Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Mayo 2015

 PANGUNANG TOPIKO | DUOL NA BA ANG KATAPOSAN?

“Ang Kataposan”—Unsay Kahulogan Niini?

“Ang Kataposan”—Unsay Kahulogan Niini?

Kon makadungog kag mga pulong nga “Ang kataposan duol na!” unsay imong mahunahunaan? Makahunahuna ka bag asteroid nga mahagsa sa yuta ug magpapas sa tanang tawo? O maghanduraw ka bag daghang katalagman nga dungang mahitabo o kaha dunay Gubat sa Kalibotan III? Kana makapabalaka o makapahadlok sa uban, samtang ang uban magduhaduha kon mahitabo ba gyod na.

Matod sa Bibliya: “Moabot ang kataposan.” (Mateo 24:14) Kana nga panghitabo gitawag sab ug “dakong adlaw sa Diyos” ug ‘Armagedon.’ (Pinadayag 16:14, 16) Tinuod nga lainlain ang pagsabot sa mga relihiyon bahin niini, ug nanungha ang katingad-anan ug hadlok nga mga teoriya. Pero tin-aw ang giingon sa Bibliya kon unsa gyoy husto ug sayop nga pagsabot bahin sa kataposan. Gipakita sab kanato sa Pulong sa Diyos kon duol na ba kini. Labaw sa tanan, gitudloan ta niini kon unsaon nga maluwas! Apan kinahanglan usa natong susihon ang tinuod nga kahulogan niini. Unsa gyoy buot ipasabot sa “kataposan” sumala sa Bibliya?

 SAYOP NGA PAGSABOT SA KATAPOSAN

 1. ANG KATAPOSAN MAOY KALAGLAGAN SA YUTA PINAAGIG KALAYO.

  Ang Bibliya nag-ingon: “Gitukod [sa Diyos] ang yuta ibabaw sa pihong mga dapit niini; kini dili matarog hangtod sa panahong walay tino, o hangtod sa kahangtoran.” (Salmo 104:5) Kini ug ang uban pang teksto nagpasalig nato nga dili gyod laglagon sa Diyos ang yuta ni tugotan niya kining malaglag.—Ecclesiastes 1:4; Isaias 45:18.

 2. ANG KATAPOSAN WALAY TINUDLONG PANAHON.

  Gipakita sa Bibliya nga ang kataposan dunay tinudlong panahon nga espesipikong gitakda sa Diyos. Atong mabasa: “Mahitungod nianang adlawa o taknaa walay nahibalo, ni ang mga manulonda sa langit ni ang Anak, kondili ang Amahan lamang. Magpadayon sa pagtan-aw, magpadayon sa pagtukaw, kay wala kamo mahibalo kon kanus-a ang tinudlong panahon.” (Marcos 13:32, 33) Tataw nga ang Diyos (“ang Amahan”) dunay “tinudlong panahon” nga iyang ipahinabo ang kataposan.

 3. ANG KATAPOSAN IPAHINABO SA TAWO O SA MGA TIPAK NGA ANAA SA WANANG.

  Unsay motultol sa kataposan? Matod sa Pinadayag 19:11: “Nakita ko ang langit nga nabuksan, ug, tan-awa! usa ka puting kabayo. Ug ang nagsakay niini gitawag nga Matinumanon ug Matuod.” Nagpadayon ang bersikulo 19: “Ug nakita ko ang mapintas nga mananap ug ang mga hari sa yuta ug ang ilang kasundalohan nga nagkatigom aron makiggubat sa usa nga nagsakay sa kabayo ug uban sa iyang kasundalohan.” (Pinadayag 19:11-21) Bisag sagad simboliko ang maong teksto, kini ang gipasabot: Ipadala sa Diyos ang kasundalohan sa mga anghel aron wagtangon ang iyang mga kaaway.

