Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Marso 2014

Interfaith—Paagi ba Kini sa Diyos?

Interfaith—Paagi ba Kini sa Diyos?

“Ang relihiyon ba nakapahiusa o nakapabahin kanato?” Kini ang gipangutana ngadto sa mga magbabasa sa The Sydney Morning Herald. Kadaghanan sa mitubag—mga 89 porsiyento—mibati nga ang relihiyon nakapabahin kanato.

APAN ang mga tigpaluyo sa interfaith (panag-uban sa lainlaing relihiyon diha sa pagsimba) lahig opinyon. “Sultihi ko kon naa bay relihiyon nga wala magpakitag kaluoy . . . , nga wala magpakabana sa kalikopan . . . , nga wala magpakitag pagkamaabiabihon,” miingon si Eboo Patel, founder sa Interfaith Youth Core.

Gani, may mga higayon nga magtinabangay ang mga Budhista, Katoliko, Protestante, Hindu, Muslim, ug uban pa sa pagsumpo sa kakabos, pagkampanya alang sa tawhanong katungod, pagprotesta batok sa mga land mine, o sa pagtagad sa mga problema sa kalikopan. Daghang relihiyon ang nagtapok aron hisgotan kon sa unsang paagi sila magsinabtanay ug magdinasigay. Ilang giselebrar ang ilang panag-ubanay pinaagig mga seremonyas sa pagdagkot ug kandila, mga kalingawan, musika, pag-ampo, ug uban pa.

Ang interfaith ba maoy paagi aron mahusay ang panagbangi tali sa mga relihiyon? Kini ba ang paagi sa Diyos sa pagpatungha ug mas maayong kalibotan?

PANAGHIUSA—APAN UNSAY BUGTI?

Usa sa kinadak-ang mga organisasyon sa interfaith nagpasigarbo nga ang mga membro niini naggikan sa kapig 200 ka relihiyon ug aktibo kini sa 76 ka nasod. Tumong nila nga “padayon ug adlaw-adlaw nga magtinabangay ang mga relihiyon.” Apan dili kana sayon himoon. Pananglitan, ang mga founder niini nag-ingon nga gipili nila pag-ayo ang mga pulong nga gisulat diha sa ilang karta aron dili masuko ang daghang relihiyon nga mipirma sa dokumento. Ngano? Ang usa ka rason mao nga wala sila magkauyon kon angay bang iapil sa maong karta ang bahin sa Diyos. Busa gilikayan nila ang paghisgot bahin sa Diyos.

Kon dili iapil ang Diyos, unsa may papel sa relihiyon? Dugang pa, unsay kalainan sa maong interfaith nga kalihokan gikan sa dili relihiyosong mga organisasyon nga manghatag ug hinabang? Kanay rason nga ang mga founder sa interfaith nga kalihokan nag-ingon nga dili sila relihiyosong organisasyon kondili “organisasyon nga nag-awhag sa pagtinabangay.”

IGO NA BA ANG PAG-AWHAG SA PAGHIMOG MAAYO?

“Ang tanang pangunang tradisyon sa relihiyon usa rag mensahe: gugma, kaluoy ug pagpasaylo,” miingon ang Dalai Lama, usa ka iladong tigpasiugda ug interfaith. Siya midugang: “Ang importante, atong ipakita kana sa atong adlaw-adlawng pagkinabuhi.”

 Tinuod, hinungdanon ang gugma, kaluoy, ug pagpasaylo. Sa gitawag nga Bulawanong Lagda, si Jesus miingon: “Ang tanang butang nga buot ninyo nga pagabuhaton sa mga tawo nganha kaninyo, kinahanglang pagabuhaton usab ninyo sa ingon ngadto kanila.” (Mateo 7:12) Apan ang tinuod ba nga relihiyon basta lang mag-awhag sa paghimog maayo?

Sa panahon ni apostol Pablo, daghan ang nag-angkong nag-alagad sa Diyos. Siya miingon: “Ako nagpamatuod mahitungod kanila nga sila may kasibot sa Diyos; apan dili sumala sa tukmang kahibalo.” Unsay problema? “Tungod sa pagkawala-mahibalo sa pagkamatarong sa Diyos,” sila “nagtinguha sa pagtukod sa ilang kaugalingong pagkamatarong,” matod ni Pablo. (Roma 10:2, 3) Kay wala silay tukmang kahibalo kon unsay gusto sa Diyos nga ilang buhaton, kawang lang ang ilang kasibot ug pagtuo.Mateo 7:21-23.

