Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Mayo 2014

 PAGPAKIGSULTI SA SILINGAN

Ang mga Saksi ni Jehova ba Nagtuo Kang Jesus?

Ang mga Saksi ni Jehova ba Nagtuo Kang Jesus?

Aniay pananglitan sa pagpakigsulti sa usa ka Saksi ni Jehova sa iyang silingan. Ibutang ta nga ang Saksi nga si Anthony miduaw kang Tim.

IMPORTANTE ANG PAGTUO KANG JESUS

Anthony: Tim, nalipay kong makaduaw nimo pag-usab.

Tim: Nalipay pod kong nagkita ta.

Anthony: Duna koy dalang bag-ong isyu sa Bantayanang Torre ug Pagmata para nimo. Sa akong tan-aw malingaw gyod ka sa mga artikulo niini.

Tim: Salamat. Nalipay ko nga mianhi ka karon kay naa koy gustong ipangutana nimo.

Anthony: Unsa man?

Tim: Sa miaging adlaw, giingnan nako ang akong kauban sa trabaho nga ganahan kaayo ko sa mga magasin nga imong gihatag nako. Pero miingon siya nga dili nako to angayng basahon kay ang mga Saksi ni Jehova dili motuo kang Jesus. Tinuod ba? Ako siyang giingnan nga mangutana ko inig-anhi nimo.

Anthony: Maayo kay nangutana ka nako. Kon gusto tang mahibalo sa gituohan sa usa ka tawo, di ba mas maayo nga siya mismo ang atong pangutan-on?

Tim: Bitaw.

Anthony: Ang tinuod, ang mga Saksi ni Jehova nagtuo kang Jesus. Gani para namo, hinungdanon ang pagpasundayag ug pagtuo kang Jesus aron maluwas.

Tim: Giingnan man god ko nga dili mo motuo kang Jesus maong nakapangutana ko. Morag wala pa man nato na mahisgoti.

Anthony: Puwede ba nakong ipakita nimo ang pipila ka teksto nga nagpasiugda sa kahinungdanon sa pagpasundayag ug pagtuo kang Jesus? Mao niy mga teksto nga pirmeng gamiton sa mga Saksi sa pagsangyaw.

Tim: OK.

Anthony: Una, kining giingon ni Jesus sa Juan 14:6. Kaestorya niya dinhi ang usa sa iyang mga apostoles. Atong mabasa: “Si Jesus miingon kaniya: ‘Ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kon dili pinaagi kanako.’” Sumala sa teksto, unsa ang bugtong paagi nga makaduol kita sa Amahan?

Tim: Pinaagi kang Jesus.

Anthony: Husto. Ug ang mga Saksi ni Jehova nagtuo gyod ana. Sa imong nahibal-an, ang usa ka tawo kinahanglang moampo pinaagi kang kinsang ngalan?

Tim: Sa ngalan ni Jesus.

Anthony: Mouyon ko ana. Mao bitaw nga mag-ampo ko pinaagi sa ngalan ni Jesus. Mao pod nay ginahimo sa tanang Saksi sa dihang mag-ampo.

Tim: Aw maayo.

Anthony: Ang lain mao kining Juan 3:16. Importante kaayo ni nga teksto maong gitawag ni nga gamayng Ebanghelyo. Kon sumaryohon sa usa ka teksto ang kinabuhi ug ministeryo ni Jesus sa yuta, mao kini nga teksto. Basin gusto nimo ning basahon.

 Tim: OK. Ingon diri: “Kay gihigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibotan nga gihatag niya ang iyang bugtong nga Anak, aron nga ang tanan nga magpasundayag ug pagtuo kaniya dili malaglag kondili makabaton ug kinabuhing walay kataposan.”

Anthony: Salamat. Pamilyar ba ka sa maong teksto?

Tim: Oo, kadaghan na ko makadungog ini. Pirme sab nako ning makita sa mga karatula ug billboard.

Anthony: Ilado kaayo ni nga teksto. Matikdi kon unsay giingon ni Jesus. Siya miingon nga tungod sa gugma sa Diyos, ang mga tawo may kahigayonang mabuhi sa walay kataposan. Pero posible lang kini kon buhaton nato ang unsa?

Tim: Kon magpasundayag kitag pagtuo.

Anthony: Oo, pagtuo sa bugtong Anak, si Jesu-Kristo. Kini nga punto—nga ang pagtuo kang Jesus motultol sa kinabuhing walay kataposan—anaa sa panid 2 sa magasin nga akong gihatag nimo. Usa sa mga katuyoan sa magasing Ang Bantayanang Torre mao nga kini “motabang sa mga tawo sa pagpalig-on sa ilang pagtuo kang Jesu-Kristo, kinsa namatay aron atong maangkon ang kinabuhing walay kataposan ug kinsa nagmando na karon ingong Hari sa Gingharian sa Diyos.”

Tim: Aw, giingon man diay diri sa inyong magasin nga ang mga Saksi ni Jehova nagtuo kang Jesus.

Anthony: Sakto.

Tim: Pero nganong moingon man lagi ang mga tawo nga dili mo motuo kang Jesus?

Anthony: Seguro kay mao poy ilang nadunggan sa uban. O kaha, maoy gitudlo sa ilang pari o pastor.

Tim: Basin pod nga nakaingon sila ana kay gitawag ninyo ang inyong kaugalingon nga mga Saksi ni Jehova, dili mga Saksi ni Jesus.

