Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Enero 2015

 PANGUNANG TOPIKO | GOBYERNO NGA WALAY KORAPSIYON

Gingharian sa Diyos—Gobyerno nga Walay Korapsiyon

Gingharian sa Diyos—Gobyerno nga Walay Korapsiyon

“Ang mga opisyal sa gobyerno mga lungsoranon pod, ug kitang tanan maoy produkto sa katilingban.” Kiniy giingon sa chief auditor sa Nicaragua dihang iyang gipatin-aw kon nganong gibati niyang imposibleng mawala ang korapsiyon sa gobyerno.

Mouyon ka ba nga kon korap ang mga lungsoranon, mahimong korap usab ang bisan unsang gobyerno niini? Kon mao, ang gobyerno nga walay korapsiyon kinahanglang dili maggikan sa mga tawo. Gihubit sa Bibliya ang maong matang sa gobyerno—ang Gingharian sa Diyos. Kini ang gingharian nga gitudlo ni Jesus nga iampo sa iyang mga sumusunod.—Mateo 6:9, 10.

Ang Gingharian sa Diyos maoy tinuod nga gobyerno nga nagmando gikan sa langit. Pulihan niini ang tanang gobyerno sa tawo. (Salmo 2:8, 9; Pinadayag 16:14; 19:19-21) Apil sa mga benepisyo nga ihatag niini sa katawhan mao ang pagwagtang sa korapsiyon. Aniay unom ka butang bahin sa Gingharian nga naggarantiya niini.

1. GAHOM

PROBLEMA: Ang pondo sa mga gobyerno sa tawo naggikan sa mga lungsoranon niini, sagad pinaagig mga buhis. Kini nga pagsulod sa kuwarta maoy nakatental sa daghang opisyales nga mangawat. Ang uban modawat ug hiphip niadtong gustong mamenosan ang ilang buluhisan o ubang bayranan ngadto sa gobyerno. Ang resulta, patas-an sa gobyerno ang buhis aron mabawi ang alkanse, nga maoy hinungdan nga mosamot na hinuon ang korapsiyon. Niining kahimtanga, ang mga tawong matinud-anon ang ilabinang mag-antos.

SOLUSYON: Ang gahom sa Gingharian sa Diyos naggikan sa labing gamhanang Diyos, si Jehova. *  (Pinadayag 11:15) Dili ni kinahanglang mangolektag buhis. Kay ang Diyos gamhanan kaayo ug mahinatagon, matagan-an gyod sa Gingharian ang panginahanglan sa tanang sakop niini.—Isaias 40:26; Salmo 145:16.

2. MAGMAMANDO

PROBLEMA: Ang pagwagtang sa korapsiyon “angayng sugdan sa kinatas-ang posisyon,” matod ni Susan Rose-Ackerman, nga gihisgotan sa unang artikulo. Mawad-ag kredibilidad ang mga gobyerno kon maningkamot silang wad-on ang korapsiyon sa kapolisan o sa opisyales sa kustom samtang gikonsentir ang korap nga opisyales nga dagkog posisyon. Ug bisag unsa pa ka maayo ang usa ka magmamando, siya masayop gihapon kay dili man perpekto. Sama sa giingon sa Bibliya, “walay tawong matarong sa yuta nga nagpadayon sa pagbuhat sa maayo.”—Ecclesiastes 7:20.

Gisalikway ni Jesus ang kinadak-ang hiphip nga gitanyag sukad

SOLUSYON: Si Jesu-Kristo, nga gipili sa Diyos nga Magmamando sa Gingharian, dili matental sa paghimog daotan sama sa mga tawo. Gipamatud-an kini ni Jesus dihang gisalikway niya ang kinadak-ang hiphip nga gitanyag sukad—“tanang gingharian sa kalibotan ug ang ilang himaya.” Gisaad kini kang Jesus kon siya mohimog bisan usa lang ka buhat sa pagsimba sa magmamando sa kalibotan, ang Yawa. (Mateo 4:8-10; Juan 14:30) Bisag gipaantos pag-ayo si Jesus hangtod nga namatay, nagmasinugtanon gayod siya sa Diyos. Mibalibad siya sa ilimnong makapamenos unta sa kasakit nga iyang giantos apan makapawala pod sa iyang maayong panghunahuna. (Mateo 27:34) Si Jesus gibanhaw sa Diyos ngadto sa langit, ug napamatud-an niyang kuwalipikado siyang magmando sa Gingharian.—Filipos 2:8-11.

3. KALIG-ON

PROBLEMA: Daghang nasod ang pirmeng mag-eleksiyon, aron kuno matangtang ang korap nga opisyales. Pero ang tinuod, ang mga kampanya ug eleksiyon makadugang sa korapsiyon, bisan sa mauswagong mga nasod. Pinaagi sa paghatag ug salapi ug uban pang suporta sa mga kandidato, maimpluwensiyahan pag-ayo sa mga dato ang presente ug umaabot nga mga opisyal sa gobyerno.

Si Judge John Paul Stevens sa U.S. Supreme Court misulat nga ang maong impluwensiya makadaot “dili lang sa pagkakasaligan ug kalidad sa Gobyerno kondili sa pagsalig sab sa mga tawo niini.” Busa dili ikatingala nga giisip sa daghang tawo sa kalibotan ang mga politikal nga partido ingong labing korap sa tanang institusyon.

SOLUSYON: Ang pagmando sa Gingharian sa Diyos lig-on ug permanente, busa wala nay pagpangampanya, eleksiyon, ug pagpanikas. (Daniel 7:13, 14) Kay Diyos man ang nagpili sa Magmamando, ang Gingharian wala mag-agad sa boto sa  mga tawo ni kini mabungkag. Tungod sa kalig-on niini, makaseguro tang ang tanang himoon niini maoy alang sa permanenteng kaayohan sa mga tawo.