ANG PANGLANTAW SA BIBLIYA SA INTERFAITH

“Malipayon ang mga makigdaiton,” miingon si Jesus. (Mateo 5:9) Gipadapat ni Jesus ang iyang giwali pinaagi sa paglikay sa kapintasan ug pagdalag mensahe sa pakigdait ngadto sa mga tawong lainlaig relihiyon. (Mateo 26:52) Kadtong midawat nahiusa sa lig-ong bugkos sa gugma. (Colosas 3:14) Apan ang tumong lang ba ni Jesus mao ang paghiusa sa mga tawo nga lainlaig kagikan aron may pakigdait sa ilang taliwala? Miduyog ba siya sa ilang paagi sa pagsimba?

Ang relihiyosong mga lider sa mga sekta sa Pariseo ug Saduseo supak kaayo kang Jesus. Gusto pa gani nilang patyon siya. Unsay iyang gihimo? Si Jesus nagsugo sa iyang mga tinun-an: “Pasagdi lang ninyo sila. Sila maoy mga buta nga tiggiya.” (Mateo 15:14) Si Jesus wala moduyog sa ilang pagsimba.

Sa ulahi, natukod ang usa ka Kristohanong kongregasyon sa Corinto, Gresya—usa ka siyudad nga daghag relihiyon. Unsay angayng buhaton sa mga Kristohanon didto? Si apostol Pablo misulat kanila: “Ayaw pagpayugo nga dili timbang sa mga dili-magtutuo.” Ngano? Si Pablo miingon: “Aduna bay panag-uyon tali kang Kristo ug Belial [o, Satanas]? O aduna bay bahin ang tawong matinuohon uban sa usa ka dili-magtutuo?” Dayon gihatag niya kini nga tambag: “Busa gumula kamo gikan sa ilang taliwala, ug ilain ang inyong kaugalingon.”2 Corinto 6:14, 15, 17.

Tin-aw, ang Bibliya supak sa interfaith. Apan makapangutana ka tingali, ‘Nan, sa unsang paagi makab-ot ang tinuod nga panaghiusa?’

PAGKAB-OT SA TINUOD NGA PANAGHIUSA

Ang International Space Station—usa ka talagsaong imbensiyon nga nagalibot sa yuta—maoy resulta sa pagtinabangay sa mga 15 ka nasod. Molampos kaha kini nga proyekto kon ang maong mga nasod wala magkasabot kon unsang blueprint (disenyo) ang gamiton?

Ingon usab niana ang kahimtang sa interfaith nga mga kalihokan karon. Bisag ilang giawhag ang pagtinabangay ug pagtahod, wala silay gikasabotang blueprint nga sundon sa pagpalig-on sa ilang pagtuo. Ingong resulta, wala gihapon sila magkahiusa bahin sa moral ug doktrinal nga mga isyu.

Ang Bibliya naundan ug mga sukdanan sa Diyos, nga samag blueprint. Mahimo natong ipahiuyon ang atong kinabuhi sa kon unsay giingon sa Bibliya. Kadtong nagpadapat niana wala na magpihig sa uban nga lahig rasa ug relihiyon. Sila may pakigdait ug panaghiusa sa ilang taliwala. Ang Diyos nagtagna niana: “Ihatag ko sa mga katawhan ang kausaban ngadto sa putli nga pinulongan, aron silang tanan magatawag sa ngalan ni Jehova, aron magaalagad kaniya abaga sa abaga.” Ang panaghiusa maoy resulta sa “putli nga pinulongan,” ang sukdanan sa Diyos sa pagsimba.Sofonias 3:9; Isaias 2:2-4.

Ang mga Saksi ni Jehova malipay sa pagdapit kanimo sa pagtambong sa mga tigom diha sa Kingdom Hall sa inyong lugar aron imong makita ang talagsaong pakigdait ug panaghiusa nga naglungtad sa ilang taliwala.Salmo 133:1.