Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Enero 2014

 PAGPAKIGSULTI SA SILINGAN

Nganong Gitugotan sa Diyos ang Pag-antos?

Nganong Gitugotan sa Diyos ang Pag-antos?

Ang mosunod maoy usa ka pananglitan sa pagpakigsulti sa usa ka Saksi ni Jehova sa iyang silingan. Ibutang ta nga Michelle ang ngalan sa Saksi ug miduaw siya kang Sophia.

UNSAY PAGBATI SA DIYOS SA ATONG MGA PAG-ANTOS?

Michelle: Sophia, komosta. Nalipay ko nga naabtan ti ka.

Sophia: Maayo kay mibalik ka.

Michelle: Sa una nakong pagduaw, naghisgot ta kon unsay pagbati sa Diyos sa atong pag-antos. * Miingon ka nga dugay na kang naghunahuna niini, ilabina human maaksidente ang imong inahan. Tuod diay, komosta na siya?

Sophia: Usahay okey siya, usahay dili. Pero karon, okey ra siya.

Michelle: Maayo nuon. Tingali nalisdan ka sa imong situwasyon.

Sophia: Tinuod gyod. Usahay maghunahuna ko kon hangtod kanus-a siya mag-antos.

Michelle: Normal lang nga mobati ka ana. Tingali nahinumdom ka nga sa miagi nagbilin kog pangutana kon nganong gitugotan sa Diyos nga magpadayon ang pag-antos nga duna man unta siyay gahom sa pagtapos niana.

Sophia: Bitaw, nahinumdom ko ana.

Michelle: Sa dili pa nato susihon ang tubag sa Bibliya, ato unang repasohon ang pipila ka punto nga atong nahisgotan sa miagi.

Sophia: Sige.

Michelle: Una, atong nasayran nga bisan ang usa ka matinumanong tawo sa kapanahonan sa Bibliya nangutana kon nganong gitugotan sa Diyos ang pag-antos. Pero, wala siya kasab-i sa Diyos, ni giingnan nga kulang siyag pagtuo.

Sophia: Mao pa gyoy pagkadungog nako ato.

Michelle: Nahibaloan sab nato nga si Jehova nga Diyos masubo dihang kita mag-antos. Pananglitan, ang Bibliya nag-ingon nga dihang ang iyang katawhan nakasinatig kasakit, “kadto nakapasakit kaniya.” * Dili ba makapahupay ang pagkahibalo nga ang Diyos mobati diay sa atong mga kasakit?

Sophia: Makapahupay gyod.

Michelle: Dayon, atong nahisgotan nga ang atong Maglalalang gamhanan kaayo, busa makahimo siya sa pagtapos sa tanang pag-antos sa bisan unsang higayon.

Sophia: Mao nay akong gikalibgan. Nganong gitugotan man sa Diyos nga mahitabo ang daotang mga butang nga makahimo man unta siya pagtapos ana?

KINSA MAY NAGSULTI SA TINUOD?

Michelle: Aron matubag ang imong pangutana, ato unang ablihan ang unang basahon sa Bibliya, ang Genesis. Pamilyar ka ba sa asoy bahin kang Adan ug Eva ug sa gidili nga bunga?

Sophia: Oo, nakadungog ko ana sa among religion class. Gidid-an sila sa Diyos sa pagkaon sa bunga sa usa ka kahoy, pero mikaon gihapon sila.

Michelle: Husto ka. Karon, atong hisgotan ang mga panghitabo nga mitultol sa pagpakasala ni Adan ug Eva. Ang maong mga panghitabo dunay kalabotan sa pangutana kon nganong kita nag-antos.  Puwede ba nimong basahon ang Genesis kapitulo 3, bersikulo 1 hangtod sa 5?

