Unsang matanga sa persona ang Diyos?

Ang Diyos maoy dili-makita nga espirituhanong persona. Iyang gilalang ang mga langit, ang yuta, ug ang tanang buhing butang. Walay naglalang sa Diyos—siya walay sinugdanan. (Salmo 90:2) Gusto sa Diyos nga ang mga tawo mangita kaniya ug mahibalo sa kamatuoran bahin kaniya.Basaha ang Buhat 17:24-27.

Ang Diyos maoy usa ka persona kansang ngalan atong mailhan. Atong mahibaloan ang pipila sa iyang mga hiyas pinaagi sa pagpamalandong sa mga butang nga iyang gihimo. (Roma 1:20) Apan aron mailhan pag-ayo ang Diyos, kinahanglang tun-an nato ang iyang Pulong, ang Bibliya. Pinaagi niini, atong mahibaloan ang mahigugmaong personalidad sa Diyos.Basaha ang Salmo 103:7-10.

Unsay pagbati sa Diyos bahin sa inhustisya?

Ang atong Maglalalang, si Jehova, nagdumot sa inhustisya. Ug iyang gilalang ang mga tawo sumala sa iyang larawan. (Deuteronomio 25:16) Mao nga kadaghanan kanato nagdumot usab sa inhustisya. Ang Diyos dili maoy hinungdan sa inhustisya sa atong palibot. Gihatagan sa Diyos ang tawo ug kagawasan sa pagpili. Makapasubo, daghang tawo ang nag-abuso sa ilang kagawasan sa pagpili ug naghimog inhustisya. Si Jehova nasakitan.Basaha ang Genesis 6:5, 6; Deuteronomio 32:4, 5.

Si Jehova mahigugmaon sa hustisya, ug dili niya tugotang magpabilin ang inhustisya hangtod sa hangtod. (Salmo 37:28, 29) Ang Bibliya nagsaad nga sa dili madugay taposon sa Diyos ang tanang inhustisya.Basaha ang 2 Pedro 3:7-9, 13.

Ang Bibliya nagsaad nga sa dili madugay taposon sa Diyos ang inhustisya