Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Nobyembre 2014

 PANGUNANG TOPIKO | TINUOD BA SI SATANAS?

Si Satanas ba Simbolo Lang sa Pagkadaotan?

Si Satanas ba Simbolo Lang sa Pagkadaotan?

Sayon ra ang pag-ingon nga ang Satanas nga atong mabasa sa Bibliya maoy simbolo lang sa tanang pagkadaotan. Apan kana ba gyod ang gitudlo sa Bibliya? Kon mao, nganong gihisgotan man sa Bibliya si Satanas nga nakig-estorya kang Jesu-Kristo ug sa Labing Gamhanang Diyos? Tagda ang duha ka pananglitan sa maong panag-estorya.

SA DIHANG SI SATANAS NAKIG-ESTORYA KANG JESUS

Sa pagsugod sa buluhatong pagsangyaw ni Jesus, tulo ka beses siyang gitental sa Yawa. Una, gihaylo ni Satanas si Jesus nga gamiton ang iyang hinatag sa Diyos nga gahom aron tagbawon ang kaugalingon ug mawala ang iyang kagutom. Dayon, gihagit sa Yawa si Jesus nga ipameligro ang iyang kinabuhi aron makakuhag atensiyon. Sa kataposan, gitanyag sa Yawa kang Jesus ang pagmando sa tanang gingharian sa kalibotan baylo sa usa ka gamayng buhat sa pagsimba. Kining tanan gidumilian ni Jesus, nga sa matag higayon nagkutlo sa Kasulatan.—Mateo 4:1-11; Lucas 4:1-13.

Kinsay kaestorya ni Jesus? Sa usa ba ka daotang bahin sa iyang kaugalingon? Sumala sa Bibliya, si Jesus “nasulayan sa tanang paagi sama kanato, apan walay sala.” (Hebreohanon 4:15) Kini sab nag-ingon: “Siya walay nahimong sala, ni may nakaplagan nga limbong diha sa iyang baba.” (1 Pedro 2:22) Si Jesus nagpabiling hingpit, ug nagmaunongon. Wala niya tugoting motubo ang bisan unsang pagkadaotan diha kaniya. Busa, tinuod nga persona ang kaestorya ni Jesus, dili daotang bahin sa iyang kaugalingon.

Gipakita sa maong panag-estorya ang dugang ebidensiya nga si Satanas maoy tinuod nga persona.

  • Hinumdomi nga gitanyag sa Yawa kang Jesus ang pagmando sa tibuok kalibotan baylo sa usa ka buhat sa pagsimba. (Mateo 4:8, 9) Kon dili tinuod si Satanas, walay pulos kining tanyaga. Dugang pa, wala kuwestiyona ni Jesus ang gipangangkon ni Satanas nga dakong awtoridad.

  • Human isalikway ni Jesus ang mga tentasyon, ang Yawa “mibiya kaniya hangtod sa laing angay nga higayon.” (Lucas 4:13) Niini nga kahimtang, ang Yawa ba sama lag daotang kinaiya o usa gyod ka porsigidong kaaway?

  • Matikdi nga “ang mga manulonda miabot ug mialagad” kang Jesus. (Mateo 4:11) Kadto ba nga mga anghel tinuod gyod nga mga espiritung persona, nga nagdasig ug nagtabang kang Jesus? Dayag nga oo. Nan, nganong ato mang hunahunaon nga si Satanas dili tinuod nga espiritung persona?

 SA DIHANG SI SATANAS NAKIG-ESTORYA SA DIYOS

Ang ikaduhang pananglitan maoy bahin kang Job, usa ka tawong mahinadlokon sa Diyos. Sumala sa asoy, nag-estorya ang Yawa ug ang Diyos sa duha ka beses. Sa matag kahimtang, gidayeg sa Diyos si Job kay kini maunongon. Pero matod ni Satanas, si Job nag-alagad lang sa Diyos kay gipanalanginan man siya, nga kuno gipalit sa Diyos ang pagkamaunongon ni Job. Sa ingon, gipangangkon sa Yawa nga siyay mas nakaila kang Job. Gitugotan ni Jehova * si Satanas nga kuhaon ang kabtangan ni Job, patyon ang mga anak niini, ug takboyan kinig sakit. Wa madugay, napamatud-ang husto si Jehova sa iyang panglantaw kang Job, ug si Satanas bakakon. Gipanalanginan sa Diyos ang pagkamaunongon ni Job.—Job 1:6-12; 2:1-7.

