Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 PANGUNANG TOPIKO | PANGLANTAW SA DIYOS SA PAGPANIGARILYO

Unsay Panglantaw sa Diyos sa Pagpanigarilyo?

Unsay Panglantaw sa Diyos sa Pagpanigarilyo?

Si Naoko, nga gihisgotan ganiha, miingon kon giunsa niya pag-undang ang pagpanigarilyo, “Nabag-o nako ang akong kinabuhi pagkakat-on nako sa mga hiyas ug katuyoan sa Diyos.” Ang iyang nakat-onan naa ra sa Bibliya. Bisag wala hisgoti sa Bibliya ang tabako, matabangan ta niini nga masabtan ang panglantaw sa Diyos sa pagpanigarilyo. * Para sa daghan, kini nga kahibalo ang nagpalihok nila sa pagsukol o pagbiya sa maong bisyo. (2 Timoteo 3:16, 17) Atong hisgotan ang tulo ka iladong epekto sa pagpanigarilyo ug kon unsay giingon sa Bibliya bahin niini.

ANG PAGPANIGARILYO MAKAADIK

Anaa sa tabako ang usa sa labing makaadik nga droga—ang nikotina. Kini nagsilbing pangpalagsik ug pangpakalma usab. Samtang manigarilyo, ang nikotina paspas nga magbalikbalik sa utok. Kay ang matag yupyop sa sigarilyo dunay usa ka dosis sa nikotina, kadtong makahurot ug usa ka paketeng sigarilyo kada adlaw makahanggab ug mga 200 ka dosis sa nikotina kada adlaw—taas kaayong dosis kon itandi sa ubang droga. Kining adlaw-adlawng gidaghanon sa nikotina makaadik gyod. Dihang adik na, ang hinigarilyo makasinatig withdrawal symptoms kon dili matagbaw ang iyang kahidlaw sa nikotina.

‘Kamo mga ulipon niya kay kamo nagasugot kaniya.’—Roma 6:16

Makasunod ka ba gyod sa Diyos kon naadik ka sa pagpanigarilyo?

Ang Bibliya nagtabang nato nga makabaton ug hustong panglantaw niini. Kini nag-ingon: “Wala ba kamo mahibalo nga kon kamo magpadayon sa pagtugyan sa inyong kaugalingon kang bisan kinsa ingong mga ulipon sa pagsugot kaniya, kamo mga ulipon niya?” (Roma 6:16) Kon ang hunahuna ug binuhatan sa usa nagamhan na sa kahidlaw sa tabako, sa dili madugay siya maulipon sa makauulawng bisyo. Apan gusto sa Diyos, kansang ngalan maoy Jehova, nga mahigawas ta dili lang sa mga bisyo nga makadaot sa lawas kondili niadtong makadaot sab sa atong panghunahuna. (Salmo 83:18; 2 Corinto 7:1) Busa samtang magkalalom ang pagpabili ug pagtahod sa usa ka tawo kang Jehova, iyang makita nga angay niyang ihatag sa Diyos ang iyang kinamaayohan. Dili ni mahitabo kon padayon siyang magpaulipon sa makamatayng bisyo. Kini makatabang niya nga suklan gyod ang makadaot nga mga tinguha.

Si Olaf, sa Germany, nakabuntog sa iyang 16 ka tuig nga pagkaadik sa sigarilyo nga nagsugod sa edad nga 12. Sa primero, abi niyag dili ra peligroso ang pagpanigarilyo. Pero paglabay sa katuigan, dili na niya kini mapugngan. Matod niya: “Kas-a dihang nahutdan kog sigarilyo, akong gikuha ang tanang upos sa ashtray, gilugit ang nahibiling tabako, ug gilikit kini sa pirasong newspaper. Nakaamgo ko nga makauulaw kaayo kadto.” Giunsa niya pagbuntog ang pagpanigarilyo? “Gusto gyod nakong pahimut-an si Jehova,” matod niya. “Ang gugma ni Jehova sa mga tawo ug ang paglaom nga iyang gitagana  maoy naghatag nakog kusog nga biyaan na gyod ang maong bisyo.”

ANG PAGPANIGARILYO MAKADAOT SA LAWAS

“Ang pagpanigarilyo, . . . napamatud-an sa siyensiya nga modaot sa halos tanang organo sa lawas maong nagkadaghan ang masakit ug mamatay,” matod sa The Tobacco Atlas. Daghan ang nahibalo nga ang pagpanigarilyo maoy hinungdan sa mga sakit nga dili makatakod sama sa kanser, sakit sa kasingkasing, ug sakit sa baga. Pero sumala sa World Health Organization (WHO), ang pagpanigarilyo usab maoy pangunang hinungdan sa kamatayon tungod sa mga sakit nga makatakod sama sa tuberkulosis.

“Higugmaon mo si Jehova nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kaisipan.”—Mateo 22:37

Nagpakita ka bag gugma ug pagtahod sa Diyos kon imong abusohan ang lawas nga iyang gihatag pinaagig hugaw nga bisyo?

Pinaagi sa iyang Pulong, ang Bibliya, si Jehova nga Diyos nagtudlo nato sa pagbaton ug hustong panglantaw sa atong kinabuhi, lawas, ug mga katakos. Gipasiugda kini sa iyang Anak nga si Jesus, kinsa miingon: “Higugmaon mo si Jehova nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kaisipan.” (Mateo 22:37) Tin-aw nga gusto sa Diyos nga tahoron nato ang atong kinabuhi ug lawas ug gamiton kini sa maayong paagi. Samtang kita makakat-on bahin kang Jehova ug sa iyang mga saad, atong mapabilhan ang tanan niyang gihimo para nato. Kini magdasig nato nga likayan ang bisan unsang butang nga makapahugaw sa atong lawas.

