Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Makita ba Nimo ang Dili Makita nga Diyos?

Makita ba Nimo ang Dili Makita nga Diyos?

“ANG Diyos maoy Espiritu,” dili makita sa mata sa tawo. (Juan 4:24) Apan matod sa Bibliya, dihay mga tawo nga nakakita sa Diyos. (Hebreohanon 11:27) Sa unsang paagi posible kana? Makita ba gyod nimo ang “dili-makita nga Diyos”?—Colosas 1:15.

Itandi ang atong kahimtang sa usa nga natawong buta. Tungod ba kay buta dili na niya masabtan ang panghitabo sa iyang palibot? Dili sa ingon. Siya makakuhag impormasyon sa lainlaing paagi maong masabtan niya ang mga tawo, butang, ug kalihokan sa palibot. “Ang pagkakita wala mag-agad sa mata,” matod sa usa ka buta. “Kini anaa sa hunahuna.”

Sa susama, bisag dili nimo makita ang Diyos sa imong literal nga mga mata, makita nimo siya gamit ang ‘mga mata sa imong kasingkasing.’ (Efeso 1:18) Dunay tulo ka paagi nga puwede nimong himoon.

“TIN-AWNG MAKITA SUKAD SA PAGLALANG SA KALIBOTAN”

Ang usa ka buta sagad mas sensitibog pangdungog ug paghikap. Pinaagi niini iyang masabtan ang mga butang nga dili niya makita. Pinaagi usab sa imong mga sentido, imong masusi ang palibot ug mailhan ang dili makitang Diyos nga naglalang niana. “Ang iyang dili-makita nga mga hiyas . . . tin-awng makita sukad sa paglalang sa kalibotan padayon, tungod kay kini sila maila pinaagi sa mga butang nga gihimo.”—Roma 1:20.

Pananglitan, hunahunaa ang atong planeta. Kini talagsaong gidesinyo dili lang aron mabuhi ta kondili aron sab magmalipayon ta. Dihang atong mabatyagan ang huyohoy sa hangin ug kainit sa adlaw, matilawan ang lamiang prutas, o mapaminawan ang mananoyng honi sa mga langgam, kita malipay. Dili ba nagpakita kini nga ang atong Maglalalang mabination, mahigugmaon, ug manggihatagon?

Unsay imong makat-onan bahin sa Diyos diha sa imong makita sa uniberso? Gipadayag sa kalangitan ang gahom sa Diyos. Di pa dugay, nadiskobrehan sa siyensiya nga di lang kay nagkalapad ang uniberso kondili nagkapaspas sab ang paglapad niini! Samtang magtan-aw ka sa langit panahon sa kagabhion, tagda kini: Asa gikan ang enerhiya nga maoy nakapapaspas sa paglapad sa uniberso? Ang Bibliya nagtug-an nga ang Maglalalang ‘dagaya sa dinamikong kusog.’ (Isaias 40:26) Gipakita sa kalalangan sa Diyos nga siya ang “Labing Gamhanan,” ang Usa nga dako ug gahom.—Job 37:23.

“ANG NAGPATIN-AW KANIYA”

Matod sa usa ka inahan nga may duha ka anak nga buta: “Ang pagpakigsulti mao ang usa sa labing hinungdanong bahin sa ilang pagkat-on. Sultihi sila sa tanan nimong makita ug madungog, [ug] pangandam sa magpusotpusot nilang pangutana. Ikaw ang ilang mata.” Sa susama, bisag “walay tawo nga nakakita sa Diyos sa bisan unsang panahon,” ang Anak sa Diyos nga si Jesus, nga anaa tupad sa Amahan “mao ang nagpatin-aw Kaniya.” (Juan 1:18) Ingong unang linalang ug bugtong nga Anak sa Diyos, si Jesus nahimo natong “mata” sa kalangitan. Siya ang labing maayong tinubdan sa impormasyon bahin sa dili makitang Diyos.

Kauban ni Jesus ang iyang Amahan sa di-maihap nga panahon. Matikdi ang pipila ka butang nga iyang giingon bahin sa Diyos:

  • Ang Diyos way hunong sa pagtrabaho. “Ang akong Amahan nagpadayon sa pagbuhat hangtod karon.”—Juan 5:17.

