Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Oktubre 2013

 ANG BIBLIYA MAKABAG-O SA KINABUHI

“Daghan ang Nagdumot Nako”

“Daghan ang Nagdumot Nako”
  • NATAWO: 1978

  • NASOD: CHILE

  • KANIADTO: BANGIS KAAYO

KAAGI:

Nagdako ko sa Santiago, ang kaulohan sa Chile, diin komon kaayo ang droga, mga gang, ug krimen. Pag-edad nakog singko anyos, si Papa gipatay. Human niana, si Mama nakigpuyo sa usa ka lalaking bangis. Kanunay mi niyang kulatahon ni Mama. Hangtod karon masakitan gihapon kong maghunahuna niadtong mga tuiga.

Tungod sa dili-maayong impluwensiya, nagdako ko nga bangis kaayo. Maminaw kog musikang heavy-metal, maghuboghubog, ug magdroga usahay. Kanunay nakong maengkuwentro ang mga tigbaligyag droga, kinsa makadaghang misulay pagpatay nako. Dihay higayon nga ang among kaaway nga gang migamit ug hired killer sa pagpatay nako, apan igo lang kong nadunggaban. Sa laing higayon, usa ka grupo sa tigbaligyag droga ang mition ug pistola sa akong ulo ug misulay pagbitay nako.

Pagka-1996, nahigugma ko sa usa ka babayeng ginganlag Carolina, ug sa 1998, nagminyo mi. Human matawo ang among unang anak nga lalaki, nahadlok ko nga tungod sa akong kabangis, mahisama ko sa akong amaama ug madagmalan nako ang akong pamilya. Busa nangayo kog tabang sa usa ka rehabilitation center sa among dapit. Nagpailalom ko sa medikal nga pagtambal ug terapiya, apan wala kadto mosaler. Dali gihapon kong masuko bisan sa gagmayng butang; dili gyod ko kapugong sa akong kaugalingon. Kay dili nako gustong pasakitan pa ang akong pamilya, misulay ko paghikog. Maayo na lang nga wala ko madayoni.

Ateyista ko sa daghang katuigan, apan gusto kong motuo sa Diyos. Busa dihay higayong mianib ko sa usa ka ebanghelikal nga relihiyon. Kasamtangan, ang akong asawa nagtuon ug Bibliya uban sa mga Saksi ni Jehova. Maglagot ko sa mga Saksi, ug daghang higayon nga balikason nako sila. Apan kalmado ra gihapon sila, lahi sa akong gidahom.

Usa ka adlaw niana, gihangyo ko ni Carolina nga basahon sa ako mismong Bibliya ang Salmo 83:18. Ang maong teksto tin-awng nag-ingon nga Jehova ang ngalan sa Diyos. Nakurat ko nga sa akong relihiyon gitudloan ko bahin sa usa ka diyos, apan dili bahin kang Jehova. Sayo sa tuig 2000, misugod sab ko pagtuon sa Bibliya uban sa mga Saksi.

 GIBAG-O SA BIBLIYA ANG AKONG KINABUHI:

Samtang nagpadayon ko pagtuon, nahupayan ko sa pagkahibalo nga si Jehova usa ka mabination ug mapinasayloong Diyos. Pananglitan, sa Exodo 34:6, 7, si Jehova gihubit ingong “usa ka Diyos nga maluluy-on ug mapuangoron, mahinay sa kasuko ug dagaya sa mahigugmaong-kalulot ug kamatuoran, nagatipig ug mahigugmaong-kalulot alang sa linibo, nagapasaylo ug kasaypanan ug kalapasan ug sala.”

Nahupayan ko sa pagkahibalo nga si Jehova usa ka mabination ug mapinasayloong Diyos

Bisan pa niana, nalisdan ko pagpadapat sa akong nakat-onan. Para nako, dili gyod nako makontrolar ang akong kabangis. Matag higayon nga mapakyas ko, si Carolina mahigugmaong magdasig nako. Pahinumdoman ko niya nga namatikdan ni Jehova ang akong mga paningkamot. Ang iyang pagpaluyo nakapalig-on nako nga padayong maningkamot nga pahimut-an si Jehova, bisan pag usahay mawad-an kog paglaom nga mausab.

Usa ka adlaw niana, gipabasa ko ni Alejandro, ang nagtuon nako sa Bibliya, sa Galacia 5:22, 23. Kana nag-ingon nga ang bunga sa espiritu mao “ang gugma, kalipay, pakigdait, hataas-nga-pailob, kalulot, pagkamaayo, pagtuo, kalumo, pagpugong-sa-kaugalingon.” Gipatin-aw ni Alejandro nga dili nako maugmad ang maong mga hiyas sa kaugalingon nakong kusog kondili pinaagi sa balaang espiritu sa Diyos. Ang maong kamatuoran bug-os nga nakapausab sa akong panglantaw.

Sa ulahi, mitambong ko sa usa ka dakong kombensiyon sa mga Saksi ni Jehova. Ang kahapsay, kahinlo, ug pagdinasigay nga akong nakita nakapakombinsir nako nga akong nakaplagan ang matuod nga relihiyon. (Juan 13:34, 35) Nabawtismohan ko sa Pebrero 2001.

MGA KAAYOHAN NGA AKONG NABATONAN:

Gibag-o ko ni Jehova gikan sa pagkamabangison ngadto sa pagkamakigdaiton.Daw gihaw-as ko niya sa huyonghuyong. Daghan ang nagdumot nako, ug dili ko sila mabasol. Apan karon malinawon kong nag-alagad kang Jehova uban sa akong asawa ug duha ka anak.

Ang akong mga paryente ug kanhing mga higala dili makatuo sa akong kausaban. Tungod niana, ubay-ubay kanila ang gustong magtuon sa Bibliya. Nakapribilehiyo sab ko sa pagtabang sa uban nga makaila kang Jehova. Pagkamakapalipayng makita nga gibag-o usab sa Bibliya ang ilang kinabuhi!