• NATAWO: 1958

  • NASOD: ITALY

  • KANIADTO: BAYOLENTE NGA MEMBRO SA GANG

KAAGI:

Ako natawo ug nagdako sa usa ka pobreng lugar sa Rome. Lisod ang akong kinabuhi. Wa gyod nako mailhi ang akong tinuod nga inahan, ug dili mi maayog relasyon sa akong amahan. Nagdako kong bugoy sa dili maayong palibot.

Diyes anyos pa lang, nagsugod na kog pangawat. Pag-edad nakog 12, milayas ko. Pila ka beses kong kuhaon ni Papa sa presinto ug papaulion. Pirme kong makiglalis sa mga tawo kay bayolente ko ug masuk-anon. Pag-edad ug 14, wa na gyod ko mouli. Nagsugod ko sa pagdroga ug nagkinabuhi sa kadalanan. Kay way katulgan, manglungkab kog kotse ug diha ko matulog hangtod kadlawon. Dayon mangita ra kog fountain aron makapanghilam-os.

Nahawod kaayo ko sa pagpangawat, gikan sa paglabnig bag ngadto sa paglungkab ug mga apartment ug dagkong balay magabii. Ngadtongadto gikaintapan ko ug gihagad nga moapil sa usa ka iladong gang, maong “miasenso” ko ngadto sa pagpanulis ug mga bangko. Kay isog ko, gikahadlokan ko sa akong mga kauban sa gang. Pirme kong magdaladalag pusil. Gani, ibutang ni nako ilalom sa akong unlan inigkatulog. Parte na sa akong kinabuhi ang kapintasan, droga, pagpangawat, pamalikas, ug imoralidad. Gipangita ko pirme sa mga polis. Kadaghan ko madakpi, ug pila ka tuig kong sulod-gawas sa prisohan.

GIBAG-O SA BIBLIYA ANG AKONG KINABUHI:

Usa ka higayon nga gipagawas ko sa prisohan, mibisita ko sa usa nako ka iyaan. Wa ko mahibalo nga Saksi ni Jehova na diay siya ug ang duha nako ka ig-agaw. Giimbitar ko nila nga motambong ug tigom sa mga Saksi. Mitambong  ko kay gusto kong maniid. Pag-abot namo sa Kingdom Hall, didto gyod ko milingkod sa may pultahan para makita nako kadtong mosulod. Siyempre, naa koy pusil.

Kadto nga tigom nakapabag-o sa akong kinabuhi. Mora kog naa sa laing planeta. Giabiabi ko sa mahigalaong mga Saksi, ug mahinumdom gihapon ko sa ilang kabuotan ug kasinsero. Lahi ra gyod kaayo sa akong naandang kalibotan!

Misugod ko pagtuon sa Bibliya uban sa mga Saksi. Sa nagkadaghan ang akong nakat-onan, nakita nako nga kinahanglan kong mag-usab sa akong kinabuhi. Akong gisunod ang giingon sa Proverbio 13:20: “Siya nga nagalakaw uban sa mga tawong maalamon mahimong maalamon, apan siya nga may pakiglabot sa mga hungog mahisugamak sa kadaot.” Naamgohan nako nga kinahanglan kong molikay sa gang. Dili kadto sayon, pero milampos ko sa tabang ni Jehova.

Sa unang higayon, makapugong na ko sa akong kaugalingon

Gihinloan sab nako ang akong lawas. Naningkamot kong moundang sa pagpanigarilyo ug pagdroga. Nagpatupi ko, gitangtang ang mga ariyos, ug wa na mamalikas. Sa unang higayon, makapugong na ko sa akong kaugalingon.

Dili ko hilig magbasa ug magtuon, maong dili kaayo ko makapokus sa pag-Bible study. Pero sa akong pagpaningkamot, anam-anam nakong gihigugma si Jehova. Ug dunay nabag-o sulod nako—makonsensiya na ko. Sagad negatibo ko sa akong kaugalingon. Nagduhaduha ko kon mapasaylo pa ko ni Jehova sa tanan nakong nahimo. Hinuon, nahupayan ko dihang nabasa nako nga gipasaylo ni Jehova si Haring David sa iyang grabeng mga sala.—2 Samuel 11:1–12:13.

Nalisdan sab ko sa pagsangyaw sa balay ug balay. (Mateo 28:19, 20) Nahadlok ko nga basig akong mahibalag kadtong nabuhatan nakog dili maayo kaniadto! Pero nabuntog ra nako ang maong kahadlok. Malipayon ko sa pagtabang sa uban nga mailhan ang atong mahigugmaon ug mapinasayloon kaayo nga langitnong Amahan.

MGA KAAYOHAN NGA AKONG NABATONAN:

Giluwas ni Jehova ang akong kinabuhi! Daghan sa akong kauban kaniadto nangamatay na o nangapriso. Pero ako karon malipayon kaayo ug may maayong kaugmaon. Nakakat-on kong magpaubos, mosunod, ug magpugong sa akong kasuko. Busa karon, maayo na kog relasyon sa mga tawo. Malipayon mi sa akong maanyag nga asawa nga si Carmen, ug sa pagtabang sa uban sa pagkat-on sa Bibliya.

Aw karon, hinlo na kog trabaho—usahay sa mga bangko, pero imbes manulis, manghinlo niana!