Anthony: Posible pod na nga rason.

Tim: Nganong sige man mog hisgot bahin kang Jehova?

“GIPAILA KO ANG IMONG NGALAN”

Anthony: Ang usa ka rason kay nagtuo mi nga importanteng gamiton ang personal nga ngalan sa Diyos, nga Jehova—sama sa gihimo sa iyang Anak, si Jesus. Matikdi kon unsay giingon ni Jesus dihang miampo siya sa iyang Amahan. Mabasa kini sa Juan 17:26. Puwede ba nimo ning basahon?

Tim: OK. “Gipaila ko ang imong ngalan kanila ug igapaila pa kini, aron nga ang gugma nga imong gibati kanako maanaa unta kanila ug ako mahiusa kanila.”

Anthony: Salamat. Matikdi nga gipaila ni Jesus ang ngalan sa Diyos. Ngano kahang gihimo kadto ni Jesus?

Tim: Hmm. Ambot lang.

Hinungdanon ang pagpasundayag ug pagtuo kang Jesus aron maluwas

Anthony: Aron mas masabtan nato, atong tan-awon ang Buhat 2:21. Diri atong mabasa: “Ang matag usa nga magatawag sa ngalan ni Jehova maluwas.” Karon, seguradong mouyon ka nga kon hinungdanon ang pagtawag sa ngalan ni Jehova aron maluwas, nahibalo gyod si Jesus niana.

Tim: Siyempre.

Anthony: Busa ang kaluwasan sa iyang mga sumusunod maoy usa ka rason kon nganong importante kang Jesus nga sila mahibalo sa ngalan sa Diyos ug mogamit niana. Usa kana sa pangunang mga rason kon nganong kanunay ming maghisgot bahin kang Jehova. Para namo importanteng ipaila ang ngalan sa Diyos ug tabangan ang uban nga motawag sa maong ngalan.

Tim: Pero bisag ang mga tawo wala mahibalo sa ngalan sa Diyos o mogamit niana, nahibalo gihapon sila kon kinsay ilang gitumong dihang maghisgot sila sa Diyos.

Anthony: Mahimong tinuod na. Bisan pa niana, gipaila sa Diyos ang iyang ngalan aron mas sayon tang makigsuod kaniya.

 Tim: Unsay buot mong ipasabot?

Anthony: Tagda ni: Dili man ta kinahanglang mahibalo sa ngalan ni Moises. Puwede ra man unta nato siyang mailhan ingong ang tawo nga nagtunga sa Pulang Dagat o ang tawo nga nakadawat sa Napulo ka Sugo. Mao usab si Noe. Puwede ra man unta siyang mailhan nga ang tawo nga nagbuhat sa arka ug nagluwas sa iyang pamilya ug mga hayop. Bisan gani si Jesu-Kristo. Di ba puwede ra man siya tawgong ang usa nga mianhi gikan sa langit ug namatay alang sa atong mga sala?

Tim: Puwede tingali.

Anthony: Pero giseguro sa Diyos nga mahibalo ta sa ilang ngalan. Mas buhi ang ilang mga asoy kay gipaila man ang ilang ngalan. Bisag wala nato mahibalag si Moises, Noe, o Jesus, tinuod kaayo sila para nato.

Tim: Tuod no. Wa ko makahunahuna ana sukad.

Anthony: Mao nay laing rason kon nganong ang mga Saksi ni Jehova kanunayng naggamit sa ngalan sa Diyos. Gusto namong tabangan ang mga tawo nga motuo kang Jehova nga Diyos ingong tinuod nga Persona ug masuod kaniya. Gawas pa niana, gipasiugda namo pag-ayo ang papel ni Jesus sa atong kaluwasan. Mobasa kaha tag usa pa ka teksto bahin niini.

Tim: Sige.

Anthony: Ganina gibasa nato ang Juan 14:6. Hinumdomi nga miingon si Jesus nga siya “ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi.” Matikdi ang iyang giingon dinhi sa Juan 14:1. Palihog kog basa sa kataposang bahin sa maong bersikulo.

Tim: Ingon diri: “Pagpasundayag ug pagtuo sa Diyos, pagpasundayag usab ug pagtuo kanako.”

Anthony: Salamat. Karon, makaingon ba ka nga ang tinuod nga pagtuo nagpasabot nga usa ray atong tuohan tali kang Jesus ug kang Jehova?

Tim: Dili. Si Jesus miingon nga kinahanglang may pagtuo ta nilang duha.

Anthony: Husto. Ug seguradong mouyon ka nga dili igo nga motuo lang sa Diyos ug kang Jesus. Kinahanglang makita sa atong pagkinabuhi nga may pagtuo ta nila.

Tim: Mao gyod.

Anthony: Pero sa unsang paagi mapakita sa usa ka tawo nga siya tinuod nga may pagtuo sa Diyos ug kang Jesus? Unsa kaha kon kanay atong hisgotan sa sunod? *

Tim: Sige.

May gikalibgan ka ba diha sa Bibliya? Gusto ka bang mahibalo bahin sa pagtulon-an sa mga Saksi ni Jehova? Kon mao, ayaw pagpanuko sa pagpangutana sa mga Saksi sa sunod higayon nga sila makig-estorya nimo. Malipay silang motubag sa imong mga pangutana.

^ par. 60 Alang sa dugang impormasyon, tan-awa ang kapitulo 12 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.