Aniay pananglitan sa pagpakigsulti sa usa ka Saksi ni Jehova sa iyang isigkatawo. Kunohay Cameron ang ngalan sa Saksi nga miduaw pag-usab kang Jon.

ANG DAMGO NI NABUCODONOSOR—MUBONG REPASO

Cameron: Komosta, Jon?

Jon: Maayo man.

Cameron: Nalipay kong nagpadayon ning atong senemanang pagtuon sa Bibliya. * Sa miagi, naghisgot ta kon nganong nagtuo ang mga Saksi ni Jehova nga sa 1914 * nagsugod pagmando ang Gingharian sa Diyos. Nakita sab nato ang importanteng ebidensiya diha sa tagna sa Daniel kapitulo 4. Nakahinumdom ka bag unsay gihisgotan didto?

Jon: Kadtong damgo ni Haring Nabucodonosor bahin sa usa ka dakong kahoy.

Cameron: Husto. Sa iyang damgo, nakita ni Nabucodonosor ang dako kaayong kahoy nga sangko sa langit. Iyang nadungog ang mensahero sa Diyos nga nagsugo nga putlon ang kahoy, apan ibilin ang tuod niini sa yuta. Human sa “pito ka panahon,” ang kahoy motubo pag-usab. * Gihisgotan sab nato kon nganong ang tagna dunay duha ka katumanan. Nakahinumdom ka ba sa unang katumanan?

Jon: Di ba natuman to kang Nabucodonosor mismo, kadtong pito ka tuig siyang nabuang?

Cameron: Oo, maong naputol ang iyang pagmando. Apan sa mas dakong katumanan sa tagna, ang pagmando sa Diyos sa yuta naputol sulod sa pito ka panahon. Ingon sa atong nakita, ang pito ka panahon nagsugod sa pagkalaglag sa Jerusalem sa 607 B.C.E. Gikan adto, wala nay mga hari sa yuta nga nagrepresentar kang Jehova nga Diyos sa pagmando sa iyang katawhan. Pero human sa pito ka panahon, ang Diyos magtudlog bag-ong Magmamando ibabaw sa iyang katawhan—usa nga gikan sa langit. Buot ipasabot nga human sa pito ka panahon magsugod pagmando ang langitnong Gingharian sa Diyos. Karon, klaro na kon kanus-a nagsugod ang pito ka panahon. Busa kon makuwenta nato kon unsa kana ka taas, mahibaloan nato kon kanus-a nagsugod pagmando ang Gingharian sa Diyos. Imo bang nasabtan Jon?

Jon: Nasabtan ra man.

Cameron: Maayo. Ipadayon nato ron paghisgot kon unsa ka taas ang pito ka panahon. Girepaso pod nako ang importanteng mga punto niini nga topiko. Maningkamot ko nga makasaysay nimog maayo.

Jon: Sige.

NATAPOS ANG PITO KA PANAHON—NAGSUGOD ANG KATAPOSANG MGA ADLAW

Cameron: Sa unang katumanan sa tagna bahin kang Nabucodonosor, ang pito ka panahon literal nga pito ka tuig. Pero sa mas dakong katumanan  bahin sa Gingharian sa Diyos, ang pito ka panahon mas taas kay sa literal nga pito ka tuig.

Jon: Nganong nakaingon man ka anâ?

Cameron: Hinumdomi nga ang pito ka panahon nagsugod pagkalaglag sa Jerusalem niadtong 607 B.C.E. Kon magsugod tag ihap anang tuiga, ang pito ka literal nga tuig matapos sa 600 B.C.E. Pero walay importanteng nahitabo anang tuiga nga nalangkit sa pagmando sa Diyos. Gawas pa, atong nahisgotan nga niadtong dinhi si Jesus sa yuta, iyang gipaila nga ang pito ka panahon wala pa matapos bisag gatosan na ka tuig ang milabay sukad sa 607 B.C.E.

Jon: Bitaw no, nakahinumdom ko sa atong naestoryahan.

Cameron: Busa, ang pito ka panahon dili kay pito lang ka tuig kondili mas taas nga yugto sa panahon.

Jon: Unsa ka taas?

Cameron: Ang basahong Pinadayag sa Bibliya, nga konektado kaayo sa basahong Daniel, makatabang nato sa pagkuwenta kon unsa gyod ka taas ang pito ka panahon. Gihisgotan dinhi ang gidugayon nga tulo ug tunga ka panahon nga mokabat ug 1,260 ka adlaw. * Busa ang pito ka panahon, nga doble sa tulo ug tunga ka panahon, mototal ug 2,520 ka adlaw. Nasabtan ba nimo?

