Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Oktubre 2013

 PANGUNANG TOPIKO | UNSAY MENSAHE SA BIBLIYA?

Sa Unsang Paagi Kita Mitungha Dinhi?

Sa Unsang Paagi Kita Mitungha Dinhi?

Sa pipila lang ka pulong, ang Genesis nga unang basahon sa Bibliya, yanong nagsaysay sa sinugdanan sa uniberso: “Sa sinugdan gilalang sa Diyos ang mga langit ug ang yuta.” (Genesis 1:1) Human lalanga sa Diyos ang mga tanom ug hayop, iyang gilalang ang unang mga tawo, si Adan ug Eva. Sila lahi sa mga hayop kay sa usa ka sukod nabatonan nila ang mga hiyas sa Diyos, lakip na ang kagawasan sa pagpili. Busa, silay manubag sa ilang mga binuhatan. Kon ilang sundon ang mga sugo sa Diyos, sila mahimong bahin sa iyang katuyoan ingong unang ginikanan sa usa ka tibuok-kalibotang tawhanong pamilya nga makatagamtam ug malinawon, hingpit nga kinabuhi sa yuta sa walay kataposan.

Apan, usa ka anghel, o espiritung linalang, ang nagpahimulos sa kahigayonan nga gamiton ang mga tawo alang sa iyang kaugalingong bentaha. Sa ingon siya nahimong Satanas, nga nagkahulogang “Magsusukol.” Pinaagi sa usa ka halas, gilimbongan ni Satanas si Eva ug giingnan nga mas maayo pa ang iyang dangatan kon walay giya sa Diyos. Si Adan ug Eva misunod kang Satanas, sa ingon naputol ang ilang maayong relasyon sa ilang Magbubuhat. Tungod sa ilang sayop nga desisyon, ang atong unang ginikanan nawad-ag kahigayonan nga mabuhi sa dayon ug nagpasa kanatong tanan sa sala, pagkadili-hingpit, ug kamatayon.

Dihadiha, gipahayag sa Diyos ang iyang katuyoan nga tul-iron kining makapasubong kahimtang ug hatagag kahigayonan ang kaliwat ni Adan nga mabuhi sa dayon. Ang Diyos nagtagna nga ang “binhi”—usa ka linaing indibiduwal—sa ngadtongadto maglaglag kang Satanas ug magwagtang sa tanang pag-antos nga gipahinabo ni Satanas, Adan, ug Eva. (Genesis 3:15) Kinsa man ang maong “binhi”? Atong tan-awon.

Sa kasamtangan, si Satanas kanunayng naningkamot sa pagbabag sa maayong katuyoan sa Diyos. Ang sala ug pagkadaotan mikaylap. Gitakda sa Diyos nga laglagon ang mga daotan pinaagig lunop. Iyang gisugo ang matarong nga si Noe sa pagtukod ug arka—usa ka dakong kahon nga molutaw—aron luwason ang iyang kaugalingon, iyang pamilya, ug ang mga mananap nga gisugo sa Diyos kaniya nga ipasulod sa arka.

Usa ka tuig gikan sa pagsugod sa Lunop, si Noe ug ang iyang pamilya migula sa arka ngadto sa usa ka nahinloang yuta. Apan ang “binhi” wala pa motungha.

Gibase sa Genesis, kapitulo 1-11; Judas 6, 14, 15; Pinadayag 12:9.