Sophia: Sige. “Karon ang halas mao ang labing mabinantayon sa tanang ihalas nga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Diyos. Busa kini miingon sa babaye: ‘Tinuod ba nga miingon ang Diyos nga dili gayod kamo makakaon gikan sa tanang kahoy sa tanaman?’ Niini ang babaye miingon sa halas: ‘Sa bunga sa mga kahoy sa tanaman kami makakaon. Apan kon bahin sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tanaman, ang Diyos nag-ingon, “Dili gayod kamo mokaon gikan niini, ni mohikap kamo niini aron dili kamo mamatay.”’ Niini ang halas miingon sa babaye: ‘Dili gayod kamo mamatay. Kay nasayod ang Diyos nga sa mismong adlaw nga kamo mokaon gikan niini ang inyong mga mata mangabuka ug kamo mahisama sa Diyos, nga mahibalo sa maayo ug sa daotan.’”

Michelle: Salamat. Susihon nato sa makadiyot kining mga bersikuloha. Una, matikdi nga ang usa ka halas nakigsulti sa babaye, si Eva. Ang laing teksto sa Bibliya nagpakita nga si Satanas nga Yawa ang tinuod nga nakigsulti kaniya pinaagi sa halas. * Si Satanas nangutana kang Eva bahin sa sugo sa Diyos maylabot sa usa ka kahoy. Namatikdan ba nimo kon unsay giingon sa Diyos nga silot kon si Adan ug Eva mokaon gikan niana?

Sophia: Sila mamatay.

Michelle: Husto. Dayon, niining sunod nga gisulti ni Satanas, giakusahan niya ang Diyos. Matikdi ang iyang giingon: “Dili gayod kamo mamatay.” Gitawag ni Satanas ang Diyos nga bakakon!

Sophia: Karon pa lagi ko makadungog ana.

Michelle: Ug sa dihang gitawag ni Satanas ang Diyos ug bakakon, iyang gipatungha ang usa ka isyu nga nagkinahanglag panahon aron mahusay. Ngano kaha?

Sophia: Hmm. Ambot lang.

Michelle: Ikailustrar nato ang punto niining paagiha. Ibutang ta nga usa ka adlaw niana moduol ko nimo ug moingon nga mas kusgan ko nimo. Unsaon man nimo pagpamatuod nga sayop ko?

Sophia: Aw, tingali testingan nato ang atong kusog.

Michelle: Sakto ka. Tingali atong sulayan kon kinsay makaalsa sa usa ka bug-at nga butang. Sa tinuod lang, dali rang pamatud-an kon kinsay kusgan.

Sophia: Bitaw.

Michelle: Apan komosta kon imbes moingon ko nga mas kusgan ko nimo, moingon ko nga matinud-anon ko apan ikaw, dili? Di ba mas lisod kanang pamatud-an?

Sophia: Hmm, tingali.

Michelle: Ang tinuod, ang pagkamatinud-anon dili sama sa kusog nga dali rang pamatud-an.

Sophia: Dili gyod.

Michelle: Mao, kay ang bugtong paagi nga masayran kana mao ang paghatag ug igong panahon aron makita sa uban kon kinsa natong duha ang matinud-anon.

Sophia: Makataronganon na.

Michelle: Karon, tan-awa pag-usab ang asoy sa Genesis. Nangangkon ba si Satanas nga mas gamhanan siya sa Diyos?

Sophia: Wala.

Michelle: Dali ra man god nang ipanghimakak sa Diyos. Mao nga si Satanas nangangkon nga siya ang matinud-anon, dili ang Diyos. Sama rag miingon siya kang Eva, ‘Gibakakan mo sa Diyos. Akoy nagsulti sa tinuod.’

Sophia: Bitaw no.

Michelle: Busa, kay maalamon man ang Diyos, nahibalo siya nga ang labing maayong paagi sa paghusay sa isyu mao ang paghatag ug igong panahon. Sa ngadtongadto, mapamatud-an ra kon kinsay nagsulti sa tinuod ug kon kinsay namakak.

USA KA HINUNGDANONG ISYU

Sophia: Apan dihang namatay si Eva, di ba napamatud-an man niana nga ang Diyos maoy nagsulti sa tinuod?