  • Ang Diyos nasayod sa atong panginahanglan. Ang “inyong Amahan nahibalo sa mga butang nga inyong gikinahanglan sa wala pa gani kamo mangayo kaniya.”—Mateo 6:8.

  •  Ang Diyos dagayang nagtagana kanato. ‘Ang inyong Amahan nga anaa sa mga langit nagpasubang sa iyang adlaw diha sa mga tawong daotan ug sa mga maayo ug nagpaulan diha sa mga tawong matarong ug sa mga dili-matarong.’—Mateo 5:45.

  • Ang Diyos nagpabili sa matag usa kanato. “Dili ba ang duha ka goryon ikabaligya man sa usa ka sensilyo nga gamay ug bili? Bisan pa niana, walay usa kanila ang mahulog sa yuta nga dili mahibaloan sa inyong Amahan. Apan ang mismong mga buhok sa inyong ulo naihap ang tanan. Busa ayaw kamo kahadlok: kamo labaw pag bili kay sa daghang goryon.”—Mateo 10:29-31.

USA KA TAWO NGA NAGBANAAG SA DILI MAKITA NGA DIYOS

Ang mga tawong buta sagad lahig paagi sa pagsabot sa mga butang. Para nila, ang anino tingali dili ngitngit nga dapit kondili bugnawng dapit nga way kainit sa adlaw. Ingon nga ang usa ka buta dili makakitag anino o kahayag sa adlaw, dili usab nato mailhan si Jehova sa atong kaugalingon lang. Busa gitagana ni Jehova ang usa ka tawo nga hingpit makabanaag sa Iyang mga hiyas ug personalidad.

Kana mao si Jesus. (Filipos 2:7) Si Jesus wala lang maghisgot bahin sa iyang Amahan apan gipakita usab niya kon unsa ang Diyos. Ang iyang tinun-ang si Felipe mihangyo: “Ginoo, ipakita kanamo ang Amahan.” Si Jesus mitubag: “Siya nga nakakita kanako nakakita usab sa Amahan.” (Juan 14:8, 9) Unsay imong “makita” sa Amahan diha sa mga buhat ni Jesus?

Si Jesus mabination, mapainubsanon, ug daling duolon. (Mateo 11:28-30) Ang iyang makapahupayng personalidad nakadani sa mga tawo. Miduyog si Jesus sa kasakit ug kalipay sa uban. (Lucas 10:17, 21; Juan 11:32-35) Samtang imong basahon o paminawon ang mga asoy sa Bibliya bahin kang Jesus, palihoka ang imong imahinasyon ug handurawa ang mga hitabo. Palandonga ang pagtratar ni Jesus sa mga tawo, ug mas tin-aw nimong makita ang nindot nga personalidad sa Diyos ug madani ka Kaniya.

PAGDUGTONG SA MGA IMPORMASYON

Bahin sa pagsinati sa usa ka buta sa iyang palibot, usa ka awtor miingon: “Siya makadawat ug ginagmayng impormasyon sa lainlaing paagi (paghikap, pagsimhot, pagpaminaw, ug uban pa), ug tapoon ang tanang impormasyon aron makita ang katibuk-an.” Kon maniid sab ka sa kalalangan sa Diyos, basahon ang giingon ni Jesus bahin sa iyang Amahan, ug analisahon ang pagbanaag ni Jesus sa mga hiyas sa Diyos, maporma ang nindot nga hulagway ni Jehova. Mas tinuod na siya para nimo.

Kana ang nasinati ni Job, nga nabuhi kaniadto. Sa primero, siya nagsulti apan ‘wala makasabot.’ (Job 42:3) Pero human susiha pag-ayo ang kahibulongang kalalangan sa Diyos, si Job nakaingon: “Sa hulungihong nakadungog ako bahin kanimo, apan karon ang akong mata nakakita kanimo.”—Job 42:5.

‘Kon ikaw mangita kang Jehova, iyang itugot nga siya imong makaplagan’

Kana usab posible alang nimo. “Kon ikaw mangita [kang Jehova], iyang itugot nga siya imong makaplagan.” (1 Cronicas 28:9) Ang mga Saksi ni Jehova malipayng motabang nimo sa pagpangita ug sa pagkakita sa dili makita nga Diyos.