4. MGA BALAOD

Ang Gingharian sa Diyos maoy tinuod nga gobyerno nga nagmando gikan sa langit

PROBLEMA: Sa primero, tingali maghunahuna ka nga moarang-arang ang kahimtang kon maghimog bag-ong mga balaod. Pero nakita sa mga eksperto nga ang pagdugang ug mga balaod sagad makapasamot hinuon sa korapsiyon. Dugang pa, ang mga balaod nga gihimo aron mamenosan ang korapsiyon sagad dakog gasto sa pagpatuman pero diyutay rag malampos.

SOLUSYON: Ang mga balaod sa Gingharian labaw kaayo kon itandi sa gobyerno sa tawo. Pananglitan, imbes nga maghimog taas kaayong listahan sa mga lagda, si Jesus naghatag lang sa gitawag nga Bulawanong Lagda: “Buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo.” (Mateo 7:12, MBB *) Labaw pa niini, ang mga balaod sa Gingharian nagpokus sa mga motibo ug binuhatan. “Higugmaa ang imong isigkatawo ingon sa imong kaugalingon,” matod ni Jesus. (Mateo 22:39, MBB) Siyempre ang Diyos, nga makabasa sa kasingkasing, makapatuman gyod sa maong mga sugo.—1 Samuel 16:7.

5. MOTIBO

PROBLEMA: Ang kahakog ug personal nga kaayohan maoy hinungdan sa korapsiyon. Sagad kini ang gipakita sa opisyales sa gobyerno ug mga lungsoranon. Bahin sa nahugno nga mall sa Seoul, sa panid 3, ang mga opisyal sa gobyerno midawat ug hiphip sa mga kontraktor nga gustong makadaginot imbes mogamit ug lig-ong materyales ug hustong pamaagi sa konstruksiyon.

Busa aron mawala ang korapsiyon, kinahanglang matudloan ang mga tawo kon unsaon pagbuntog ang nakagamot nga mga motibo o kinaiya sama sa kahakog. Apan ang mga gobyerno sa tawo kulag determinasyon ug katakos sa pagpatuman niining matanga sa edukasyon.

 SOLUSYON: Wagtangon sa Gingharian sa Diyos ang gamot sa korapsiyon pinaagi sa pagtudlo sa mga tawo kon unsaon pagbuntog ang daotang mga motibo nga maoy hinungdan niini. * Kini nga edukasyon ‘makapabag-o sa puwersa nga nagalihok sa ilang kaisipan.’ (Efeso 4:23) Imbes maghinakog, makakat-on silang magmakontento ug magmahunahunaon sa uban.—Filipos 2:4; 1 Timoteo 6:6.

6. MGA SAKOP

PROBLEMA: Bisan pag ang uban maayo kaayog kahimtang ug edukasyon sa moralidad, sila manglimbong ug mangurakot gihapon. Matod sa mga eksperto, kiniy hinungdan kon nganong ang mga gobyerno dili makawagtang sa korapsiyon. Ang ila na lang gilaoman nga mamenosan ang korapsiyon ug ang daotang epekto niini.

SOLUSYON: Matod sa United Nations Convention Against Corruption nga aron malikayan ang korapsiyon, angayng idasig sa mga gobyerno ang “integridad, kamatinud-anon, ug pagkaresponsable.” Maayo man ni nga tumong, apan ang Gingharian sa Diyos wala lamang magdasig kondili nag-obligar gyod sa mga sakop nga ipakita kining mga hiyasa. Ang Bibliya nag-ingon nga ang mga “tawong dalo” ug “bakakon” dili mahimong sakop sa Gingharian.—1 Corinto 6:9-11; Pinadayag 21:8.

Sama sa mga Kristohanon kaniadto, ang mga tawo karon makakat-on sab sa pagsunod niining taas nga mga sukdanan sa moral. Pananglitan, dihay tinun-an nga ginganlag Simon nga gustong hiphipan ang mga apostoles aron makabaton sab siyag balaang espiritu, apan ila siyang gibadlong: “Paghinulsol niining imong pagkadaotan.” Dihang naamgohan ni Simon nga sayop ang iyang motibo, iyang gihangyo ang mga apostoles nga iampo siya nga mabuntog kini.—Buhat 8:18-24.

KON UNSAON NGA MAHIMONG SAKOP SA GINGHARIAN

Bisag unsa pay imong rasa, puwede kang mahimong sakop sa Gingharian sa Diyos. (Buhat 10:34, 35) Masayran nimo kini diha sa libreng edukasyon nga gitanyag sa Gingharian nga mapahimuslan karon sa tibuok kalibotan. Ang mga Saksi ni Jehova malipayng mopakita nimo kon unsaon pagtuon ang Bibliya diha sa imong balay, bisag diyes minutos lang kada semana. Makakat-on ka pag dugang bahin sa “maayong balita sa gingharian sa Diyos,” lakip na kon unsaon niini pagwagtang ang korapsiyon. (Lucas 4:43) Puwede kang makig-estorya sa mga Saksi sa inyong lugar, o ablihi ang among Web site nga jw.org/ceb.

Gusto ka bag libreng pagtuon sa Bibliya diha sa imong balay?

^ par. 8 Jehova ang ngalan sa Diyos sumala sa Bibliya.

^ par. 18 Maayong Balita Biblia.

^ par. 22 Pananglitan, tan-awa ang artikulong “Posible Bang Mahimong Matinud-anon sa Kalibotang Punog Korapsiyon?” sa Oktubre 1, 2012 nga isyu sa Ang Bantayanang Torre.