ANG GITUOHAN SA DAGHAN

“Wala mi magkauyon kon may ngalan ba ang Diyos, ug kon duna man, wala mi mahibalo kon unsa kana.”​—Propesor David Cunningham, Theological Studies.

ANG KAMATUORAN GIKAN SA BIBLIYA

Ang Diyos nag-ingon: “Ako mao si Jehova. Kana ang akong ngalan.” (Isaias 42:8) Ang Jehova maoy Hebreohanong ngalan nga nagkahulogang “Siya Nagpahinabo nga Mamao.”​—Genesis 2:4.

Gusto ni Jehova nga gamiton nato ang iyang ngalan. “Tawga ang iyang ngalan,” ang Bibliya nag-ingon. “Ipahibalo taliwala sa mga katawhan ang iyang mga pakiglabot. Hisgoti nga ang iyang ngalan gibayaw.”​—Isaias 12:4.

Si Jesus naggamit sa ngalan sa Diyos. Sa pag-ampo, siya miingon kang Jehova: “Gipaila ko ang imong ngalan kanila [mga tinun-an ni Jesus] ug igapaila pa kini.” Nganong gipaila man ni Jesus ang ngalan sa Diyos ngadto sa iyang mga tinun-an? Siya mipadayon: “Aron nga ang gugma nga imong [Diyos] gibati kanako maanaa unta kanila ug ako mahiusa kanila.”​—Juan 17:26.

KON NGANONG HINUNGDANON KINI

“Ang tawong wala makaila sa ngalan sa Diyos wala gayod makaila kaniya ingong usa ka persona,” misulat ang usa ka teologo nga si Walter Lowrie, “ug siya dili makahimo sa paghigugma kaniya, kon iya lang giila Siya ingong puwersa nga walay personalidad.”

Si Victor tigsimba kada semana, apan wala siya mobating nakaila na gayod siya sa Diyos. “Dayon, nahibal-an nako nga Jehova ang ngalan sa Diyos, ug mao pa kadtoy akong pagkaila kaniya,” siya miingon. “Mibati ko nga daw nahimamat na gyod nako ang Usa nga dugay na nakong nadunggan. Nailhan nako siya ingong tinuod nga Persona ug nasuod ko niya.”

Sa baylo, si Jehova makigsuod sa mga tawo nga naggamit sa iyang ngalan. Bahin “kanila nga nagapalandong sa iyang ngalan,” ang Diyos nagsaad: “Ako maluoy kanila, ingon sa usa ka tawo nga naluoy sa iyang anak nga nagaalagad kaniya.” (Malaquias 3:16, 17) Ang Diyos usab magaganti niadtong magatawag sa iyang ngalan. Ang Bibliya nag-ingon: “Ang matag usa nga magatawag sa ngalan ni Jehova maluwas.”​—Roma 10:13.