Niining duha ka kahimtang, nakig-estorya lang ba si Jehova sa usa ka daotang bahin sa iyang kaugalingon? Ang Bibliya nag-ingon: “Bahin sa matuod nga Diyos, hingpit ang iyang dalan.” (2 Samuel 22:31) Ang Pulong sa Diyos nag-ingon usab: “Balaan, balaan, balaan si Jehova nga Diyos, ang Labing Gamhanan.” (Pinadayag 4:8) Ang pulong balaan nagkahulogang putli, sagrado, walay sala. Si Jehova hingpit ug dili masayop. Siya walay bisan unsang daotang kinaiya.

Ang gisulti ni Satanas sa Diyos aktuwal gyod nga nahitabo kang Job

Apan moingon tingali ang uban nga si Job dili sab tinuod nga persona, busa simbolikal ra ang maong panag-estorya. Makataronganon ba kana? Gipakita sa ubang teksto sa Bibliya nga si Job tinuod gyod nga tawo. Pananglitan, sa Santiago 5:7-11, si Job gihimong ehemplo aron madasig ang mga Kristohanon nga molahutay sa mga kalisdanan ug ipahinumdom nga si Jehova nagaganti sa maong paglahutay. Kana ba epektibo kaha nga pananglitan kon dili pa tinuod nga tawo si Job, apil ang pagpaantos kaniya ni Satanas? Dugang pa, si Job ang ikatulo nila Noe ug Daniel sa matarong nga mga tawo nga gihisgotan sa Ezequiel 14:14, 20. Sama nila, si Job maoy tinuod nga tawo nga may dakong pagtuo. Busa kon tinuod si Job, dili ba makataronganon nga tinuod sab ang iyang tig-atake, ang hinungdan sa iyang pag-antos?

Tin-aw diha sa Bibliya nga si Satanas maoy tinuod nga espiritung persona. Apan tingali makapangutana ka, ‘Nameligro ba sab ko karon ug ang akong pamilya kang Satanas?’

KOMOSTA SA ATONG PANAHON?

Handurawa nga may grupo sa mga kriminal nga kalit lang nanungha sa inyong lugar. Siyempre mabalaka ka kay mous-os ang moral ug seguridad sa palibot. Karon tagda ang susamang kahimtang: Si Satanas ug ang iyang mga demonyo, nga tinuod nga espiritung mga persona nga mirebelde sab sa Diyos, kalit nga gitambog dinhi sa yuta. Unsay resulta? Aw, matikdi ang mga balita sa sulod ug gawas sa nasod.

  • Nakita ba nimo ang nagkagrabeng kapintasan, bisan pa sa mga paningkamot nga masumpo kini?

  • Nakita ba nimo ang pagdaghan sa mga kalingawan nga nagpasiugdag espiritismo, bisag supak pa niini ang daghang ginikanan?

  • Nakita ba nimo ang padayong pagkadaot sa palibot, bisan pa sa mga paningkamot nga masalbar kini?

  • Wala ba kaha ni magpaila nga duna gyoy nag-impluwensiya sa mga tawo ngadto sa kadaotan?

Matikdi ang giingon sa Bibliya kon kinsay naa sa luyo niining tanan: “Gitambog ang dakong dragon, ang orihinal nga halas, ang usa nga gitawag Yawa ug Satanas, nga nagpahisalaag sa tibuok gipuy-ang yuta; siya gitambog sa yuta, ug ang iyang mga manulonda gitambog uban kaniya. . . . Alaot ang yuta ug ang dagat, tungod kay ang Yawa nanaog kaninyo, nga may dakong kasuko, kay nahibalo nga hamubo na lamang ang iyang panahon.” (Pinadayag 12:9, 12) Human masusi ang mga ebidensiya, daghan ang nakombinsir nga si Satanas maoy peligrosong espiritung persona, nga aktibong nag-impluwensiya sa tibuok kalibotan.

Tingali makapangutana ka kon sa unsang paagi ka mapanalipdan. Angay lang nga maghunahuna ka niana. Ang sunod artikulo naghatag ug praktikal nga tabang.

^ par. 12 Jehova ang ngalan sa Diyos sumala sa Bibliya.