ANG GITUOHAN SA DAGHAN

Ang Kristiyanong relihiyon “sa tulo ka pangunang bahin niini nga mao ang Romano Katoliko, Sidlakang Ortodokso, ug Protestante nag-ila sa usa ka Diyos nga may tulo ka Persona: Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, ug Diyos nga Espiritu Santo. Sumala sa Kristiyanong teolohiya, kini dili pag-ila nga dunay tulo ka diyos kondili kining tulo ka persona usa ra.”​—The New Encyclopædia Britannica.

ANG KAMATUORAN GIKAN SA BIBLIYA

Si Jesus, nga Anak sa Diyos, wala gayod mangangkon nga katumbas sa Diyos o nga mao ra ang Amahan. Hinunoa, siya miingon: “Ako moadto sa Amahan, tungod kay ang Amahan labaw pa kay kanako.” (Juan 14:28) Giingnan usab niya ang usa sa iyang mga sumusunod: “Ako mosaka ngadto sa akong Amahan ug inyong Amahan ug ngadto sa akong Diyos ug inyong Diyos.”​—Juan 20:17.

Ang balaang espiritu dili usa ka persona. Ang unang-siglong mga Kristohanon “napuno sa balaang espiritu,” ug si Jehova nag-ingon: “Ibubo ko ang bahin sa akong espiritu sa tanang matang sa unod.” (Buhat 2:1-4, 17) Ang balaang espiritu dili bahin sa Trinidad. Kini maoy aktibong puwersa sa Diyos.

KON NGANONG HINUNGDANON KINI

Ang Katolikong mga eskolar, si Karl Rahner ug Herbert Vorgrimler, miingon nga ang Trinidad “dili mahibaloan kon walay pinadayag, ug bisan human sa pinadayag kini dili masabtan sa bug-os.” Mahigugma ka ba gayod sa usa nga imposibleng mailhan o masabtan? Busa, ang doktrina sa Trinidad maoy babag sa pagkaila ug paghigugma sa Diyos.

Nakita ni Marco, nga gihisgotan sa nag-unang artikulo, nga ang Trinidad maoy babag. “Nagtuo ko nga dili gusto sa Diyos nga mailhan nako siya,” matod niya, “ug tungod niana, siya nahimong mas layo, misteryoso, ug lisod duolon.” Apan, “ang Diyos dili Diyos sa kalibog.” (1 Corinto 14:33, American Standard Version) Gusto niyang makaila ta kaniya. Si Jesus miingon: “Kami nagasimba sa among nailhan.”​—Juan 4:22.

“Dihang nahibal-an nako nga ang Diyos dili bahin sa Trinidad,” matod ni Marco, “nakabaton kog suod nga relasyon kaniya.” Kon atong isipon si Jehova ingong usa ka Persona inay kay usa ka misteryosong estranyo, mas dali nato siyang higugmaon. “Siya nga wala mahigugma wala makaila sa Diyos,” matod sa Bibliya, “kay ang Diyos gugma.”​—1 Juan 4:8.