Pabilhan ba ni Jehova ang paningkamot sa iyang mga magsisimba sa pagpahimuot kaniya? Tingali ang tubag sa uban dili, kay ang Diyos dili kuno interesado nato. Apan ang maong ideya nagpasiugdag dakong bakak bahin sa Diyos. Hinunoa, gitul-id kini sa iyang Pulong, ang Bibliya. Kini nagpasalig nato nga pabilhan ni Jehova ang paningkamot sa iyang matinumanong mga magsisimba. Tagda ang giingon ni apostol Pablo sa Hebreohanon 11:6.

Sa unsang paagi nato mapahimut-an si Jehova? “Kon walay pagtuo imposible ang pagpahimuot [sa Diyos],” matod ni Pablo. Matikdi nga si Pablo wala mag-ingon nga lisod ang pagpahimuot sa Diyos kon walay pagtuo. Hinunoa, ang apostol miingon nga imposible kana. Sa ato pa, hinungdanon ang pagtuo aron mapahimut-an ang Diyos.

Unsang matanga sa pagtuo ang makapahimuot kang Jehova? Ang atong pagtuo angayng maglangkit sa duha ka aspekto. Una, kita “angayng motuo nga siya mao.” Ang ubang hubad nag-ingon nga “motuo nga siya tinuod” ug “motuo nga siya naglungtad.” Mapahimut-an ba nato ang Diyos kon nagduhaduha ta sa iyang paglungtad? Apan, labaw pa niana ang nalangkit sa tinuod nga pagtuo, kay bisan gani ang mga demonyo nagtuo nga si Jehova naglungtad. (Santiago 2:19) Ang atong pagtuo nga ang Diyos tinuod angayng magpalihok nato sa pagkinabuhi sa paaging makapahimuot kaniya.​—Santiago 2:20, 26.

Ikaduha, kita “angay nga motuo nga” ang Diyos maoy “tigganti.” Ang usa nga may tinuod nga pagtuo kombinsido nga ang iyang mga paningkamot sa pagkinabuhi sa paaging makapahimuot sa Diyos dili gayod makawang. (1 Corinto 15:58) Mapahimut-an ba nato si Jehova kon nagduhaduha ta sa iyang katakos ug tinguha nga moganti kanato? (Santiago 1:17; 1 Pedro 5:7) Ang usa nga mohinapos nga ang Diyos walay pagtagad, walay pagpabili, ug dili mahinatagon wala gayod makaila Kaniya.

Kinsay gantihan ni Jehova? Kadtong “matinuorong nagapangita kaniya,” matod ni Pablo. Ang usa ka reperensiya alang sa mga tighubad sa Bibliya nag-ingon nga ang Gregong pulong nga gihubad ug “matinuorong nagapangita” wala lang magpasabot ug pagpangita o pagkat-on bahin sa Diyos, hinunoa kini nagpasabot ug pagduol sa Diyos “diha sa pagsimba.” Ang laing reperensiya nag-ingon nga kini nga porma sa Gregong berbo nagpasiugdag pagpanglimbasog. Oo, si Jehova magaganti niadtong kansang pagtuo nagtukmod kanila sa pagsimba kaniya uban ang tibuok-kasingkasing nga gugma ug kasibot.​—Mateo 22:37.

Mapahimut-an ba nato si Jehova kon nagduhaduha kita sa iyang katakos ug tinguha nga moganti kanato?

Sa unsang paagi gantihan ni Jehova ang iyang matinumanong mga magsisimba? Siya nagsaad ug usa ka bililhong ganti nga nagpadayag sa iyang pagkamanggihatagon ug dakong gugma​—ang kinabuhing walay kataposan sa Paraiso sa yuta. (Pinadayag 21:3, 4) Bisan karon, kadtong matinuorong nangita kang Jehova nakasinatig dagayang panalangin. Sa tabang sa balaang espiritu ug sa kaalam nga makaplagan sa iyang Pulong, ilang natagamtam ang magantihon ug makapatagbawng paagi sa pagkinabuhi.​—Salmo 144:15; Mateo 5:3.

Oo, si Jehova maoy mapabilhong Diyos kinsa dili malimot sa matinumanong pag-alagad sa iyang mga magsisimba. Kana ba nagtukmod nimo sa pagpakigsuod kaniya? Kon mao, nganong dili mokat-og dugang kon sa unsang paagi imong maugmad ug mapasundayag ang matang sa pagtuo nga dagayang gantihan ni Jehova?

Sugyot nga pagbasa sa Bibliya sa Nobyembre

Tito 1-3; Filemon 1-25; Hebreohanon 1-13Santiago 1-5