Ang Bibliya mao ang labing popular nga basahon sa kalibotan. Ngano? Ang usa ka rason mao nga kini sayon sabton. Naundan kinig tinuod nga mga sugilanon sa tinuod nga mga tawo ug sa ilang pakiglabot sa usag usa ug sa Diyos. Ang maong mga sugilanon adunay praktikal nga mga leksiyon nga naggamit ug simple ug prangkang mga pulong nga mahubad ngadto sa gatosan ka pinulongan ug masabtan sa mga tawo nga nagkinabuhi sa lainlaing dapit ug yugto sa panahon. Ug ang mga prinsipyo sa Bibliya kanunay gayong epektibo.

Labaw sa tanan, ang Bibliya nag-ingon nga kini dili lang usa ka basahon bahin sa Diyos kondili usa usab ka basahon nga gikan sa Diyos. Kini nagbutyag sa ngalan sa Diyos, iyang personalidad, ug sa iyang dili-mausab nga katuyoan sa paglalang sa yuta ug sa tawo. Ang Bibliya nag-asoy usab sa dugay nang panagbangi sa maayo ug sa daotan: usa ka makaiikag nga unibersohanong sugilanon nga may malipayong kataposan. Busa, ang pagbasa sa Bibliya uban ang bukas nga hunahuna maghatag ug pasikaranan sa pagtuo ug paglaom.

May mga impormasyon nga sa Bibliya lang mabasa. Pananglitan, ang Bibliya nagtug-an kanato sa kamatuoran bahin sa mga topiko nga sama niini:

  • Diin kita gikan ug nganong kita nag-antos

  • Kahikayan sa Diyos sa paglukat sa katawhan

  • Unsay gihimo ni Jesus alang kanato

  • Kaugmaon sa yuta ug sa katawhan

Nganong dili nimo basahon ang mosunod nga mga panid ug susihon kon unsay mensahe sa Bibliya?