuno sa kapintasan? Dugang pa, ang mga tawo anaa na sa talagsaong yugto sa kasaysayan: Sila may katakos sa pagdaot sa yuta pinaagi sa pagpapas sa tanang tawo. Sila dunay mga hinagiban sa paghimo niana. Gidaot usab ang yuta sa lain pang paagi. Kay ang tawo dili maayong modumala, inanayng nadaot ang sistema nga nagsuportar sa kinabuhi sa yuta—ang hangin nga atong giginhawa, ang ekosistema sa mga hayop ug tanom, ug ang kadagatan.

 Pangutan-a ang imong kaugalingon, ‘Ang tawo ba, kapin sa 100 ka tuig kanhi, may katakos sa bug-os nga paglaglag sa iyang kaugalingon?’ Apan karon ang tawo makahimo na niana pinaagi sa modernong mga hinagiban ug sa pagdaot sa kalikopan. Daw mas paspas pa ang pag-uswag sa teknolohiya kay sa katakos sa tawo nga masabtan o makontrolar ang resulta niana. Bisan pa niana, ang tawo way katungod nga modesidir o mokontrolar kon unsay dangatan sa yuta. Sa dili pa bug-os nga mapapas ang kinabuhi sa yuta, ang Diyos molihok aron laglagon kadtong nagdaot niini. Mao kanay iyang saad!

4. TIBUOK KALIBOTAN NGA PAGSANGYAW Ang usa pa ka tagna nga timailhan sa kataposan nag-ingon nga dunay dakong buluhaton nga himoon: “Kining maayong balita sa gingharian igawali sa tibuok gipuy-ang yuta ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasoran; ug unya moabot ang kataposan.” (Mateo 24:14) Kining buluhatong pagsangyaw lahi kaayo sa pagpangabig nga gihimo sa kadaghanang relihiyon. Sa kataposang mga adlaw, ipasiugda ang espesipikong mensahe—ang “maayong balita sa gingharian.” May nahibaloan ka bang relihiyon nga nagpasiugda niana? Ug bisan pag daw mao nay ilang mensahe, diha lang ba sila sa usa ka dapit, o ila na bang namantala ang maayong balita sa “tibuok gipuy-ang yuta ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasoran”?

Ang Gingharian sa Diyos ginawali sa tibuok kalibotan sa daghang pinulongan

Ang Web site nga www.jw.org nagpokus sa “maayong balita sa gingharian.” Kini dunay mga publikasyon nga nagpatin-aw niana nga mensahe sa kapig 700 ka pinulongan. May nahibaloan ka bang laing grupo nga tibuok kalibotang nagmantala sa maayong balita sa Gingharian? Sa wa pay Internet, ang mga Saksi ni Jehova dugay nang nailhan sa ilang buluhaton sa pagmantala sa maayong balita sa Gingharian sa Diyos. Sukad sa 1939, ang hapin sa matag gula sa magasing Ang Bantayanang Torre dunay mga pulong nga “Nagapahayag sa Gingharian ni Jehova.” Matod sa usa ka libro bahin sa relihiyon, ang pagsangyaw sa mga Saksi ni Jehova “halos dili matupngan sa kadasig ug sa gilapdon niini.” Gipasiugda sa maong pagsangyaw ang maayong balita nga hapit na gyod “moabot ang kataposan” pinaagi sa Gingharian sa Diyos.

HINUNGDANONG YUGTO SA KASAYSAYAN

Namatikdan ba nimo nga natuman na sa imong panahon ang tanang upat ka timailhan sa Bibliya nga gihisgotan niini nga artikulo? Kapig 100 ka tuig na nga kining magasina nagpahibalo bahin sa mga panghitabo sa kalibotan aron tabangan ang mga magbabasa nga mapamatud-ang duol na ang kataposan. Siyempre, ang ubang maduhaduhaon  mosupak niana, nga moingon nga ang mga impormasyon gibase lang sa kaugalingong opinyon ug puwedeng maniobrahon. Gipangangkon sab nila nga kay nagkauswag na ang komunikasyon sa tibuok kalibotan, mora lag nagkadaotan tan-awon ang mga kahimtang sa kalibotan. Bisan pa niana, nagkadaghan ang ebidensiya nga kita anaa na sa konklusyon sa talagsaong yugto sa kasaysayan sa tawo.

Gibati sa ubang eksperto nga hapit nang mahitabo ang dagkong kausaban sa yuta. Pananglitan, sa 2014, ang Science and Security Board sa Bulletin of the Atomic Scientists nagpasidaan sa United Nations Security Council bahin sa pangunang mga hulga sa paglungtad sa tawo. Ang maong mga siyentista nag-ingon: “Kon susihon pag-ayo kini nga mga hulga, makaingon tang posible gyod nga mapapha ang tawo pinaagig katalagman nga nalangkit sa teknolohiya.” Daghan ang kombinsido nga kita anaa na sa kritikal nga yugto sa kasaysayan sa kalibotan. Ang mga magpapatik niining magasina ug ang daghang magbabasa niini kombinsido gyod nga kining talagsaong yugto mao ang “kataposang mga adlaw” ug nga ang kataposan duol na. Pero imbes mahadlok sa umaabot, ikaw mahimong magmalipayon sa resulta niana. Ngano man? Kay puwede kang maluwas panahon sa kataposan!