“Mibati ka ba nga wala nimo kinahanglana ang Diyos? Minilyon ang mibati niana.” Mao kanay mabasa diha sa usa ka billboard nga gibayran sa usa ka grupo sa mga ateyista. Dayag nga mibati sila nga wala nila kinahanglana ang Diyos.

Sa laing bahin, daghan nga nangangkong nagtuo sa Diyos ang naghimog mga desisyon nga nagpakitang daw wala Siya maglungtad. Ang Katolikong arsobispo nga si Salvatore Fisichella miingon bahin sa mga membro sa iyang simbahan: “Kon tan-awon mi, dili mi mailhang mga Kristohanon kay ang among pagkinabuhi sama ra sa mga dili magtutuo.”

Ang uban walay panahon sa paghunahuna bahin sa Diyos. Sila nagtuo nga siya layo kaayo, busa wala siyay hinungdanong papel sa ilang kinabuhi. Moduol lang sila sa Diyos kon may problema o may pangayoon—nga sama siyag sulugoon nga andam motuman sa ilang hangyo.

Ang pipila wala magsunod sa gitudlo sa ilang relihiyon, tingali kay mibati silang dili kana mapuslanon. Ingong usa ka pananglitan, 76 porsiyento sa mga Katoliko sa Germany nagtuo nga puwede rang magpuyopuyo ang lalaki ug babaye una magpakasal—usa ka panglantaw nga sukwahi sa pagtulon-an sa ilang simbahan ug sa Bibliya. (1 Corinto 6:18; Hebreohanon 13:4) Siyempre, dili lang mga Katoliko ang wala magsunod sa ilang gituohan. Ang mga klero sa lainlaing relihiyon miingon nga ang ilang mga membro migawi nga samag “mga ateyista.”

Kini nga mga pananglitan motultol sa pangutana: Gikinahanglan ba gayod nato ang Diyos? Dili bag-o kining isyuha. Gihisgotan na kini sa unang mga panid sa Bibliya. Aron matubag ang maong pangutana, atong tagdon ang pipila ka isyu nga gihisgotan sa basahon sa Bibliya nga Genesis.