Sa gabii una mamatay si Jesus, gisugo niya ang iyang mga tinun-an nga handomon ang sakripisyo nga iyang himoon. Siya miingon: “Ipadayon ninyo ang pagbuhat niini sa paghandom kanako.”—Lucas 22:19.

Karong tuiga, ang Memoryal sa kamatayon ni Jesus maoy sa Biyernes, Abril 3, human sa pagsalop sa adlaw. Ikaw ug ang imong pamilya gidapit sa mga Saksi ni Jehova nga motambong ug maminaw sa pakigpulong nga maghisgot kon nganong importante ang kamatayon ni Jesus ug kon unsaon nga makabenepisyo ka niini.