Sa gabii una niya itugyan ang iyang kinabuhi, si Jesus nagsugo sa iyang matinumanong mga sumusunod sa paghandom sa iyang halad. Gamit ang tinapay nga walay lebadura ug pulang bino, iyang gisugdan ang gitawag ug Kataposang Panihapon o Panihapon sa Ginoo ug nagsugo: “Ipadayon ninyo ang pagbuhat niini sa paghandom kanako.”Lucas 22:19.

Matag tuig, ang mga Saksi ni Jehova sa tibuok kalibotan magtigom aron sa paghandom sa anibersaryo sa kamatayon ni Jesus. Sa 2014, ang Memoryal matunong sa Lunes, Abril 14, human sa pagsalop sa adlaw.

Mainiton kang gidapit sa pagtambong niini nga okasyon, diin hisgotan ang dugang impormasyon bahin sa kahinungdanon sa paghalad ni Jesus sa iyang kinabuhi. Libre kini. Walay himoong pagpangolekta. Ang naghatag nimo niining magasina makasulti nimo sa oras ug dapit sa Memoryal nga pagahimoon sa inyong lugar, o mahimo nimong tan-awon ang among Web site, jw.org/ceb. Palihog hinumdomi ang maong okasyon, ug hinaot dili nimo kini palabyon.