• NATAWO:1950

  • NASOD: SPAIN

  • KANIADTO: MADRE

KAAGI:

Dihang natawo ko, ang akong ginikanan may gamayng uma sa baryo sa Galicia, amihanan-kasadpan sa Spain. Ikaupat ko sa walo ka magsoon. Malipayon ang among pamilya. Niadtong panahona sa Spain, kada pamilya sagad may anak nga mosulod sa seminaryo o kombento. Sa among pamilya, tulo mi nga mihimo niana.

Pag-edad nakog 13, misunod ko sa akong magulang sa kombento sa Madrid. Dili mahigalaon ang mga tawo sa kombento. Estrikto kaayo didto, puro lang balaod ug pangadye. Kadlawon pa lang, magtigom mi sa kapilya aron mamalandong. Pero sagad blangko akong hunahuna. Dayon, mokanta mig relihiyosong mga awit ug mag-Misa sa pinulongang Latin. Wala gyod koy nasabtan ug gibati nakong layo ang Diyos. Dili sab mi basta makapakig-estorya. Bisag magtagbo mi sa akong igsoon, moingon ra mig “Ave Maria purisima.” Tugotan ra mi sa mga madre nga mag-estoryahay ug tunga sa oras humag pangaon. Mingaw kaayo ug pirme kong maghilak. Lahi ra gyod kadto sa among malipayong panimalay!

Bisag wala ko mobating suod sa Diyos, nagmadre ko sa edad nga 17. Gihimo lang nako kon unsay gidahom sa uban. Pero wala madugay, nagduhaduha ko kon tinawag ba gyod ko sa Diyos. Ang mga madre pirmeng moingon nga kadtong magduhaduha maimpiyerno! Pero wala gihapon mawala ang akong pagduhaduha. Nahibalo ko nga si Jesus wala maglain sa iyang kaugalingon. Siya puliki sa pagpanudlo ug pagtabang sa uban. (Mateo 4:23-25) Pag-edad nakog 20, dili na ko gustong magmadre. Nakurat ko kay giingnan ko sa madre superyora nga kon nagduhaduha ko, mas maayo pang mogawas na dayon ko. Tingali nahadlok siyang makaimpluwensiya ko sa uban. Busa miuli ko.

Hinuon nakasabot ra man ang akong ginikanan sa akong desisyon. Pero kay wa man koy makit-ang trabaho sa among baryo, miadto ko sa akong manghod nga lalaki sa Germany.  Membro siya sa usa ka Komunistang grupo sa mga Katsila. Komportable ko sa pagpakig-uban sa mga tawong molaban sa katungod sa mga trabahante ug kababayen-an. Maong nahimo kong Komunista ug sa ulahi naminyo sa usa ka membro sa grupo. Akong gibati nga naa koy nahimong maayo kay nanagtag kog mga basahon bahin sa Komunismo ug miapil sa mga protesta.

Pero sa ulahi, nahigawad na sab ko. Ang mga Komunista sagad maayo ra sa sulti, dili sa buhat. Pagka-1971, misamot kog kahigawad dihang gisunog sa ubang batan-on sa among grupo ang Konsulada sa Spain sa Frankfurt. Gihimo nila kadto agig protesta batok sa inhustisya sa diktatoryal nga pagmando sa Spain. Pero para nako, sayop ang ilang paagi sa pagprotesta.

Dihang nanganak ko sa akong panganay, miingon ko sa akong bana nga dili na ko moapil sa mga miting sa Komunista. Nasubo kaayo ko kay ang akong kanhing mga higala wa man lang moduaw nako ug sa akong anak. Nakapangutana ko kon unsay katuyoan sa kinabuhi. May kapuslanan ba gyod ang pagpaningkamot nga pauswagon ang katilingban?

GIBAG-O SA BIBLIYA ANG AKONG KINABUHI:

Sa 1976, may duha ka Saksing Katsila nga miduaw sa balay. Gitanyagan ko nilag literatura sa Bibliya ug ako kadtong gidawat. Pagbalik nila, gipaulanan nako silag mga pangutana bahin sa pag-antos, pagkadili-patas, ug inhustisya. Nahingangha ko kay gigamit nila ang Bibliya sa pagtubag sa matag pangutana! Misugot dayon ko nga mag-Bible study.

Sa primero, gusto lang kong madugangan ang akong kahibalo. Pero nausab kana dihang mitambong mig tigom sa akong bana sa Kingdom Hall sa mga Saksi ni Jehova. Niadtong tungora, duha nay among anak. Kon tigom, kuhaon mi sa mga Saksi ug motabang silag bantay sa among mga bata diha sa Kingdom Hall. Tungod niana, nasuod ko sa mga Saksi.

Pero naa gihapon koy pagduhaduha bahin sa relihiyon. Maong mibisita ko sa akong pamilya sa Spain. Gusto sa akong uyoan nga pari nga moundang ko sa pag-Bible study. Pero dakog natabang ang mga Saksi didto. Sama sa mga Saksi sa Germany, gigamit nila ang Bibliya sa pagtubag sa akong mga pangutana. Midesisyon kong ipadayon ang akong pag-Bible study inigbalik sa Germany. Ang akong bana miundang sa pagtuon, pero ako nagpadayon. Sa 1978, nabawtismohan ko ingong Saksi ni Jehova.

MGA KAAYOHAN NGA AKONG NABATONAN:

Tungod sa tukmang kahibalo sa Bibliya, nakabaton kog tinuod nga katuyoan ug direksiyon sa kinabuhi. Pananglitan, ang 1 Pedro 3:1-4 nagdasig sa mga asawa nga “magpasakop” sa ilang mga bana “uban ang halawom nga pagtahod” ug ugmaron ang “malumong espiritu, nga dakog bili sa mga mata sa Diyos.” Kini nga mga prinsipyo nakatabang nako sa pagtuman sa akong papel ingong asawa ug inahan.

Mga 35 ka tuig na kong Saksi. Malipayon kong nag-alagad sa Diyos uban sa akong mga igsoon sa pagtuo sa tibuok kalibotan. Nalipay sab ko nga upat sa akong lima ka anak ang kauban nakong nag-alagad sa Diyos.