Ang tanan bang relihiyon gikan sa Diyos?

Kon motan-aw kag mga balita sa kalibotan, tingali mamatikdan nimo nga ang daotang mga butang usahay gihimo tungod sa relihiyon. Dili tanang relihiyon gikan sa matuod nga Diyos. (Mateo 7:15) Sa pagkatinuod, ang kadaghanang tawo nalimbongan.—Basaha ang 1 Juan 5:19.

Bisan pa niana, nakita sa Diyos ang sinserong mga tawo nga nahigugma kon unsay maayo ug tinuod. (Juan 4:23) Gidapit sila sa Diyos sa pagkat-on sa kamatuoran diha sa iyang Pulong, ang Bibliya.—Basaha ang 1 Timoteo 2:3-5.

Unsaon nimo pag-ila sa tinuod nga relihiyon?

Gihiusa ni Jehova nga Diyos ang mga tawo gikan sa lainlaing relihiyon pinaagi sa pagtudlo kanila sa kamatuoran ug kon unsaon paghigugma sa usag usa. (Miqueas 4:2, 3) Busa imong mailhan kon kinsay anaa sa tinuod nga relihiyon pinaagi sa ilang gugma sa usag usa.—Basaha ang Juan 13:35.

Gihiusa ni Jehova nga Diyos ang tanang matang sa tawo pinaagi sa matuod nga pagsimba.—Salmo 133:1

Gibase sa matuod nga mga magsisimba ang ilang pagtuo ug pagkinabuhi diha sa Bibliya. (2 Timoteo 3:16) Gipasidunggan sab nila ang ngalan sa Diyos. (Salmo 83:18) Ilang gisangyaw nga ang Gingharian sa Diyos mao ra gyoy paglaom sa katawhan. (Daniel 2:44) Ug ilang gisundog si Jesus pinaagi sa ‘pagpalamdag sa ilang kahayag,’ nga naghimog maayo sa ilang mga silingan. (Mateo 5:16) Busa ang matuod nga mga Kristohanon mailhan pinaagi sa ilang pagpamalaybalay aron ipaambit ang maayong balita sa Gingharian sa Diyos.—Basaha ang Mateo 24:14; Buhat 5:42; 20:20.