Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Enero 2015

Mga Bana—Himoang Malipayon ang Inyong Panimalay

Mga Bana—Himoang Malipayon ang Inyong Panimalay

UNSAY angayng ihatag sa bana aron magmalipayon ang iyang asawa? Para sa daghan, prayoridad sa bana nga hatagag komportableng kinabuhi ang iyang pamilya. Pero may mga asawa nga bisag abunda na sa materyal, magul-anon gihapon ug may kahadlok pa gani. Pananglitan, usa ka Katsila nga ginganlag Rosa miingon bahin sa iyang bana, “Sa ubang tawo, buotan siya. Pero sa balay, salbahis siya nga bana.” Si Joy nga taga-Nigeria miangkon, “Kon di ko mouyon sa akong bana, iya kong ingnon, ‘Mosunod ka sa tanan nakong isulti kay akoy imong bana.’”

Unsaon pagtuman sa bana ang iyang papel sa mahigugmaong paagi? Unsay angay niyang himoon aron ang iyang panimalay mahimong makapalipay nga dapit, usa ka “kapahulayan” sa iyang asawa?—Ruth 1:9.

ANG AWTORIDAD SA BANA SUMALA SA BIBLIYA

Bisag ang asawa ug bana tupong sa panan-aw sa Diyos, ang Bibliya nag-ingon nga sila may tagsatagsa ka papel sa pamilya. Sa Roma 7:2, ang asawa ilalom sa “balaod sa iyang bana.” Ingon nga daghang institusyon ang magtudlog ulo aron magdumala sa mga kalihokan, gitudlo sa Diyos ang bana ingong ulo sa iyang asawa. (1 Corinto 11:3) Ang bana angay nga maoy magdumala sa panimalay.

Mga bana, unsaon ninyo paggamit ang inyong awtoridad nga hinatag sa Diyos? Matod sa Bibliya: “Magpadayon sa paghigugma sa inyong mga asawa, ingon nga si Kristo nahigugma usab sa kongregasyon.” (Efeso 5:25) Bisag si Jesus wala magminyo, ang iyang ehemplo makatabang nimo nga mahimong maayong bana. Atong susihon kon unsaon.

SI JESUS—HINGPIT NGA EHEMPLO SA MGA BANA

Si Jesus naghupay ug nagtabang sa uban. Gisaaran ni Jesus ang tanang dinaogdaog ug nabug-atan sa mga problema: “Umari kanako, . . . ug ako magapalagsik kaninyo.” (Mateo 11:28, 29) Sagad hupayon niya sila sa ilang mga pag-antos ug tabangan silang masuod kang Jehova. Busa daghan ang nadani kang Jesus kay kombinsido silang motabang siya sa pagpagaan sa ilang mga palas-anon!

Kon sa unsang paagi ang mga bana makasundog kang Jesus. Tabangi ang imong asawa sa iyang mga buluhaton. Ang ubang asawa mibati sama kang Rosa, kinsa mireklamo: “Mora na lang tawon kog katabang sa akong bana.” Sa laing bahin, si Kweku nga may malipayong kaminyoon miingon: “Pirme kong mangutana sa akong asawa kon unsay  akong ikatabang niya. Kay gihigugma nako siya, motabang ko niya sa mga buluhaton sa balay.”

Si Jesus masinabtanon ug may empatiya. Usa ka kabos nga babaye ang nag-antos ug grabeng sakit sulod sa 12 ka tuig. Pagkadungog niya nga si Jesus may gahom sa pagpang-ayo, “siya nagsigeg ingon: ‘Kon makahikap lang ako sa iyang panggawas nga besti ako mamaayo.’” Husto siya. Miduol siya kang Jesus, gihikap ang sidsid sa besti niini, ug naayo dayon. Bisag moingon tingali ang ubang nakakita nga mapangahason ang gibuhat sa babaye, nasabtan ni Jesus nga desperado na siyang mamaayo. * Si Jesus maluluy-ong miingon: “Anak, . . . mamaayo na ang imong lawas gikan sa imong grabeng sakit.” Wala niya pakaulawi o kasab-i ang babaye kondili iyang gisabot nga masakiton kini. Busa gipakita ni Jesus kon unsa siya—usa ka tawong may empatiya.—Marcos 5:25-34.

 Kon sa unsang paagi ang mga bana makasundog kang Jesus. Kon dili maayo ang pamati sa imong asawa, pakitai siyag dugang konsiderasyon ug pasensiya. Paningkamoti nga masabtan ang iyang gibati. Pananglitan, kini ang giingon ni Ricardo, “Kon mamatikdan nako nga gisapot ang akong asawa, likayan nakong makasultig mga butang nga makapalagot niyag samot.”

Si Jesus nakig-estorya sa iyang mga tinun-an. Daghan kaayog giestorya si Jesus sa iyang mga higala, apil ang iyang mga pagbati. Siya miingon, “Ang tanang butang nga akong nadungog gikan sa akong Amahan gipahibalo ko kaninyo.” (Juan 15:15) Tinuod nga si Jesus usahay gustong mag-inusara aron mamalandong ug mag-ampo. Pero sagad isulti niya sa iyang mga tinun-an ang iyang mga pagbati. Sa gabii una siya patya ingong kriminal, siya prangkang miingon kanila nga siya “naguol sa hilabihan.” (Mateo 26:38) Bisag gipakyas siya sa iyang mga higala, si Jesus nakig-estorya gihapon nila.—Mateo 26:40, 41.

Ang pagpamalandong sa ehemplo ni Jesus makatabang sa usa nga mahimong mas maayong bana ug amahan

Kon sa unsang paagi ang mga bana makasundog kang Jesus. Isulti sa imong asawa ang imong hunahuna ug pagbati. Ang asawa tingali moreklamo nga ang iyang bana maayong makig-estorya sa uban pero way timik sa balay. Sa laing bahin, matikdi ang giingon ni Ana kon ang iyang bana mosulti sa iyang hunahuna ug pagbati, “Mobati kong gimahal gyod ko niya, ug mas nasuod ko niya.”

Ayaw pakigbungol kon masayop ang imong asawa. Usa ka asawa miingon, “Kon ang akong bana masuko nako, di ko niya tinggan ug pila ka adlaw. Mobati kong sad-an ug sinalikway.” Pero si Edwin, naningkamot sa pagsundog kang Jesus. “Kon maglagot ko, di usa ko motingog, pero mangita kog maayong tiempo nga estoryahan ug sulbaron ang problema.”

Namatikdan ni Joy, nga gihisgotan sa sinugdan, ang kausaban sa iyang bana sukad kini nagtuon ug Bibliya uban sa mga Saksi ni Jehova. Matod ni Joy, “Nabag-o siya ug naningkamot nga mahimong mas mahigugmaong bana agig pagsundog kang Jesus.” Minilyong magtiayon ang nakabenepisyo sa pagtuon sa Bibliya. Gusto ka bang makapahimulos usab niana? Pakig-estorya sa usa sa mga Saksi alang sa libreng pagtuon sa Bibliya.

^ par. 10 Sa Moisesnong Balaod, kining bayhana giisip nga hugaw tungod sa iyang kahimtang. Busa si bisan kinsa nga iyang hikapon isipon sab nga mahugaw.—Levitico 15:19, 25.