Si Jayavanth, usa ka doktor sa India, 38 ka tuig nga nanigarilyo. Siya miingon: “Nahibalo ko sa kapeligrohan sa pagpanigarilyo pinaagi sa medikal nga mga magasin. Nasayod kong sayop ni, ug ginatambagan nako ang akong mga pasyente nga undangan ang maong bisyo. Pero ako mismo dili makaundang, bisag kalima o kaunom na nako ning gisulayan.” Unsay nakatabang niya sa pag-undang? Matod niya: “Tungod sa akong pagtuon sa Bibliya, mihunong kog panigarilyo. Gusto nakong malipay si Jehova maong gibiyaan dayon nako ang maong bisyo.”

ANG PAGPANIGARILYO MAKADAOT SA UBAN

Ang binugang aso ug aso gikan sa tabako makahilo. Ang paghanggab sa maong mga aso makapahinabog kanser ug ubang sakit. Kada tuig, kini mopatayg 600,000 nga dili manigarilyo, sagad mga babaye ug bata. Nagpasidaan ang WHO: “Peligroso bisan ang gamayng paghanggab ug secondhand smoke.”

“Higugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.”—Mateo 22:39

Nahigugma ba gyod ka sa imong silingan ug pamilya kon imo silang iladlad sa peligrosong aso sa sigarilyo?

 Sumala ni Jesus, ang paghigugma sa silingan—atong pamilya, mga higala, ug uban—maoy ikaduha sa atong paghigugma sa Diyos. “Higugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon,” siya miingon. (Mateo 22:39) Kon duna tay bisyo nga makadaot sa mga tawo sa atong palibot, kita wala magpakitag gugma sa silingan. Ang tinuod nga gugma magpalihok nato sa pagsunod niini nga tambag sa Bibliya: “Magpadayon pagpangita ang matag usa, dili sa iyang kaugalingong kaayohan, kondili nianang sa laing tawo.”—1 Corinto 10:24.

Si Armen, nga taga-Armenia, nahinumdom: “Gihangyo ko sa akong pamilya nga dili na manigarilyo kay madaot sila niini. Pero dili ko moangkon nga kini dunay daotang epekto nila.” Gisulti niya kon unsay nakausab sa iyang panglantaw: “Ang akong kahibalo sa Bibliya ug gugma kang Jehova nakatabang nako sa pag-undang sa pagpanigarilyo ug sa pagdawat nga dili kay ako ray madaot kondili ang mga tawo sab sa akong palibot.”

WAGTANGON NA SA BUG-OS ANG PAGPANIGARILYO!

Ang kahibalo sa Bibliya maoy nakatabang kang Olaf, Jayavanth, ug Armen sa pagbiya sa hugawng bisyo nga nakadaot nila ug sa uban. Sila milampos dili ra tungod kay nahibalo silang makadaot ang pagpanigarilyo kondili tungod sa ilang gugma kang Jehova ug gusto nilang pahimut-an siya. Gipasiugda sa 1 Juan 5:3 ang kahinungdanon sa gugma: “Kini ang kahulogan sa paghigugma sa Diyos, nga atong bantayan ang iyang mga sugo; ug bisan pa ang iyang mga sugo dili mabug-at.” Siyempre, dili kanunayng sayon ang pagsunod sa mga prinsipyo sa Bibliya. Pero kon ang usa may dakong gugma sa Diyos, dili bug-at ang pagsunod.

Pinaagi sa tibuok kalibotang pagpanudlo, si Jehova nagtabang karon sa minilyong tawo nga dili na maulipon sa tabako. (1 Timoteo 2:3, 4) Sa di madugay, wad-on ni Jehova pinaagi sa iyang Gingharian—gobyerno sa langit ubos sa pagmando sa iyang Anak, si Jesu-Kristo—ang hakog nga komersiyo nga hinungdan sa pagkaulipon sa minilyong tawo sa tabako. Wagtangon niya sa bug-os ang epidemya sa pagpanigarilyo ug himoong hingpit ang lawas ug hunahuna sa masinugtanong katawhan.—Isaias 33:24; Pinadayag 19:11, 15.

Kon nalisdan ka sa pag-undang sa pagpanigarilyo, ayawg surender. Molampos ka usab kon imong higugmaon si Jehova ug pabilhan ang iyang panglantaw sa pagpanigarilyo. Ang mga Saksi ni Jehova malipayng motabang nimo sa pagkat-on ug pagpadapat sa mga prinsipyo sa Bibliya. Makaseguro ka nga kon gusto nimong tabangan ka ni Jehova nga makalingkawas sa pagkaadik sa sigarilyo, siya maghatag nimo sa gikinahanglang kusog.—Filipos 4:13.

^ par. 3 Dinhi ang pagpanigarilyo nagtumong sa pagyupyop sa sigarilyo, abano, kuwako, o water pipe. Apan ang mga prinsipyo nga gihisgotan mapadapat usab sa pagmama, paghingos ug pinulbos nga tabako, electronic cigarette nga may nikotina, ug uban pa.