Dili daotan kondili maayong balita ang mensahe sa Bibliya bahin sa kataposan

HUSTONG PAGSABOT SA KATAPOSAN

 1. ANG KATAPOSAN SA PAKYAS NGA GOBYERNO SA TAWO.

  Ang Bibliya nagpatin-aw: “Ang Diyos sa langit magatukod ug usa ka gingharian [o, gobyerno] nga dili gayod malumpag. Ug ang maong gingharian dili igapasa ngadto sa lain nga katawhan. Kini magadugmok ug magatapos niining tanang gingharian,  ug kini mobarog hangtod sa panahong walay tino.” (Daniel 2:44) Ingon sa nahisgotan na, laglagon ang “mga hari sa yuta ug ang ilang kasundalohan,” kinsa ‘magtigom aron makiggubat sa usa nga nagsakay sa kabayo ug uban sa iyang kasundalohan.’—Pinadayag 19:19.

 2. ANG KATAPOSAN SA GUBAT, KAPINTASAN, UG INHUSTISYA.

  ‘Pahunongon sa Diyos ang mga gubat hangtod sa kinatumyan sa yuta.’ (Salmo 46:9) “Ang mga matul-id mao ang magapuyo sa yuta, ug ang walay-ikasaway mao ang magpabilin diha niana. Kon mahitungod sa mga daotan, sila pagaputlon gikan sa yuta; ug kon bahin sa mga maluibon, sila pagalukahon gikan niini.” (Proverbio 2:21, 22) “Tan-awa! Ginabag-o ko ang tanang butang.”—Pinadayag 21:4, 5.

 3. ANG KATAPOSAN SA MGA RELIHIYON NGA NAGSUPAK SA DIYOS UG WALA MAGTAGAD SA TAWO.

  “Bakak ang gisulti sa mga propeta; ang kaparian nagmando sumala sa sugo sa mga propeta. . . . Apan inigkatapos na unya sa tanan, unsa may ilang mahimo?” (Jeremias 5:31, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia) “Daghan ang moingon kanako nianang adlawa, ‘Ginoo, Ginoo, wala ba kami managna sa imong ngalan, ug naghingilin sa mga demonyo sa imong ngalan, ug naghimog daghang gamhanang mga buhat sa imong ngalan?’ Ug unya ako magaingon kanila: Wala gayod ako makaila kaninyo! Pahilayo gikan kanako, kamong mga mamumuhat sa kalapasan.”—Mateo 7:21-23.

 4. ANG KATAPOSAN SA MGA TAWO NGA MAOY NAKAINGON UG NAGSUPORTAR SA KAHIMTANG KARON SA KALIBOTAN.

  Si Jesus miingon: “Karon kini mao ang pasukaranan sa paghukom, nga ang kahayag mianhi na sa kalibotan apan ang mga tawo nahigugma sa kangitngit inay kay sa kahayag, kay ang ilang mga buhat maoy daotan.” (Juan 3:19) Gihubit sa Bibliya nga dihay kalaglagan kaniadto sa tibuok kalibotan panahon sa matinumanong tawo nga si Noe. “Ang kalibotan niadtong panahona nakaagom sa kalaglagan sa dihang kini gilunopan sa tubig. Apan pinaagi sa mao gihapon nga pulong ang mga langit ug ang yuta nga naglungtad karon gitagana alang sa kalayo ug gigahin alang sa adlaw sa paghukom ug sa kalaglagan sa mga tawong dili-diyosnon.”—2 Pedro 3:5-7.

Matikdi nga ang umaabot nga “adlaw sa paghukom ug sa kalaglagan” gitandi sa kalaglagan sa “kalibotan” sa panahon ni Noe. Unsa nga kalibotan ang gilaglag? Naa gihapon ang atong planeta. Ang “nakaagom sa kalaglagan” mao ang mga kaaway sa Diyos, ang “mga tawong dili-diyosnon.” Sa umaabot nga “adlaw sa paghukom,” laglagon usab ang mga tawong mopili nga mahimong kaaway sa Diyos. Apan luwason ang mga higala sa Diyos, sama kang Noe ug sa iyang pamilya.—Mateo 24:37-42.

Handurawa kon unsa ka nindot ang kalibotan dihang wagtangon na sa Diyos ang tanang daotan! Tin-aw nga dili daotan kondili maayong balita ang mensahe sa Bibliya bahin sa kataposan. Apan, tingali mangutana ka: ‘Gisulti ba kanato sa Bibliya kon kanus-a moabot ang kataposan? Duol na kaha ni? Unsay akong himoon aron maluwas?’