EMPERADOR QIN SHI HUANG

EKSPLORADOR NGA SI PONCE DE LEÓN

Ang kamatayon maoy makahahadlok nga kaaway. Kita makigbugno niini kutob sa atong maarangan. Malisdan tingali kita sa pagdawat niini dihang mahitabo kini sa atong minahal. O, tungod sa kabaskog sa pagkabatan-on, maghunahuna tingali kita nga kini dili modangat kanato—usa ka ilusyon nga atong gihawiran kutob sa mahimo.

Bahin sa imortalidad, ang karaang mga Paraon maoy labawng nagtuo niana. Ilang gigugol ang dakong bahin sa ilang kinabuhi—maingon man ang kinabuhi sa ilang libolibong ulipon—sa paningkamot nga mabuntog ang kamatayon. Ang mga piramide nga ilang gitukod nagpamatuod sa ilang paningkamot—ug sa ilang kapakyasan.

Ang Insek nga mga emperador nangandoy usab ug imortalidad, apan sa laing paagi—pinaagi sa ilimnon nga may milagroso kunong mga sangkap. Si Emperador Qin Shi Huang nagsugo sa iyang mga alkemista sa pagmugnag milagrosong tambal nga makapugong sa kamatayon. Apan daghan sa ilang mga sinagol ang may makahilong mercury, ug usa sa ilang mga sinagol ang lagmit nakapatay niya.

Sa ika-16 nga siglo C.E., ang Katsilang eksplorador nga si Juan Ponce de León milawig sa Caribbean aron kuno sa pagpangita sa tuboran sa pagkabatan-on. Tungod niana, iyang nadiskobrehan ang Florida, U.S.A., apan namatay siya pipila ka tuig sa ulahi human makiggubat sa Nitibong mga Amerikano. Ug wala gayoy nakaplagang tuboran sa pagkabatan-on.

Ang mga Paraon, emperador, ug eksplorador naningkamot sa pagbuntog sa kamatayon. Ug kinsa kanato ang motamay sa ilang tumong, bisag wala kita moangay sa ilang pamaagi? Sa pagkatinuod, kitang tanan gusto gayong magpabiling buhi.

MABUNTOG BA ANG KAMATAYON?

Nganong nakigbugno man kita batok sa kamatayon? Ang Bibliya naghatag ug katin-awan. Bahin sa atong Maglalalang, si Jehova nga Diyos, * kini nag-ingon: “Ang tanang butang iyang gihimo nga matahom  sa panahon niini. Bisan ang panahong walay tino iyang gibutang sa ilang [katawhan] kasingkasing.” (Ecclesiastes 3:11) Gusto gayod natong matagamtam ang katahom sa yuta sa walay kataposan, dili lang sa 80 ka tuig o kapin pa. (Salmo 90:10) Mao nay tinguha sa atong kasingkasing.

Nganong gibutang man sa Diyos ang “panahong walay tino” sa atong kasingkasing? Aron lang kita mahigawad? Dili gayod. Sa kasukwahi, ang Diyos nagsaad kanato ug kadaogan batok sa kamatayon. Ang Bibliya balikbalik nga naghisgot bahin sa pagwagtang sa kamatayon ug sa gisaad sa Diyos nga kinabuhing walay kataposan.—Tan-awa ang kahon nga  “Kadaogan Batok sa Kamatayon.”

Si Jesu-Kristo mismo tin-awng nag-ingon: “Kini nagkahulogan ug kinabuhing walay kataposan, ang ilang pagkuha ug kahibalo bahin kanimo, ang bugtong matuod nga Diyos, ug sa usa nga imong gipadala, si Jesu-Kristo.” (Juan 17:3) Busa posibleng magmadaogon batok sa kamatayon. Hinuon, gipaila ni Jesus nga ang Diyos lamang ang makahimo niini alang kanato.

^ par. 9 Jehova ang ngalan sa Diyos sumala sa Bibliya.