Michelle: Sa usa ka diwa, oo. Apan labaw pa niana ang hagit ni Satanas. Tan-awa pag-usab ang bersikulo 5. Namatikdan ba nimo kon unsay sunod nga gisulti ni Satanas kang Eva?

 Sophia: Miingon siya nga kon mokaon si Eva sa bunga, mabuka ang iyang mata.

Michelle: Oo, ug nga siya “mahisama sa Diyos, nga mahibalo sa maayo ug sa daotan.” Busa nangangkon si Satanas nga dunay maayong butang nga gihikaw ang Diyos sa mga tawo.

Sophia: Tuod no.

Michelle: Ug kana usab maoy dakong hagit.

Sophia: Unsay buot nimong ipasabot?

Michelle: Sa iyang gisulti, gipakita ni Satanas nga si Eva—ug lakip na ang tanang tawo—mas maayog kahimtang kon wala ang pagmando sa Diyos. Niining bahina usab, si Jehova nahibalo nga ang labing maayong paagi sa pag-atubang sa hagit mao ang pagtugot kang Satanas nga pamatud-an ang iyang pangangkon. Busa gihatagan sa Diyos si Satanas ug panahon nga momando sa kalibotan. Mao nay hinungdan nga daghan kaayo ang nag-antos karon—kay si Satanas, dili ang Diyos, ang tinuod nga nagmando sa kalibotan. * Apan, may maayong balita.

Sophia: Unsa man na?

Michelle: Ang Bibliya nagtudlo niining duha ka maanindot nga kamatuoran bahin sa Diyos. Una, nakita ni Jehova ang atong mga pag-antos. Pananglitan, tagda ang giingon ni Haring David sa Salmo 31:7. Si David nakasinatig daghang kalisdanan, apan matikdi kon unsay iyang gisulti sa Diyos diha sa pag-ampo. Palihog kono tag basa anang bersikuloha.

Sophia: Sige. Kini nag-ingon: “Ako magmalipayon ug magmaya sa imong mahigugmaong-kalulot, sanglit nakita mo ang akong kasakitan; nasayran mo ang mga kagul-anan sa akong kalag.”

Michelle: Busa bisag nakasinatig kalisdanan si David, siya nahupayan sa pagkahibalo nga nakita ni Jehova ang tanan niyang naagoman. Nakapahupay ba sab na nimo—ang pagkahibalo nga nakita ni Jehova ang tanan, bisan ang atong mga kasakit nga tingali dili bug-os masabtan sa uban?

Sophia: Aw, oo.

Michelle: Ang ikaduhang maanindot nga kamatuoran mao nga dili itugot sa Diyos nga magpadayon hangtod sa hangtod ang atong pag-antos. Ang Bibliya nagtudlo nga sa dili madugay taposon niya ang daotang pagmando ni Satanas. Ug bug-os niyang tul-iron ang tanang daotang butang nga nahitabo, lakip na kanang naagoman nimo ug sa imong inahan. Puwede ba kong mobalik sa sunod semana aron ipakita nimo kon nganong makaseguro ta nga sa dili madugay taposon sa Diyos ang tanang pag-antos? *

Sophia: Sige, magpaabot ko.

May gikalibgan ka ba diha sa Bibliya? Gusto ka bang mahibalo bahin sa pagtulon-an sa mga Saksi ni Jehova? Kon mao, ayaw pagpanuko sa pagpangutana sa mga Saksi. Malipay silang motubag sa imong mga pangutana.

^ par. 7 Tan-awa ang “Pagpakigsulti sa Silingan—May Pagtagad ba ang Diyos sa Atong Pag-antos?” sa Hulyo 1, 2013, nga gula niining magasina.

^ par. 17 Tan-awa ang Isaias 63:9.

^ par. 61 Alang sa dugang impormasyon, tan-awa ang kapitulo 9 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.