Ang carbon monoxide dili makita ug peligroso, sama kang Satanas

Lisod kaayo kining mabantayan. Kay way kolor ug way baho, daghan ang nabiktima niini. Gani kiniy hinungdan sa kapig katunga sa nangamatay sa pagkahilo: ang carbon monoxide. Pero walay angayng kabalak-an. Dunay mga paagi aron makabantay ka niini ug makapanalipod sa kaugalingon. Daghan ang dunay warning device ug molihok dayon kon mo-alarm kini.

Si Satanas samag carbon monoxide—dili makita, lisod kaayong mabantayan, ug peligroso kaayo. Pero dili ta angayng mahadlok kang Satanas kon atong pahimuslan ang mosunod nga mga gasa sa Diyos.

Kagawasan sa pagpili. Ang Santiago 4:7 nag-ingon: “Sukli ang Yawa, ug siya mokalagiw gikan kaninyo.” Bisag gamhanan si Satanas, dili ka niya mapugos sa pagbuhat ug butang nga dili nimo gusto. Makapili ka. Ang 1 Pedro 5:9 nag-ingon: “Barog kamo batok kaniya [sa Yawa], malig-on sa pagtuo.” Hinumdomi nga mibiya si Satanas human isalikway ni Jesus ang iyang tulo ka tentasyon. (Mateo 4:11) Puwede sab nimong suklan ang mga tentasyon ni Satanas.

Pagpakighigala sa Diyos. Gidasig ta sa Santiago 4:8 nga ‘moduol sa Diyos.’ Si Jehova mismo ang nagdapit nimo nga makigsuod kaniya. Sa unsang paagi? Una sa tanan, kinahanglang mahibalo kag dugang bahin kaniya diha sa Bibliya. (Juan 17:3) Samtang mas mailhan nimo si Jehova, ikaw mahigugma kaniya ug kana nga gugma ang magpalihok nimo sa pagbuhat sa iyang kabubut-on. (1 Juan 5:3) Kon makigsuod ka sa imong langitnong Amahan, unsay iyang himoon? Si Santiago miingon, ang ‘Diyos moduol kanimo.’

Si Jehova dunay espirituwal nga mga tagana aron ka mapanalipdan

Panalipod. Ang Proverbio 18:10 nag-ingon: “Ang ngalan ni Jehova usa ka malig-ong torre. Nganha niana ang matarong modagan ug mahatagan sa panalipod.” Siyempre, wala kini magpasabot nga samag anting-anting ang personal nga ngalan sa Diyos. Hinuon, nagpasabot ni nga kadtong tinuod nga nagtahod sa ngalan sa Diyos makapangayo kaniyag proteksiyon sa tanang panahon.

Praktikal nga ehemplo. Sa Buhat 19:19, duna tay makat-onan sa bag-ong nakombertir nga mga Kristohanon sa Efeso: “Ubay-ubay niadtong nanaggamit ug mga kalaki sa salamangka nagtapok sa ilang mga basahon ug nagsunog niini atubangan  sa tanan. Ug ilang gikuwenta sa tingob ang bili niini ug ilang nakaplagan nga kini mikabat ug kalim-an ka libo ka pirasong plata.” * Gisunog sa maong mga Kristohanon ang tanang butang nga nalangkit sa espiritismo bisag pila pay kantidad niini. Makatabang kaayo nato ang ilang ehemplo kay komon karon ang okultismo ug espiritismo. Bisag may mga butang ug buhat sa espiritismo nga morag dili makadaot, magamit gihapon kini sa mga demonyo aron makaimpluwensiya. Angay nimo kining hanawon sa imong kinabuhi, bisag unsa pay bili niini.—Deuteronomio 18:10-12.

Si Rogelio, nga gihisgotan sa unang artikulo, dili motuog Yawa sulod sa 50 ka tuig. Pero nausab ang iyang panglantaw. Ngano? “Karon pa lang ko nakabatog Bibliya,” matod ni Rogelio. “Tungod sa akong nakat-onan sa Bibliya, nakombinsir ko nga naa gyoy Yawa. Kini nga kahibalo maoy nanalipod nako karon nga dili mabiktima niya.”

“Tungod sa akong nakat-onan sa Bibliya, nakombinsir ko nga naa gyoy Yawa. Kini nga kahibalo maoy nanalipod nako karon nga dili mabiktima niya”

Gusto ka bang moabot ang adlaw nga wala na si Satanas? Mahitabo kana. Gitagna sa Bibliya nga sa umaabot, ang Yawa, nga nagpahisalaag sa daghan, itambog sa “linaw nga kalayo ug asupre.” (Pinadayag 20:10) Siyempre, ang literal nga kalayo ug asupre dili makasunog ug espiritung persona. Busa ang linaw nga kalayo nagkahulogan ug bug-os nga kalaglagan. Mahanaw na si Satanas hangtod sa hangtod. Malipayon gayod kana nga panahon para sa mga nahigugma sa Diyos!

Samtang maghulat ka niana, padayong magkat-on bahin kang Jehova ug sa iyang mga dalan. * Handurawa nga buhi ka inig-abot sa panahon nga tinuod na tang makaingon, “Walay Satanas!”

^ par. 8 Kon ang plata dinhi maoy Romanong denario, ang katibuk-ang bili motumbas sa tibuok adlawng suweldo sa 50,000 ka trabahante—pagkadakong kantidad!

^ par. 11 Bahin kang Satanas ug sa espiritismo, tan-awa ang kapitulo 10 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? Pangayog kopya sa mga Saksi ni Jehova.