Jon: Oo. Pero unsay koneksiyon niini sa pagsugod sa pagmando sa Gingharian sa Diyos sa 1914?

Cameron: Okey, atong tan-awon. Usahay sa mga tagna sa Bibliya, ang usa ka adlaw katumbas sa usa tuig. * Kon iphon nato ang usa ka adlaw ingong usa ka tuig, ang pito ka panahon mototal ug 2,520 ka tuig. Kon magsugod tag ihap sa 607 B.C.E., ang 2,520 motakdo sa 1914. * Busa makaingon ta nga sa tuig 1914 natapos ang pito ka panahon, ug nagsugod sab si Jesus pagmando ingong Hari sa Gingharian sa Diyos. Ug makapainteres nga sukad sa 1914, dunay dagkong panghitabo sa kalibotan nga nagtuman sa mga tagna sa Bibliya sa kataposang mga adlaw.

Jon: Unsa nga mga panghitabo?

Cameron: Tan-awa ang giingon ni Jesus dinhi sa Mateo 24:7. Bahin sa panahon nga magsugod na siya sa pagmando sa langit, kini ang giingon ni Jesus: “Ang nasod motindog batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian, ug aduna unyay mga kanihit sa pagkaon ug mga linog sa nagkalainlaing mga dapit.” Matikdi nga mitagna si Jesus nga dunay kanihit sa pagkaon ug mga linog nianang panahona. Di ba ingon gyod ini ang naagoman sa tibuok kalibotan sa milabayng 100 ka tuig?

Jon: Mao gyod.

Cameron: Niining bersikuloha, gitagna sab ni Jesus nga dunay mga gubat panahon sa iyang pagmando ingong Hari sa Gingharian sa Diyos. Gitagna sab sa basahong Pinadayag dili lang ang ginagmayng gubat, kondili mga gubat nga makaapektar sa tibuok kalibotan panahon sa kataposan. * Nahinumdom ka bag kanus-a tong unang gubat sa kalibotan?

Jon: Niadtong 1914, ang mismong tuig nga matod nimo nagsugod pagmando si Jesus! Karon pa gyod ko kahunahuna anâ.

Cameron: Kon atong analisahon ang mga tagna bahin sa pito ka panahon ug ang ubang tagna  sa Bibliya bahin sa panahon sa kataposan, tin-aw nato ning masabtan. Kombinsido ang mga Saksi ni Jehova nga si Jesus nahimo nang Hari sa Gingharian sa Diyos sa 1914, ug nga ang kataposang mga adlaw nagsugod sab anang tuiga. *

Jon: Kinahanglan pa gyod nako ning masabtag dugang.

Cameron: Okey ra nâ. Ako bitaw sa una, wala man pod dayon nako ni masabti pag-ayo. Pero hinaot nga ang atong panaghisgot nakatabang nimo nga masabtan nga bisag dili espesipikong mabasa sa Bibliya ang 1914, ang pagtulon-an sa mga Saksi ni Jehova bahin anang tuiga gibase gyod sa Kasulatan.

Jon: Aw, oo. Kanunay gyod baya kong bilib ninyo kay ang tanan ninyong gitudlo gisuportahan gyod sa Bibliya, dili kay opinyon lang. Pero natingala lang gyod ko kon nganong komplikado kaayo ni. Nganong wa na man lang klaroha sa Diyos diha sa Bibliya nga sa 1914 nagsugod pagmando si Jesus sa langit?

Cameron: Maayo kaayo nang imong pangutana Jon. Gani, daghang butang ang wa idetalye diha sa Bibliya. Ngano kahang gipasulat sa Diyos ang Bibliya sa paagi nga kinahanglan pang maningkamot ang mga tawo aron masabtan kini? Seguro ato nang hisgotan sa sunod.

Jon: Sige, maayo nâ.

May gikalibgan ka ba diha sa Bibliya? Gusto ka bang mahibalo sa mga pagtulon-an o kalihokan sa mga Saksi ni Jehova? Kon mao, pangutan-a ang mga Saksi bahin niana. Malipay silang motubag sa imong mga pangutana.

^ par. 7 Sa ilang programa nga libreng pagtuon sa Bibliya, sagad ulohan por ulohan nga hisgotan sa mga Saksi ni Jehova ang Bibliya.

^ par. 7 Tan-awa ang artikulong “Pagpakigsulti sa Silingan—Kanus-a Nagsugod Pagmando ang Gingharian sa Diyos?—Bahin 1” sa Oktubre 1, 2014 nga gula niining magasina.

^ par. 24 Tan-awa ang tsart nga “Ang Kahoy sa Damgo ni Nabucodonosor.”

^ par. 30 Tan-awa ang kapitulo 9 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.