Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Pebrero 2015

 PANGUNANG TOPIKO | KON UNSAON NGA MALIPAY KA SA IMONG TRABAHO

Kon Unsaon nga Malipay sa Hago nga Trabaho

Kon Unsaon nga Malipay sa Hago nga Trabaho

“Ang matag tawo mokaon ug moinom ug magpahimulos ug maayo sa tanan niyang kahago. Kini ang gasa sa Diyos.” (Ecclesiastes 3:13) Kon gusto sa Diyos nga malipay ta sa atong trabaho, di ba angay lang nga tudloan ta niya kon unsaon nga malipay niana? (Isaias 48:17) Mapasalamaton ta nga iya kining gitudlo diha sa iyang Pulong, ang Bibliya. Tagda ang mosunod nga mga tambag sa Bibliya aron malipay sa imong trabaho.

UGMARA ANG POSITIBONG PANGLANTAW SA TRABAHO

Mental man o pisikal ang imong trabaho, hinumdomi nga “sa tanang matang sa pagbudlay adunay bentaha.” (Proverbio 14:23) Unsay bentaha? Kon magkugi ta, matagan-an ang atong materyal nga panginahanglan. Oo, nagpasalig ang Diyos nga motagana siya niadtong sinserong nag-alagad niya. (Mateo 6:31, 32) Pero gidahom sab niya nga maningkamot tang manginabuhi sa hinlo nga paagi.—2 Tesalonica 3:10.

Busa isipon nato ang atong trabaho ingong dungganong paagi sa pagtuman sa atong mga responsabilidad. “Usa na ka kalamposan kon makasuportar ka sa kaugalingon,” matod sa 25 anyos nga si Joshua. “Kon makapalit ka sa imong panginahanglan, nan mapuslanon ang imong trabaho.”

Ang hago nga trabaho makadugang sab sa pagtahod sa kaugalingon. Dili gyod hinuon sayon ang hago nga trabaho. Pero kon atong disiplinahon ang kaugalingon ug magpabilin sa trabaho, bisag laay kini o lisod, magmalipayon gihapon ta kay nagsunod tag taas nga sukdanan. Nabuntog nato ang tendensiya nga magtinapolan. (Proverbio 26:14) Nianang paagiha, ang trabaho makahatag ug katagbawan. “Nindot akong paminaw human  sa tibuok adlawng trabaho,” matod ni Aaron nga gihisgotan sa panid 3. “Tinuod nga gikapoy ko ug tingali way nakamatikod sa akong gihimo, pero nahibalo kong naa koy nalampos.”

PANINGKAMOTING MAHANAS SA IMONG TRABAHO

Gidayeg sa Bibliya ang tawong “hanas sa iyang buhat” ug ang babayeng “nagabuhat kon unsay gikahimut-an sa iyang mga kamot.” (Proverbio 22:29; 31:13) Siyempre dili awtomatikong mahanas ang usa ka tawo. Ug pipila ra nato ang ganahag trabaho nga dili nato linya. Tingali kanay rason nga daghan ang way kalipay sa ilang trabaho, kay wala sila maningkamot nga mahanas niini.

Sa pagkatinuod, ang usa ka tawo puwedeng magmalipayon sa bisan unsang trabaho kon husto siyag tinamdan—kon siya maningkamot nga mahanas sa iyang trabaho. “Kon buhaton nimo ang imong kinamaayohan sa trabaho ug makita ang resulta niana, kana makapalipay gayod,” matod sa 24 anyos nga si William. “Dili nimo bation nga nagdalidali ka o wa magtinarong sa trabaho.”

HUNAHUNAA NGA MAKABENEPISYO ANG UBAN SA IMONG TRABAHO

Ayaw pagsigeg hunahuna kon pilay imong suweldo. Hinuon, pangutan-a ang kaugalingon: ‘Nganong importante man ning trabahoa? Unsay mahitabo kon dili nako ni himoon o tarongon? Sa unsang paagi makabenepisyo ang uban sa akong trabaho?’

Maayong hunahunaon ilabina ang kataposang pangutana, kay makapalipay ang trabaho kon atong makita nga nakabenepisyo ang uban niini. Si Jesus mismo miingon: “Adunay labaw nga kalipay sa paghatag kay sa pagdawat.” (Buhat 20:35) Gawas pa niadtong direktang nakabenepisyo sa atong trabaho, sama sa mga kustomer ug amo, duna pay uban nga makabenepisyo. Lakip kanila ang atong pamilya ug kadtong nanginahanglan.

Pamilya. Kon ang ulo sa pamilya magkugi sa pagtagana sa iyang panimalay, siya makahatag ug benepisyo kanila. Una, maseguro niyang duna silay pagkaon, besti, ug puy-anan. Nianang paagiha matuman niya ang responsabilidad nga gihatag sa Diyos kaniya, nga “magtagana alang sa mga iya.” (1 Timoteo 5:8) Ikaduha, ikapakita niya ang kahinungdanon sa pagkakugihan sa trabaho. “Ang akong amahan maoy maayong ehemplo sa pagbaton ug maayong tinamdan sa trabaho,” matod ni Shane, gihisgotan sa unang artikulo. “Siya matinud-anon ug kugihan sa tibuok niyang kinabuhi ingong panday. Akong nakat-onan kaniya ang kahinungdanon sa manomano nga trabaho, ang paghimog mga butang nga mapuslan sa uban.”

Mga nanginahanglan. Gitambagan ni apostol Pablo ang mga Kristohanon nga “maghago . . . aron [sila] adunay ikahatag sa nanginahanglan.” (Efeso 4:28) Oo, kon magkugi ta aron matagan-an ang atong kaugalingon ug ang atong pamilya,  makatabang sab ta niadtong nanginahanglan. (Proverbio 3:27) Pinaagi sa hago nga trabaho, makasinati tag labaw nga kalipay sa paghatag.

PAGHIMOG LABAW PA

Sa iyang gibantog nga Wali sa Bukid, si Jesus miingon: “Kon ang tawong may awtoridad magpugos kanimo sa pag-alagad ug usa ka milya, ubani siya ug duha ka milya.” (Mateo 5:41) Unsaon nimo pagpadapat kining prinsipyoha sa imong trabaho? Imbes nga basta lang motrabaho, pangitag paagi nga mohimog labaw pa sa gikinahanglan. Pagtakda ug mga tumong; paningkamoti nga mahanas o mas paspas kang motrabaho. Himoang pulido bisan ang ginagmayng detalye sa imong trabaho.

Kon mas labaw pa ang imong himoon, posible gyong magmalipayon ka sa imong trabaho. Ngano? Kay ikaw ang nagkontrol sa imong mga lihok. Imong gihimo ang mas labaw pa kay gusto nimo, dili tungod kay gipugos ka. (Filemon 14) Mahinumdom ta niini sa prinsipyo sa Proverbio 12:24: “Ang kamot sa mga kugihan mao ang magamando, apan ang taspokan nga kamot mahiagom sa pinugos nga trabaho.” Tinuod nga dili tanan nato ang literal nga naulipon o nailalom sa pinugos nga trabaho. Apan kon ang usa mohimo kon unsa ray gikinahanglan, mobati tingali siyang naulipon sa mga sugo sa uban. Pero kon ang usa motrabahog labaw pa tungod kay gusto niya, mobati siya nga kontrolado niya ang iyang kinabuhi. Siyay nagbuot sa iyang mga lihok.

HUPTI ANG BALANSENG PANGLANTAW SA TRABAHO

Dalayegon ang hago nga trabaho, apan hinumdoman nato nga duna pay mas importante kay sa pagtrabaho lang. Gidasig ta sa Bibliya nga magkugi. (Proverbio 13:4) Apan wala ni magpasabot nga magsige na lang tag trabaho. “Mas maayo pa ang usa ka hakop nga pahulay kay sa duha ka hakop nga kahago ug paggukod sa hangin,” matod sa Ecclesiastes 4:6. Unsay punto? Ang tawong nagsige na lag trabaho di gyod makapahimulos sa resulta sa iyang paghago kay nahurot na ang iyang panahon ug kusog sa trabaho. Busa ang iyang trabaho nahimo nang way pulos, samag “paggukod sa hangin.”

Ang Bibliya makatabang nato nga maugmad ang balanseng panglantaw sa trabaho. Bisag nag-ingon kini nga magkugi ta, nagtambag sab kini nga ‘tinoon ang mas hinungdanong mga butang.’ (Filipos 1:10) Unsa ang mas hinungdanong mga butang? Lakip niini ang paggahin ug panahon uban sa pamilya ug mga higala. Mas hinungdanon pa gyod ang espirituwal nga kalihokan, sama sa pagbasa sa Bibliya ug pagpamalandong niini.

Lagmit mas malipayon sa ilang trabaho kadtong balanse ang kinabuhi. “Duna koy amo kaniadto nga maayong ehemplo sa pagkabalanse sa trabaho,” matod ni William, nga gihisgotan na. “Siya kugihan, ug maayog relasyon sa iyang mga kliyente kay maayo siyang motrabaho. Apan pagkahuman sa iyang trabaho sa tibuok adlaw, biyaan na niya kini ug magpokus na sa iyang pamilya ug sa pagsimba. Ug abi nimo, usa siya sa malipayon kaayong tawo nga akong nailhan!”

Pagkat-og Dugang

PAGMATA!

Kon Unsaon Pagkab-ot sa Tinuod nga Kalamposan

Lima ka prinsipyo sa Bibliya makatabang sa pagkab-ot sa tinuod nga kalamposan.